Ekonomické normály   GreenDay s.r.o., Masarykova 4, Praha
Indexy                        
  2009-2008 2010-2009 2011-2010 2012-2011 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 2018-2017 2019-2018 2020-2019
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I výkonů -0,02 0,27 -0,23 -0,17 -0,11 0,41 -0,03 0,33 0,15 0,02 -0,13 -0,26
I počtu pracovníků -0,14 0,32 -0,30 -0,25 -0,11 0,39 0,04 0,33 0,10 -0,03 -0,10 -0,25
I mzdových nákladů -0,17 0,34 -0,23 -0,26 -0,12 0,65 0,00 0,44 0,17 -0,05 -0,09 -0,20
I spotřeby materiálu 0,01 0,26 -0,24 -0,18 -0,08 0,43 -0,03 0,30 0,15 -0,01 -0,13 -0,24
I dlouh. hmot. majetku -0,06 0,36 -0,26 0,01 -0,18 0,35 -0,07 0,57 0,10 0,01 -0,11 -0,22
I zásob 0,02 0,33 -0,28 -0,19 -0,24 0,54 -0,09 0,21 0,23 -0,08 0,01 -0,29
I čistého zisku -0,10 0,84 -0,18 -0,02 -0,39 0,60 -0,01 0,12 0,36 0,04 -0,18 -0,19
I zisku před zdan. -0,11 0,67 -0,16 -0,06 -0,36 0,57 -0,02 0,18 0,29 0,08 -0,20 -0,20
I zisku před zdan. a úroky -0,10 0,68 -0,18 -0,09 -0,31 0,52 -0,01 0,20 0,26 0,05 -0,17 -0,19
I zisku po zdanění -0,10 0,83 -0,18 -0,02 -0,39 0,60 -0,01 0,12 0,36 0,04 -0,18 -0,19
I přidané hodnoty -0,14 0,49 -0,22 -0,15 -0,21 0,58 0,01 0,32 0,17 0,00 -0,10 -0,22
I tržeb 0,01 0,26 -0,22 -0,17 -0,11 0,41 -0,01 0,30 0,17 0,00 -0,13 -0,25
I osobních nákladů -0,18 0,30 -0,20 -0,20 -0,16 0,66 0,00 0,34 0,16 -0,02 -0,07 -0,22
I nákladů -0,15 0,82 -0,17 -0,08 -0,34 0,55 0,00 0,20 0,27 0,05 -0,18 -0,18
I materiálových nákladů 0,01 0,26 -0,24 -0,18 -0,08 0,43 -0,03 0,30 0,15 -0,01 -0,13 -0,24
pozn.: kvůli zobrazení v grafech, je výsledek EN zobrazen jako číslo, hodnota "1" je v pořádku, hodnota "-1" je nesplnění EN
  2009-2008 2010-2009 2011-2010 2012-2011 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 2018-2017 2019-2018 2020-2019
Normály sledující růst produktivity práce                        
I výkonů > I počtu pracovníků 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1
I mzdových nákladů > I počtu pracovníků -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1
I výkonů > I mzdových nákladů 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1
Normály sledující efektivní využití majetku                        
I výkonů > I spotřeby materiálu -1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1
I výkonů > I dlouh. hmot. majetku 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1
I výkonů > I zásob -1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1
Normály sledující dlouhod. tvorbu zisku I čistého zisku > I zisku před zdaněním > I zisku před zdaněním a úroky > I výkonů > I DHM                      
I čistého zisku > I zisku před zdan. 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1
I zisku před zdan. > I zisku před zdan. a úroky -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1
I zisku před zdan. a úroky > I výkonů -1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1
I výkonů > I dlouh. hmot. majetku 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1
Normály sledující růst zisku nad os. náklady  I zisku > I přidané hodnoty > I tržeb > I DHM > I osobních nákladů > počtu pracovníků                      
I zisku po zdanění > I přidané hodnoty 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1
I přidané hodnoty > I tržeb -1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1
I tržeb > I dlouh. hmot. majetku 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1
I dlouh. hmot. majetku > I osobních nákladů 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1
Normály sledující růst zisku nad náklady I zisku > I tržeb > I nákladů > materiál. nákladů > I mzdových nákladů > I počtu pracovníků                      
I čistého zisku > I tržeb -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1
I tržeb > I nákladů 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1
I nákladů > I materiálových nákladů -1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1
I materiálových nákladů > I mzdových nákladů 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1
I mzdových nákladů > I počtu pracovníků -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1
Normály sledující růst zisku nad růst. zásob I zisku > I tržeb > I zásob                      
I čistého zisku > I tržeb -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1
I tržeb > I zásob -1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1