ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Importujte data z vašich ERP systémů do finanční analýzy

Potřebujete importovat data ze svého ERP systému do FinAnalysis? Pomocí programu Import dat můžete plnit SW FinAnalysis opakovaně a automaticky.

Importní program využijete, pokud chcete plnit FinAnalysis každý měsíc ze svého ERP systému a to opakovaně. Plnit data po jednotlivých měsících roku a sledovat finanční ukazatele firmy v průběhu 1 roku.

Pro jednorázové naplnění SW FinAnalysis se importní program nehodí, jednodušší je naplnit FinAnalysis ručně opisem dat z účetních výkazů.

 

Pokud byste rádi plnili FinAnalysis opakovaně a máte možnost výstupů z vašeho účetního systému se zůstatky na účtech do csv nebo xml souboru, můžete vyzkoušet následující importní program. Tento import načítá data ze souborů csv (tedy i excelovské soubory uložené jako csv) a souborů xml. Pro jednorázové naplnění FinAnalysis považujeme tento import za zbytečný, samotné nastavení a kontrola importu pravděpodobně převýší dobu, kterou byste strávili jednorázovým ručním naplněním FinAnalysis daty.

Propojení finanční analýzy na ABRU

Podmínkou je mít možnost vytvoření takových souborů z vašich účetních programů v určité struktuře. My nemůžeme zajistit ani možnost vytvoření takového souboru z vašeho ERP systému ani potřebnou strukturu výstupního datového souboru. Vzhledem k tomu, že výstupy z různých ekonomických systémů jsou různé, nemůžeme zaručit fungování importu z vašich konkrétních výstupních souborů. Zejména výstupní xml soubory z různých systémů mají mnoho různých podob. Proto jsme se snažili nadefinovat import co nejvíce univerzálně a parametricky nastavitelný. Ale existence výstupních souborů z vašeho ERP s daty účtů a jejich struktura jsou na nás naprosto nezávislé.

Exportujeme 2 typy souborů, co se týká obsažených dat:

1) Váš csv nebo xml soubor musí obsahovat údaje o konečných zůstatcích na účtech. Tedy csv soubor musí mít sloupec definující číslo účtu a sloupec definující konečný stav na něm. U xml souborů je to obdobné, musí existovat potřebný element, případně atribut.

2) ImportDat umožňuje i čtení csv nebo xml souborů, které obsahují přímo výkazy rozvahy a výsledovky. Tedy nikoliv soubory obratů účtů. ERP systémy mnohdy umějí vygenerovat účetní výkazy do Excelu, potažmo csv formátu. Soubory musejí obsahovat standardní výkaz rozvahy a výsledovky, tedy v jednotlivých řádcích souboru jsou "Netto údaje běžného období rozvahy" a "Skutečnost ve sledovaném účetním období výsledovky podle druhového členění". Data výkazů mohou začínat např. i na 6. řádku, ale v řádky výkazu musejí po sobě následovat bez prázdných řádků nebo jiných údajů.

 

Testovali jsme import dat z následujících ERP systémů:

ERP systém

Nastavení aplikace pro importy z těchto systémů je podrobněji popsáno v manuálu. Tento seznam je bez záruky. Vždy je třeba aplikaci otestovat s konkrétním výstupem z vašeho ERP systému.

 

Udělali jsme i import XML souboru uzávěrky z portálu Ministerstva financí MOJE daně, https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home. Na stránce daňového portálu MF ČR podávají subjekty daňová přiznání i s rozvahou a výsledovkou. Lze z něj uložit soubor ve formátu xml, kde jsou vyplněny výkazy daného subjektu. Tento soubor lze importovat do FinAnalysis. Popis XML souboru je na adrese https://adisspr.mfcr.cz/pmd/dokumentace/popis-struktur-epo.

Moje daně

Slovenská verze FinAnalysis umožňuje načítat i xml a csv soubory účetních uzávěrek subjektů vytvořené na portále Registra účtovných závierok. A to jak přes aplikaci import dat, tak i přímo v aplikaci FinAnalysis.

Register účtovných závierok

 

Import dat lze vyzkoušet i pro demoverzi FinAnalysis. Lze tímto importem plnit první 3 volné sloupce ve FinAnalysis. Je třeba před importem vymazat data ve FinAnalysis a exportovat data do prázdného období.

Pokud vám importní aplikace nedokáže načíst data z vašich csv souborů a přenést je do FinAnalysis, můžete nám poslat testovací soubor s daty. My jej prověříme a vyzkoušíme. Můžeme i upravit aplikaci, aby je načetla.

 

Software "Import dat" není součástí placeného programu FinAnalysis. Program "Import dat" je vám k dispozici ZDARMA, nezávisle na koupi FinAnalysis. Tato pomůcka ale nemusí být funkční v každé firmě na různých účetních datech.

Import dat do aplikace FinAnalysis