ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Odpovědi na klientské nejčastější dotazy o programu FinAnalysis

Je ostrá verze odlišná od demoverze a je omezená ?

Ostrá verze se vizuálně i stylem práce neodlišuje od demoverze. Ale je pro klienta plně otevřená. Na rozdíl od demoverze, která má otevřená pouze 3 období. Lze upravovat tabulky, buňky, grafy. Mazat i přidávat cokoliv. Vyjímkou jsou zamčená makra.

Jsou zajišťovány legislativní změny ?

Ano, FinAnalysis je námi nabízen od roku 2004 a reaguje na nové legislativní změny, které ovlivňují funkčnost aplikace. Více na stránce Změny ve verzích.

Lze použít FinAnalysis pro více firem či více uživatelů?

Ano, lze. Pokud hodláte použít FinAnalysis pro své 2 firmy, lze 1 koupenou licenci nainstalovat do 2 na sobě nezávislých adresářů a vést v nich 2 firmy. Licenčním podmínkám to neodporuje.

Dají se přidávat/ubírat období ?

Ano, dají se přidávat období, i když je to trochu pracné a je třeba přitom kontrolovat, zda si uživatel nesmaže např. grafy. Také je potom třeba optimalizovat upravené listy pro tisk. Ubírání období je dobré ralizovat pomocí tlačítek "Upravit tabulky" a "Překreslit grafy" na listu "Vstupní údaje".

Existuje i verze FinAnalysis pro Mac OS X ?

FinAnalysis se vytváří v prostředí Microsoft Excel Windows. Od verze Microsoft Excel 2016 jsou verze pro Win a Mac kompatibilní. Aplikaci ukládáme ve verzi Microsoft 365 (Office) a zároveň ji nabízíme bez instalačního exe souboru. Obecně ale pro Mac OS X nevyvíjíme a v tomto prostředí netestujeme. Každý potenciální klient má možnost vyzkoušet zdarma demoverzi, zda bude aplikace na jeho prostředí funkční.

Více na stránce Stáhněte si demoverzi.

Existuje FinAnalysis i pro dokumenty z účetní závěrky podle IFSR ?

Neexistuje, a pro velkou odlišnost výkaznictví a finančních výkazů se s touto verzí do budoucna nepočítá.

Lze použít FinAnalysis pro výkazy ve zkrácené podobě ?

Ano, lze, ale není to doporučeno používat, pokud máte výkazy v plném rozsahu. Rozvahu a výsledovku lze naplnit i jako výkazy ve zkráceném rozsahu. Potom ale nebudou plně funkční mnohé tabulky a grafy, které rozebírají právě jednotlivé řádky z výkazů v plném rozsahu.

Proč jsou po instalaci k dispozici 2 sešity FinAnalysis ?

Kvůli legislativním změnám ve struktuře výkazů platným od 1.1.2016. Můžete mít 3 různé případy struktur účetních výkazů: a) máte výkazy pouze podle nové struktury, pak použijete sešit FinAnalysis 2.22. b) máte výkazy pouze podle starší struktury, pak použijete sešit FinAnalysis 2.15. c) máte některé výkazy podle nové struktury a některé výkazy podle původní struktury. Přitom chce zachovat kontinuitu výsledků a mít všechna období v jediném sešitu. Potom použije sešit FinAnalysis 2.22 a bude muset použít převodový můstek v tomto sešitě obsažen.

Existují importy z ERP systémů ?

FinAnalysis byl primárně určen pro ruční plnění dat. Vytvořili jsme potom určitý obecný nástroj pro plnění FinAnalysis ze souborů csv a xml. Je zdarma a nelze předem zaručit funkčnost plnění aplikace z vašich konkrétních souborů. Je třeba jej nejprve otestovat či doupravit. Na naší stránce o importech lze dohledat, z jakých systémů jsme importy testovali a nastavili.

Více na stránce Importy dat z účetních systémů.

Jak jsme se vypořádali se změnou účetních výkazů po 1.1.2016

Vytvořili jsme převodový můstek z mezi účetními výkazy se strukturou před a po 1.1.2016. Můžete mít 3 různé případy struktur účetních výkazů:

a) uživatel FinAnalysis má výkazy pouze podle nové struktury finančních výkazů platných od roku 2016. Potom uživatel použije sešit FinAnalysis 2.22.

b) uživatel FinAnalysis má výkazy pouze podle starší struktury finančních výkazů platných do roku 2016. Potom uživatel použije sešit FinAnalysis 2.15.

c) uživatel FinAnalysis má některé výkazy podle nové struktury platné od roku 2016, a některé výkazy podle původní struktury. Přitom chce zachovat kontinuitu výsledků a mít všechna období v jediném sešitu. Potom použije sešit FinAnalysis 2.22 a bude muset použít převodový můstek v tomto sešitě obsažen.

Pro finanční období začínající od 1.1.2016 začínají platit nové struktury účetních výkazů rozvahy a výsledovky. Pokud má uživatel k dispozici ze svého ekonomického systému i výkaz podle původní struktury, pak jej může ve FinAnalysis použít stejně jako zadává data pro minulá období. Pokud má klient pouze nový účetní výkaz, je nutné data převést do struktury původního výkazu, na jehož strukturu jsou tabulky i grafy FinAnalysis naprogramovány.

FinAnalysis je postaven na struktuře účetních výkazů, které byly platné po celou zatímní dobu jeho existence, cca posledních 15 let. Nově bylo třeba umožnit stávající řešení napojené na výkazy platící do roku 2016 včetně a zároveň k tomu umožnit zadávat data již podle nové struktury výkazů fungujících v účetním roce začínajícím 1.1.2016 a dále.

Způsobem řešení použití převodového můstku a 2 nezávislých aplikací FinAnalysis můžeme zobrazovat relevantně porovnatelné výsledky analýzy firmy jak před tak i po změně výkazů v průběhu času. Kvůli této změně jsme připravili ve FinAnalysis převodový můstek z nových výkazů do výkazů původních, aby bylo možné vložit do vybraných období data podle nových výkazů. Zároveň tím není ztracena kontinuita vývoje firmy, je stále umožněno zadávat data podle dosud platných výkazů. Lze tak mít v jedné aplikaci celou historii firmy a neztratit kontinuitu vývoje podniku. Uživatel si může vybrat, do jakých období použije data podle stávající struktury a do kterých zadává data podle struktury nové.

Tabulky a grafy finanční analýzy
Metodické zadání z Českého účetního standardu

V definici převodového můstku FinAnalysis byla použita definice převodového můstku popsaná v "Českém účetním standardu pro podnikatele č. 024" v kapitole "3. Převodový můstek". Materiál je k dispozici na webu Ministerstva financí - "České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů" odkaz na metodiku Ministerstva financí je zde.

Možné uživatelské úpravy, které uděláte

Převodový můstek mezi výkazy definovaný v "Českém účetním standardu pro podnikatele č. 024" není definován ve formě převodu položek 1:1. Některé nové položky se převádějí do 2 nebo 3 položek původních i naopak. Není možné tak u několika převodních vztahů obecně určit, do jaké původní položky z několika se přenáší hodnota položky nového výkazu, případně jak velká jeho část. Proto jsou některé položky ve FinAnalysis převáděny do nejpravděpodobnějí položky původního výkazu. Uživatel si může po kontrole převodu kokrétní převodový vztah změnit tak, aby lépe vyhovoval jeho firmě. Stejně jako převodní vztahy v položkách lze uživatelsky změnit i hodnotu položky. Přesnější hodnotu dané položky lze zjistit jen podle konkrétních stavů účtů dané firmy, které do řádků výkazů vstupují.

Postup práce s převodovým můstkem

Pro nová účetní období začínající 1.1.2016 se zadávají data stejným způsobem jako dosud do stávajících listů "Rozvahy netto" a "Výsledovky". Pro vybraná starší období, kde má klient k dispozici již jen starý výkaz 2015, lze použít listy "Rozvahy netto 2015" a "Výsledovky 2015" a období exportovat. Aplikace FinAnalysis je historicky naprogramována tak, že data do vyhodnocovacích listů čerpá právě ze zdrojových řádků a položek listů "Rozvahy netto" a "Výsledovky".

V listech "Rozvahy netto 2015" a "Výsledovky 2015" jsou obě struktury výkazů - původní a nový. Data zadáte pouze do sloupce ve výkazu typu 2015. Nalevo od výkazu 2015 je nový výkaz 2019, který si položky automaticky doplňuje. Popis převodních vztahů položek je popsán vedle výkazů. Převodní vztahy jsou plně editovatelné, klient si je může upravit.

Výkaz typu 2019 je dobré po doplnění zkontrolovat, případně upravit převodní vztah nebo přímo hodnotu v konkrétní položce.

Nad obdobím výkazu 2019 v listech "Rozvahy netto 2015" a "Výsledovky 2015" je tlačítko Export, které hodnoty příslušného sloupce výkazu 2019 převede do sloupce v listech "Rozvahy netto" nebo "Výsledovky", z nichž si FinAnalysis čerpá data do ostatních listů a grafů.

 

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu