Zajímáte se o další rozvoj či možné budoucí problémy vaší společnosti?

Novinka 2021:

Ministerstvo průmyslo a obchodu ČR rozhodlo v roce 2020 o přidělení významné finanční dotace naší firmě na realizaci projektu "Diagnostický test finančního zdraví malého a středního podniku". Projekt je realizován i díky našim zkušenostem s vývojem FinAnalysis. Projekt je připravován v rámci "Programu Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19". Projekt připravujeme na webu www.diagnostickytest.cz.

Na projektu se významně podílí i Asociace malých a středních podniků ČR, která o něm informuje na svých stránkách www.amsp.cz/category/projekty/.

MPO AMSP

„Podpora v pokračování úspěšného programu..." ...říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: "V prvním programu bylo rozděleno vládou přidělených 170 milionů mezi více než 60 projektů, které byly veřejností oceňovány, ať už šlo o medicínské aplikace přímo během jarní krize, přes technologie krizi předcházející, až po řešení ekonomických následků."

 

Proč vám nabízíme aplikaci pro zpracování finanční analýzy vašich dat se dozvíte v dalším textu

Jaké otázky ohledně vašeho podnikání by vás měly zajímat

odrážka Hledáte slabá místa svého podnikání, potenciálně nebezpečné oblasti?

odrážka Máte pod kontrolou peněžní toky ve firmě?

odrážka Víte jak jste zhodnotili peníze, které jste do firmy vložili?

odrážka Nehrozí vaší firmě bankrot nebo potíže?

odrážka Můžete pomýšlet na získání úvěru od banky?

odrážka Máte funkční poměr vlastního a cizího kapitálu, kterým financujete svou firmu?

odrážka A potřebujete prezentovat výsledky vaší firmy v lepší formě než jen pracovní tabulkou v Excelu?

 

Na tyto a další otázky vám odpovídá finanční analýza vašich firemních výkazů

Finanční analýza představuje velice důležitou podnikovou disciplinu. Jakékoliv finanční rozhodování v podniku musí být podloženo finanční analýzou, na jejichž výsledcích je založeno řízení majetkové i finanční řízení podniku, investiční a cenová politika, řízení zásob atd.

Tabulky a grafy finanční analýzy

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást komplexu finančního řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností. Je to formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnutí. Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku.

Finanční analýza představuje systematický rozbor dat získaných převážně z údajů finančního účetnictví, rozšiřuje tím jejich vypovídací schopnost o celkové kvalitě hospodaření podniku a umožňuje tak přijmout příslušná rozhodnutí. Finanční analýza je nejen nedílnou součástí hospodářského rozboru podniku, ale také nezbytným východiskem pro finanční plánování.

 

Jak řešíte hledání odpovědí na předcházející otázky dnes?

Nebo je vůbec neřešíte a pomíjíte tyto informace důležité ke správnému rozvoji firmy? Či děláte jen určité rozbory v Excelu? Máte nějakou pomocnou aplikaci pro finanční analýzu či poradenskou firmu, která vám s rozbory výkazů pomáhá? Uvažovali jste o nějakých pomocných produktech, které by vám ulehčili práci nebo ukázali věci, které dnes ještě nevidíte?

 

Co vám v oblasti finanční analýzy nabízíme my

Máme pro vás připravenou aplikaci, která vám vypočítá a zobrazí desítky různých pohledů na vaše finanční data z hlediska finanční analýzy účetních výkazů. Náš produkt sice nenahradí spolupráci se specializovanou firmou zabývající se vytvářením finanční analýzy pro zákazníky a interpretace její výsledků. (Kde jistě za více služeb zaplatíte i více peněz.) Ale naše aplikace vám rozbor finančních dat připraví a ve formě tabulek a grafů znázorní. Na vás je potom se ve vypočtených výsledcích orientovat a umět je pro svůj prospěch interpretovat. Protože aplikace FinAnalysis umí vyhodnotit vaše finanční data a zobrazit rozbory účetních výkazů, a to za cenu, která je pro vás uživatele víc jak přijatelná - ceník.

odrážka Tabulky i grafy lze vytisknout nebo vytvořit pdf dokumenty. Výsledky použjte do vašich prezentací.

odrážka Připravené výsledky můžete použít i jako součást výročních správ.

odrážka Grafy můžete použít do různých vašich prezentací např. před vlastníky nebo akcionáři.

odrážka Rozbory můžete využít i jako podklady pro jednání s bankami.

Prohlédnout aplikaci pro finanční analýzu

Můžete si aplikaci ZDARMA kdykoliv vyzkoušet

Aplikaci si za posledních 15 let zakoupily firmy od menších s.r.o. nebo živnostníků po velké akciové podniky. Z mnoha oborů činnosti - výrobní, obchodní, auditorské, účetní... - reference.

 

Uživatelé finanční analýzy firmy

Pro otestování aplikace si stáhněte demoverzi pro 3 období ZDARMA

Demoverze se chová stejně jako plná verze. Je pouze omezena možností zadat nejvýše 3 období. Je předem naplněna demodaty fiktivní firmy. Demoverze není omezena časem, počtem spuštění ani nutností registrace.

Demodata můžete vymazat a naplnit údaji ze svých finančních výkazů. Můžete si prohlédnout pdf prezentaci.

Na základě své vlastní zkušenosti se můžete sami rozhodnout, zda je pro vás náš produkt užitečný.

 

Kdo zejména potřebuje finanční analýzu účetních dat

 

 

Pro porovnání s českými průměry průmyslových podniků si můžete stáhnout ze stránek Ministerstva průmyslu a obchodu Finanční analýzu podnikové sféry za rok 2019.

Uživatelé finanční analýzy firmy

 

 

Proč byste měli zdarma vyzkoušet FinAnalysis?

Uživatelé finanční analýzy firmy

Predikujete takhle budoucnost vaší firmy? Zkuste raději naši aplikaci pracující s vašimi finančními výkazy.

© 2000 - 2021 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz