Buňky nevyplňujte. Vyplní se pomocí výkazu 2015. Vzorce v buňkách měnit lze. Po naplnění z výkazu 2015 lze ručně upravit hodnoty v buňkách.  Export období do listu "Rozvahy netto"
 
      Vyplňujte pouze zelená políčka!
Rozvaha netto struktura 2020 (tis. Kč)      Po naplnění výkazu tlačítkem "Export" období přepíšte do listu "Rozvahy netto". Změna listu
 
  Rozvaha netto struktura 2015 (tis. Kč)      GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
směr z výkazu z 2020 do 2015 směr z výkazu z 2020 do 2015 poznámka
Označení TEXT řá-   Účetní období                       dovnitř Označe TEXT řá-   Účetní období                       ven
      dek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021       dek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  a   b c                             a   b c                          
      AKTIVA CELKEM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       AKTIVA CELKEM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.
B.   Stálá aktiva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- B.   Dlouhodobý majetek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
B. I. 1 Nehmotné výsledky vývoje 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.2   I. 1. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.4
    2 Ocenitelná práva 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.1
    2.1 Software 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.3   3. Software 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.2.1
    2.2 Ostatní ocenitelná práva 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.4   4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.2.2
    3 Goodwill 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.5   5. Goodwill 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.3
    4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.6 + B.I.1   6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.4 1. Nová položka „B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“ obsahuje: a) stávající položku „B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek“ a b) stávající položku „B.I.1. Zřizovací výdaje“
    5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý nehmotný majetek
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- součtová položka v r2015 není   7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.5.2
    5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.8     8. Poskytnuté zálohy na DNM 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.5.1
    5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.7 B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- B. II. 1. Pozemky 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.1.1
B. II. 1 Pozemky a stavby 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- součtová položka v r2015 není   2. Stavby 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.1.2
    1.1 Pozemky 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.1   3. Samostatné hmotné movité věci a                             --- prázdný řádek
    1.2 Stavby 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.2     soubory hmotných movitých věcí 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.2
    2 Hmotné movité věci
a jejich soubory
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.3   4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.4.1
    3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.9   5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.4.2
    4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- součtová položka v r2015 není   6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.4.3
    4.1 Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.4   7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.5.2
    4.2 Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.5   8. Poskytnuté zálohy na DHM 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.5.1
    4.3 Jiný  dlouhodobý hmotný majetek 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.6     9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.3
    5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- součtová položka v r2015 není B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
    5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.8 B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.1
    5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.7   2. Podíly v účetních jednotkách pod                             --- prázdný řádek
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---     podstatným vlivem 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.3 pouze tato položka se dále ve FA zpracovává, a to v listu Struktura aktiv
B. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.1   3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.5 2. Nová položka „B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba“ obsahuje: a) stávající položku „B.III.1. Podíly - ovládaná osoba“ a b) část stávající položky „B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek“, která se týká pořizování podílů v ovládané nebo ovládající osobě.
    2 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.4   4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.2 3. Nová položka „B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba“ obsahuje část stávající položky „B.III.4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv“, která se týká zápůjček a úvěrů poskytnutých ovládané nebo ovládající osobě.
    3 Podíly - podstatný vliv 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.2   5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.6 4. Nová položka „B.III.3. Podíly - podstatný vliv“ obsahuje: a) stávající položku „B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem“ a b) část stávající položky „B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek“, která se týká pořizování podílů pod podstatným vlivem.
    4 Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- neplní se, souhrnná B.III.4 se plní do B.III.2   6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.7.1 5. Nová položka „B.III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv“ obsahuje část stávající položky „B.III.4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv“, která není převedena do nové položky „B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba“.
    5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.3     7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.7.2 6. Nová položka „B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly“ obsahuje: a) stávající položku „B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly“ a b) část stávající položky „B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek“, která se týká pořizování ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů.
    6 Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.5 C.   Oběžná aktiva 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 7. Nová položka „B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní“ obsahuje část stávající položky „B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek“, která se týká ostatních zápůjček a úvěrů.
    7 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- C. I.   Zásoby 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
    7.1 Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.6 C. I. 1. Materiál 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.1 8. Nová položka „B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek“ obsahuje: a) část stávající položky „B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek“, která nebyla převedena do nové položky „B.III.6. Zápůjčky a úvěry -ostatní“ a b) část stávající položky „B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek“, která se týká pořizování jiného dlouhodobého finančního majetku.
    7.2 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.7   2. Nedokončená výroba a polotovary 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.2
C.   Oběžná aktiva 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   3. Výrobky 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.3.1
C. I.   Zásoby 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.4
C. I. 1 Materiál 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.1   5. Zboží 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.3.2
  2 Nedokončená výroba a polotovary 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.2     6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.5
  3 Výrobky a zboží 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- součtová položka v r2015 není C. II.   Dlouhodobé pohledávky 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
  3.1 Výrobky 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.3 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.1.1
  3.2 Zboží 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.5   2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.1.2
  4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.4   3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.1.3
    5 Poskytnuté zálohy na zásoby 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.6   4. Pohledávky za společníky 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.1.5.1
C. II.   Pohledávky 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- součtová položka v r2015 není   5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.1.5.2
C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   6. Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.1.5.3
  1.1 Pohledávky z obchodních vztahů 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.1   7. Jiné pohledávky 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.1.5.4
  1.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.2     8. Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.1.4
  1.3 Pohledávky - podstatný vliv 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.3 C. III.   Krátkodobé pohledávky 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
  1.4 Odložená daňová pohledávka 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.8 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.2.1
  1.5 Pohledávky - ostatní 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- součtová položka v r2015 není   2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.2.2
  1.5.1 Pohledávky za společníky 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.4   3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.2.3
  1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.5   4. Pohledávky za společníky 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.2.4.1
  1.5.3 Dohadné účty aktivní 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.6   5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.2.4.2
  1.5.4 Jiné pohledávky 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.7   6. Stát - daňové pohledávky 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.2.4.3
    2 Krátkodobé pohledávky 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   7. Krátodobé poskytnuté zálohy 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.2.4.4
  2.1 Pohledávky z obchodních vztahů 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.III.1   8. Dohadné účty aktivní 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.2.4.5
  2.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.III.2     9. Jiné pohledávky 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.2.4.6
  2.3 Pohledávky - podstatný vliv 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.III.3 C. IV.   Krátkodobý finanční majetek 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
  2.4 Pohledávky - ostatní 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- součtová položka v r2015 není C. IV. 1. Peníze 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.IV.1
  2.4.1 Pohledávky za společníky 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.III.4   2. Účty v bankách 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.IV.2
  2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.III.5   3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.III.1
  2.4.3 Stát - daňové pohledávky 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.III.6   4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.III.2
  2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.III.7                                     --- prázdný řádek
  2.4.5 Dohadné účty aktivní 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.III.8 D.   Časové rozlišení aktiv 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
    2.4.6 Jiné pohledávky 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.III.9 D. I. 1. Náklady příštích období 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D.1
C. III. Krátkodobý finanční majetek 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D.2
C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.IV.3     3. Příjmy příštích období 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D.3 9. Nová položka „C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba“ obsahuje: a) část stávající položky „C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly“, která se týká krátkodobých podílů v ovládaných nebo ovládajících osobách a b) část stávající položky „C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek“, která se týká pořizování podílů v ovládaných nebo ovládajících osobách.
    2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.IV.4 10. Nová položka „C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek“ obsahuje: a) část stávající položky „C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly“, která není obsahem nové položky „C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba“ a b) část stávající položky „C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek“, která není obsahem nové položky „C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba“.
C. IV. Peněžní prostředky 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---       Kontrolní číslo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.IV.1
  2 Peněžní prostředky na účtech 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.IV.2 Označe TEXT řá-   Účetní období                    
D.     Časové rozlišení aktiv 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---       dek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
D. I. 1. Náklady příštích období 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D.I.1   a   b c                          
D. 2. Komplexní náklady příštích období 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D.I.2       PASIVA CELKEM 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.   3. Příjmy příštích období 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D.I.3 A.   Vlastní kapitál 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
A. I.   Základní kapitál 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
      Kontrolní číslo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. I. 1. Základní kapitál 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.I.1
  2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.I.2
Označení TEXT řá-   Účetní období                           3. Změny základního kapitálu 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.I.3
      dek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 A. II.   Kapitálové fondy 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
  a   b c                           A. II. 1. Ážio 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.II.1
      PASIVA CELKEM 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2. Ostatní kapitálové fondy 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.II.2.1
A.     Vlastní kapitál 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.II.2.2
A. I.   Základní kapitál 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.II.2.3
    1 Základní kapitál 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.I.1   5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.II.2.4
    2 Vlastní podíly (-) 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.I.2   6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.II.2.5
    3 Změny základního kapitálu 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.I.3 A. III.   Fondy ze zisku  80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
A. II.   Ážio a kapitálové fondy 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- A. III. 1. Rezervní fond 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.III.1
