Řešíte další rozvoj firmy a budoucnost vašeho podnikání?

Na to potřebujete správné podklady pro určení příčin zlepšení nebo zhoršení finančních ukazatelů

Finanční analýzu lze chápat jako soubor činností, jejichž cílem je zjistit a komplexně vyhodnotit finanční situaci podniku. Měla by rozpoznat zdraví podniku, odhalit jeho slabé stránky, které by se do budoucna mohly stát pro podnik hrozbou. Identifikovat silné stránky, které by podnik mohl v budoucnu využít jako příležitost. Finanční analýza vychází především z minulých dat, ovšem je podkladem především o rozhodování o budoucnosti.

Výsledky finanční analýzy poskytují informace nejen samotnému podnikateli pro finanční řízení podniku, ale také třetím subjektům. Těmi jsou například investoři, věřitelé, státní orgány a další. Ukazatelé finanční analýzy jsou základem pro hodnocení firmy při žádosti o podnikatelský úvěr u banky. Od výsledku hodnocení se taktéž odvíjí i cena, kterou za bankovní produkty zaplatíte. Finanční analýza se také provádí při žádostech o dotaci z fondů Evropské unie.

Finanční analýza slouží jako nástroj pro finanční řízení podniku. Kvantifikuje dopady rozhodování managementu na výkonnost podniku, hodnotí finanční trendy a vytváří základ pro řízení budoucího vývoje. Cílem finanční analýzy je posoudit finanční zdraví podniku a identifikovat silné a slabé stránky hospodaření.

Uživatelé interní analýzy jsou zejména finanční manažeři, finanční analytici a vlastníci společností. Interní analýza je zdrojem informací pro rozhodování o optimální kapitálové struktuře. Také o dividendové politice, o cenách výrobků a služeb, slouží ke zjištění dostatečné likvidity a rentability společnosti atd. Vlastníkům slouží jako kontrolní nástroj, zda manažeři zhodnocují jejich vložené prostředky a zvyšují hodnotu podniku.

Finanční analýza firmy

Dostali jsme dotační program od MPO na podporu řešení pro MSP

Ministerstvo průmyslo a obchodu ČR rozhodlo v roce 2020 o přidělení významné finanční dotace naší firmě na realizaci projektu "Diagnostický test finančního zdraví malého a středního podniku". Dotace je přidělena zejména díky našim zkušenostem s vývojem FinAnalysis. Projekt je připravován v rámci "Programu Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19". SW aplikaci připravujeme na webu www.diagnostickytest.cz, kde budeme postupně zveřejňovat nové verze.

MPO AMSP

„Podpora v pokračování úspěšného programu..." ...říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: "V prvním programu bylo rozděleno vládou přidělených 170 milionů mezi více než 60 projektů, které byly veřejností oceňovány, ať už šlo o medicínské aplikace přímo během jarní krize, přes technologie krizi předcházející, až po řešení ekonomických následků."

 

Na řešení se významně podílí i Asociace malých a středních podniků ČR, která o něm informuje na svých stránkách www.amsp.cz/category/projekty/.

 

Proč vám nabízíme aplikaci pro zpracování finanční analýzy vašich dat se dozvíte v dalším textu

Jaké otázky ohledně vašeho podnikání by vás měly zajímat

odrážka Hledáte slabá místa svého podnikání, potenciálně nebezpečné oblasti?

odrážka Máte pod kontrolou peněžní toky ve firmě?

odrážka Víte jak jste zhodnotili peníze, které jste do firmy vložili?

odrážka Nehrozí vaší firmě bankrot nebo potíže?

odrážka Můžete pomýšlet na získání úvěru od banky?

odrážka Máte funkční poměr vlastního a cizího kapitálu, kterým financujete svou firmu?

odrážka A potřebujete prezentovat výsledky vaší firmy v lepší formě než jen pracovní tabulkou v Excelu?

Na tyto a další otázky vám odpovídá finanční analýza vašich firemních výkazů

Finanční analýza představuje velice důležitou podnikovou disciplinu. Jakékoliv finanční rozhodování v podniku by mělo být podloženo finanční analýzou. Ma jejichž výsledcích je založeno řízení majetkové i finanční řízení podniku, investiční a cenová politika, řízení zásob atd.

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást komplexu finančního řízení podniku. Zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností. Je to formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost. Umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnutí. Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku.

Finanční analýza představuje systematický rozbor dat získaných převážně z údajů finančního účetnictví. Rozšiřuje tím jejich vypovídací schopnost o celkové kvalitě hospodaření podniku a umožňuje tak přijmout příslušná rozhodnutí. Finanční analýza je nejen nedílnou součástí hospodářského rozboru podniku, ale také nezbytným východiskem pro finanční plánování.

Finanční analýza firmy

Jak řešíte hledání odpovědí na předcházející otázky dnes?

Nebo je vůbec neřešíte a pomíjíte tyto informace důležité ke správnému rozvoji firmy? Či děláte jen určité rozbory v Excelu? Máte nějakou pomocnou aplikaci pro finanční analýzu či poradenskou firmu, která vám s rozbory výkazů pomáhá? Uvažovali jste o nějakých pomocných produktech, které by vám ulehčili práci nebo ukázali věci, které dnes ještě nevidíte?

Co vám v oblasti finanční analýzy nabízíme my - program FinAnalysis

Máme pro vás připravenou aplikaci, která vám vypočítá a zobrazí desítky různých pohledů na vaše finanční data z hlediska finanční analýzy účetních výkazů FinAnalysis 2.20.

Náš produkt sice nenahradí spolupráci se specializovanou firmou zabývající se vytvářením finanční analýzy pro zákazníky a interpretace její výsledků. (Kde jistě za více služeb zaplatíte i více peněz.) Ale naše aplikace vám rozbor finančních dat připraví a ve formě tabulek a grafů znázorní. Na vás je potom se ve vypočtených výsledcích orientovat a umět je pro svůj prospěch interpretovat. Protože aplikace FinAnalysis umí vyhodnotit vaše finanční data a zobrazit rozbory účetních výkazů, a to za cenu, která je pro vás uživatele víc jak přijatelná - ceník.

Výhody naší aplikace FinAnalysis

Prohlédnout aplikaci pro finanční analýzu

 

Pro otestování aplikace si stáhněte demoverzi pro 3 období ZDARMA

Demoverze se chová stejně jako plná verze. Je pouze omezena možností zadat nejvýše 3 období. Je předem naplněna demodaty fiktivní firmy. Demoverze není omezena časem, počtem spuštění ani nutností registrace.

Demodata můžete vymazat a naplnit údaji ze svých finančních výkazů. Na základě své vlastní zkušenosti se můžete sami rozhodnout, zda je pro vás náš produkt užitečný.

 

Aplikaci si za posledních 15 let zakoupily firmy od menších s.r.o. nebo živnostníků po velké akciové podniky. Z mnoha oborů činnosti - výrobní, obchodní, auditorské, účetní... - reference.

Hodnocení výkonnosti podniku

Proč byste měli zdarma vyzkoušet FinAnalysis?

Hodnocení výkonnosti podniku
Predikujete takhle budoucnost vaší firmy? Zkuste raději naši aplikaci pracující s vašimi finančními výkazy.
© 2000 - 2021 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz