Ekonomické normály   GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Přehled
Indexy 2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 2014/13 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 2019/18 2020/19 2021/20
Index výkonů 0,02 0,21 -0,23 -0,17 -0,11 0,41 -0,03 0,33 0,15 0,02 -0,13 -0,26
Index počtu pracovníků -0,14 0,32 -0,30 -0,25 -0,11 0,39 0,04 0,33 0,10 -0,03 -0,10 -0,25
Index mzdových nákladů -0,17 0,34 -0,23 -0,26 -0,12 0,65 0,00 0,44 0,17 -0,05 -0,09 -0,20
Index spotřeby materiálu 0,02 0,13 -0,20 -0,18 -0,08 0,23 0,13 0,15 0,17 0,10 -0,13 -0,24
Index dlouhodobného hmotného majetku -0,06 0,16 -0,13 0,01 -0,18 0,35 -0,07 0,57 0,10 0,01 -0,11 -0,22
Index zásob 0,02 0,33 -0,28 -0,19 -0,24 0,54 -0,09 0,21 0,23 -0,08 0,01 -0,29
Index čistého zisku -8,84 2,74 -0,50 -0,02 -0,39 3,97 -0,68 2,25 0,13 -0,57 -0,18 -0,19
Index zisku před zdaněním 2,46 1,93 -0,45 -0,06 -0,36 3,16 -0,63 1,86 0,12 -0,49 -0,20 -0,20
Index zisku před zdaněním a úroky 1,57 1,77 -0,44 -0,09 -0,31 2,73 -0,60 1,68 0,11 -0,47 -0,17 -0,19
Index zisku po zdanění -10,29 2,69 -0,50 -0,02 -0,39 3,93 -0,68 2,23 0,13 -0,57 -0,18 -0,19
Index přidané hodnoty 0,09 0,85 -0,35 -0,15 -0,21 1,49 -0,36 0,90 0,12 -0,27 -0,10 -0,22
Index tržeb 0,05 0,21 -0,22 -0,17 -0,11 0,41 -0,01 0,30 0,17 0,00 -0,13 -0,25
Index osobních nákladů -0,18 0,30 -0,20 -0,20 -0,16 0,66 0,00 0,34 0,16 -0,02 -0,07 -0,22
Index nákladů 3,46 2,28 -0,46 -0,08 -0,34 3,23 -0,63 1,93 0,11 -0,51 -0,18 -0,18
Index materiálových nákladů 0,02 0,13 -0,20 -0,18 -0,08 0,23 0,13 0,15 0,17 0,10 -0,13 -0,24
Kvůli zobrazení hodnoty v grafech, je výsledek ekonomického normálu zobrazen jako číslo <-1,1>, hodnota "1" znamená, že ekonomický normál je splněn, hodnota "-1" je nesplnění normálu
  10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17 19/18 20/19 21/20
Normály sledující růst produktivity práce                        
I výkonů > I počtu pracovníků 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1
I mzdových nákladů > I počtu pracovníků -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1
I výkonů > I mzdových nákladů 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1
Normály sledující efektivní využití majetku                        
I výkonů > I spotřeby materiálu 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1
I výkonů > I dlouh. hmotného majetku 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1
I výkonů > I zásob 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1
Normály sledující dlouhodobou tvorbu zisku I čistého zisku > I zisku před zdaněním > I zisku před zdaněním a úroky > I výkonů > I DHM                      
I čistého zisku > I zisku před zdaněním -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1
I zisku před zdan. > I zisku před zdan. a úroky 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1
I zisku před zdaněním a úroky > I výkonů 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1
I výkonů > I dlouh. hmotného majetku 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1
Normály sledující růst zisku nad os. náklady  I zisku > I přidané hodnoty > I tržeb > I DHM > I osobních nákladů > počtu pracovníků                      
I zisku po zdanění > I přidané hodnoty -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1
I přidané hodnoty > I tržeb 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1
I tržeb > I dlouh. hmot. majetku 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1
I dlouh. hmot. majetku > I osobních nákladů 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1
Normály sledující růst zisku nad náklady I zisku > I tržeb > I nákladů > materiál. nákladů > I mzdových nákladů > I počtu pracovníků                      
I čistého zisku > I tržeb -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1
I tržeb > I nákladů -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1
I nákladů > I materiál. nákladů 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1
I materiál. nákladů > I mzdových nákladů 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1
I mzdových nákladů > I počtu pracovníků -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1
Normály sledující růst zisku nad růstem zásob I zisku > I tržeb > I zásob                      
I čistého zisku > I tržeb -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1
I tržeb > I zásob 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1