A. II. 1 Ážio 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.II.1     2. Statutární a ostatní fondy 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.III.2
    2 Kapitálové fondy 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- součtová položka v r2015 není A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
    2.1 Ostatní kapitálové fondy 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.II.2 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.IV.1
    2.2 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.II.3   2. Neuhrazená ztráta minulých let 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.IV.2
    2.3 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporacích (+/-) 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.II.4     3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.IV.3
    2.4 Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.II.5 A. V.   Výsledek hospodaření běžného úč.obd. (+/-) 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- nepřevádí se
    2.5 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.II.6 A. VI.   Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.V.2
A. III. Fondy ze zisku 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- B.   Cizí zdroje 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.III.1 B. I.   Rezervy 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
    2 Statutární a ostatní fondy 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.III.2 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.3
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   2. Rezerva na důchody a podobné závazky 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.1
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.IV.1   3. Rezerva na daň z příjmů 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.2
    2 Neuhrazená ztráta minulých let (-) 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.IV.2     4. Ostatní rezervy 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.4
    3 Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.IV.3 B. II.   Dlouhodobé závazky 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- ) 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 načítáno z Výsledovky!H61 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.4
A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.V.2   2. Závazky - ovládající a řídící osoba 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.6
B. + C. Cizí zdroje 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   3. Závazky - podstatný vliv 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.7
B. I.   Rezervy 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   4. Závazky ke společníkům 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.9.1
B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.2   5. Dlouhodobé přijaté zálohy 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.3
    2 Rezerva na daň z příjmů 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.3   6. Vydané dluhopisy 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.1.2
    3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.1   7. Dlouhodobé směnky k úhradě 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.5
    4 Ostatní rezervy 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.I.4   8. Dohadné účty pasivní 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.9.2
C.   Závazky 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- součtová položka v r2015 není   9. Jiné závazky 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.9.3
C. I.   Dlouhodobé závazky 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---     10. Odložený daňový závazek 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.8
C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- B. III.   Krátkodobé závazky 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
    1.1 Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 neplní se, B.II.6 se plní pouze do C.I.1.2 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.4
    1.2 Ostatní dluhopisy 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.6   2. Závazky - ovládající a řídící osoba 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.6
    2 Závazky k úvěrovým institucím 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.IV.1   3. Závazky - podstatný vliv 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.7
    3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.5   4. Závazky ke společníkům 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.8.1
    4 Závazky z obchodních vztahů 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.1   5. Závazky k zaměstnancům 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.8.3
    5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.7   6. Závazky ze sociálního zabezpečení a ZP 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.8.4
    6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.2   7. Stát - daňové závazky a dotace 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.8.5
    7 Závazky - podstatný vliv 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.3   8. Krátkodobé přijaté zálohy 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.3
    8 Odložený daňový závazek 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.10   9. Vydané dluhopisy 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.1.2
    9 Závazky - ostatní 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- součtová položka v r2015 není   10. Dohadné účty pasivní 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.8.6
    9.1 Závazky ke společníkům 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.4     11. Jiné závazky 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.5
    9.2 Dohadné účty pasivní 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.8 B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
    9.3 Jiné závazky 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.II.9 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.2
C. II.   Krátkodobé závazky 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   2. Krátkodobé bankovní úvěry 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.2
C. II. 1 Vydané dluhopisy 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---   3. Krátkodobé finanční výpomoci 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.II.8.2
    1.1 Vyměnitelné dluhopisy 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 neplní se, B.III.9 se plní pouze do C.II.1.2                                     --- prázdný řádek
    1.2 Ostatní dluhopisy 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.9 C.   Časové rozlišení pasiv 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
    2 Závazky k úvěrovým institucím 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.IV.2 C. I. 1. Výdaje příštích období 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D.1
    3 Krátkodobé přijaté zálohy 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.8     2. Výnosy příštích období 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D.2
    4 Závazky z obchodních vztahů 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.1
    5 Krátkodobé směnky k úhradě 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 neplní se, B.III.11 se plní pouze do C.II.8.7       Kontrolní číslo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.2
    7 Závazky - podstatný vliv 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.3
    8 Závazky ostatní 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- součtová položka v r2015 není
    8.1 Závazky ke společníkům 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.4
    8.2 Krátkodobé finanční výpomoci 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.IV.3
    8.3 Závazky k zaměstnancům 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.5
    8.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.6
    8.5 Stát - daňové závazky a dotace 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.7
    8.6 Dohadné účty pasivní 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.10
    8.7 Jiné závazky 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.III.11
D.   Časové rozlišení pasiv 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
D. I. 1. Výdaje příštích období 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.1
    2. Výnosy příštích období 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.I.2
      Kontrolní číslo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0