Indikátor Zombie firmy   GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha Změna listu
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Výsledný index IN05   0,48 1,41 1,69 1,22 1,23 1,65 1,86 1,14 1,72 1,74 1,37 1,23 1,17
A. Ohrožení firmy (to ještě neznamená být Zombie firmou) znamená splnění některé z následujících 2 podmínek:
1) Hodnota indexu IN05 v posledním sledovaném roce je v červené zóně, zóně bankrotu, tedy IN05 < 0,9.
      2021
Index IN05 pro určení Zombie indikátoru 1,17 1 1 Stav Zombie indikátoru pro rok 2021
   
   
2a) Hodnota ukazatele úrokového krytí, tedy hodnota ukazatele „B“, je v posledním testovaném roce nižší než „1“. - to je lepší stav, ale ohrožující
2b) Hodnota ukazatele úrokového krytí, tedy hodnota ukazatele „B“, je ve 2 posledních testovaných letech nižší než „1“. - to je už horší stav
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EBIT   -10 828 23 148 43 744 15 912 12 822 22 744 54 470 13 978 60 780 71 280 33 614 24 385 15 856
Nákladové úroky a podobné náklady 3 400 3 200 5 368 3 840 2 792 3 464 4 240 4 240 5 628 5 860 4 600 5 004 4 200
B = EBIT / nákladové úroky -3,2 7,2 8,1 4,1 4,6 6,6 9,0 3,3 9,0 9,0 7,3 4,9 3,8
mez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ukazatel je omezen hodní hodnotou 9 z důvodu možných extrémních hodnot
   
B. Jako Zombie firmu už lze definovat firmu, která:
Nepokryje úroky po 3 po sobě následující období, tedy hodnota ukazatele „B“ je nižší než „1“. Bez ohledu, o které 3 roky se jedná, ale musejí být po sobě následující.
Výsledek vyhodnocení Zombie indikátoru  
Co si představit pod pojmem Zombie firma? Jde o firmu, která si nevydělá ani na úrokovou službu svého dluhu. Není schopna dluhy splatit,
a už vůbec ne smysluplně investovat do svého rozvoje.
Z testu nevycházíte jako 'Zombie firma'            
ne                            
                             
ne                            
                             
ne                            
ne                            
                             
ne                            
                             
Zombie firma je obchodní společnost, jenž z hlediska politické ekonomie není schopna dlouhodobě vytvářet žádný zisk a aby nadále mohla fungovat, tak potřebuje dotace, 
vnější finanční pomoc či vnější záchranu před bankrotem. Mezi zombie firmy patří také zadlužené podniky, které pokryjí svoje provozní náklady a úroky ze svých půjček,
avšak nezaplatí samotný dluh. Taková firma se tedy dlouhodobě pohybuje na hranici krachu, zabírá tím pádem pracovníky společnostem s větší produktivitou práce.
Její existence zabraňuje ziskovějšímu využiti pracovních sil na trhu a snižuje tím mzdy i produktivitu práce na trhu. Udržování zombie firem „při životě“ snižuje ekonomický růst.
Z dlouhodobého hlediska je velmi špatné, že tyto neživotaschopné firmy odsáváním lidí i peněz brzdí růst produktivity celé ekonomiky. Schopné firmy, které by mohly 
ekonomiku táhnout a zvyšovat naši životní úroveň, pak nemají z čeho fungovat. Navíc zombie firmy zvyšují celkové zadlužení ekonomiky.
Metodika stanovení Zombie firmy vychází z metody využité autory studie Joint Research Centre Evropské komise na téma stagnujících firem v EU vydané v roce 2018.
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC111915/jrc111915_jrc111915_jrc-oecd_fear_the_walking_dead_-_withpubsynumbers.pdf
        2019 2020 2021
zombie indikátor ? ne ne ne 7,31 4,87 3,78 ne  
zombie firma ? ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne