Index IN05         GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Výsledný index   0,48 1,41 1,69 1,22 1,23 1,65 1,86 1,14 1,72 1,75 1,37 1,24 1,17
IN05 > 1,6 1,6 podnik tvoří hodnotu
0,9 < IN05 < 1,6 0,9 šedá zóna nevyhraněných výsledků
IN05 < 0,9 0 podnik hodnotu netvoří (ničí)
Aspekt Global Rating      
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Výsledný index AGR   2,56 3,79 4,02 3,76 3,80 4,12 4,71 3,71 4,40 4,39 3,78 3,74 3,87
8,5 ≤ AGR AAA   9 Optimálně hospodařící subjekt blížící se "ideálnímu podniku"
7 ≤ AGR < 8,5 AA   8 Velmi dobře hospodařící subjekt se silným finančním zdravím
5,75 ≤ AGR < 7 A  6 Stabilní a zdravý subjekt s minimálními rezervami v rentabilitě či likviditě
4,75 ≤ AGR < 5,75 BBB  5 Stabilní průměrně hospodařící subjekt
4 ≤ AGR < 4,75 BB  4 Průměrně hospodařící subjekt, jehož finanční zdraví má poměrně jasné rezervy
3,25 ≤ AGR < 4 B  4 Subjekt s jasnými rezervami a problémy, které je třeba velmi dobře sledovat
2,5 ≤ AGR < 3,25 CCC  3 Podprůměrně hospodařící subjekt, jehož rentabilita i likvidita si vyžadují ozdravení
1,5 ≤ AGR < 2,5 CC  2 Představitel nezdravě hospodařícího subjektu s krátkodobými i dlouhodobými problémy
AGR < 1,5 C  2 Subjekt na pokraji bankrotu se značnými riziky a častými krizemi
Bilanční analýza I. Rudolfa Douchy  
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Výsledný koeficient   0,11 0,95 1,15 0,74 0,76 1,12 1,56 0,68 1,38 1,46 0,85 0,76 0,71
C > 1,0 1,77 dobrá finanční situace podniku
0,5 ≤ C ≤ 1,0 0,75 šedá zóna (finanční situaci podniku nelze jednoznačně posoudit)
C < 0,5 0 špatná finanční situace podniku (vážné problémy v hospodaření)
Bilanční analýza II. Rudolfa Douchy  
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Výsledný koeficient   0,57 1,70 1,92 1,49 1,58 2,04 2,64 1,41 2,30 2,36 1,57 1,45 1,47
C > 1,0 1,6 dobrá finanční situace podniku
0,5 ≤ C ≤ 1,0 0,9 šedá zóna (finanční situaci podniku nelze jednoznačně posoudit)
C < 0,5 0,3 problémy ve finanční situaci a hospodaření podniku
C < 0,0 -0,2 signál značných problémů
D-skóre ČNB        
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Výsledný index   -2,054 -0,997 -1,001 -0,967 -0,942 -1,034 -0,906 -0,981 -0,909 -0,924 -0,974 -0,966 -0,943
D < -0,365  -0,366 bonitní klient, standardní závazky
-0,365 < D < 1,614 0,9 šedá zóna, je třeba provést další analýzu
D > 1,614  1,614 rizikový klient, problematické závazky
Index IN01        
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Výsledný index   0,48 1,41 1,68 1,22 1,23 1,64 2,01 1,13 1,79 1,86 1,37 1,23 1,16
IN01 > 1,77 1,77 podnik tvoří hodnotu
0,75 ≤ IN01 < 1,77 0,75 bonitní podnik, hodnotu netvoří
IN01 < 0,75 0 podnik spěje k bankrotu
Index IN95        
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Výsledný index   0,66 2,83 3,43 2,45 2,45 3,36 4,23 2,20 3,74 3,98 2,91 2,54 2,34
IN95 > 2  2,01 uspokojivá finanční situace
1 < IN95 ≤ 2  1,01 šedá zóna nevyhraněných výsledků
IN95 ≤ 1  0 firma je ohrožena vážnými finančními problémy
Index IN99        
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Výsledný index   0,630 1,221 1,436 1,077 1,014 1,420 1,457 1,062 1,372 1,425 1,180 1,102 1,013
IN99 > 2,07 2,07 podnik tvoří novou hodnotu pro vlastníka
1,42 ≤ IN99 < 2,07 1,42 spíše tvoří hodnotu pro vlastníka
1,089 ≤ IN99 < 1,42 1,089 nelze určit, zda tvoří nebo netvoří hodnotu pro vlastníka
0,684 ≤ IN99 < 1,089 0,684 spíše netvoří hodnotu pro vlastníka
IN99 < 0,684 0 podnik netvoří hodnotu pro vlastníka
Altmanův index Z-Score      
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Výsledný koeficient   2,42 2,82 3,50 2,80 2,97 3,71 2,76 2,58 3,07 3,01 2,87 2,96 3,22
Z >2,99 2,9 podnik je v dobré situaci
1,81 < Z < 2,99 1,2 šedá zóna nevyhraněných výsledků
Z < 1,81 0 u podniku je velmi pravděpodobný bankrot
Altmanův index Z-Score pro s.r.o.   GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Výsledný index Z   2,22 2,66 3,06 2,71 2,63 3,12 2,87 2,67 2,71 2,74 2,64 2,61 2,60
Z >2,9 2,9 podnik je v dobré situaci
1,2 < Z < 2,9 1,2 šedá zóna nevyhraněných výsledků
Z < 1,2 0 u podniku je velmi pravděpodobný bankrot
Altmanův index Z-Score pro a.s. pro ČR  
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Výsledný koeficient   2,42 2,83 3,51 2,80 2,98 3,71 2,77 2,59 3,07 3,01 2,87 2,96 3,22
Z >2,99 2,99 podnik je v dobré situaci
1,81 < Z < 2,99 1,81 šedá zóna nevyhraněných výsledků
Z < 1,81 0 u podniku je velmi pravděpodobný bankrot
Tafflerův model        
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Výsledný index TZ   0,30 0,61 0,72 0,55 0,54 0,75 0,84 0,52 0,73 0,75 0,58 0,54 0,52
TZ > 0,3 0,3 nízká pravděpodobnost bankrotu firmy
0,2 < TZ < 0,3 0,2 šedá zóna nevyhraněných výsledků
TZ < 0,2 0 zvýšená pravděpodobnost bankrotu firmy
Beermanova diskriminační funkce  
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Výsledný index BDF   0,48 0,47 0,53 0,43 0,47 0,35 0,45 0,29 0,42 0,47 0,53 0,54 0,42
BDF < 0,2 0,35 velmi dobrý stav podniku
0,2 < BDF < 0,25 0,25 dobrý stav podniku
0,25 < BDF < 0,35 0,2 průměrný stav podniku
0,35 < BDF 0 špatný stav podniku
Springateův model       
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Výsledný index   0,63 1,42 1,68 1,26 1,23 1,72 1,97 1,18 1,73 1,79 1,33 1,24 1,17
S < 0,862 0,2 v podniku se dají očekávat problémy
1
Fulmerův model         
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Výsledný index   -6,1 2,7 4,2 0,5 0,7 2,1 8,3 -0,3 6,2 7,4 3,2 1,0 -0,1
F < 0 -0,3 v podniku se dají očekávat problémy
0,2
Index (indikátor) bonity      
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Výsledný index   -0,19 1,48 2,21 1,25 1,23 2,05 2,81 1,10 2,44 2,51 1,49 1,30 1,16
-3 < IB < -2 -2 extrémně špatná
-2 < IB < -1 -2 velmi špatná
-1 < IB < 0 -1 špatná
0 < IB < 1 0 určité problémy
1 < IB < 2 1 dobrá
2 < IB < 3 2 velmi dobrá
3 < IB 2 extrémně dobrá
Kralicekův rychlý test (modif. Kislingerová)
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Celková známka   2,5 2,8 2,0 2,8 2,8 2,0 1,8 2,8 1,8 1,8 2,5 2,5 2,5
celková známka < 2 1 podnik je velmi dobrý
2 < celková známka < 3 2,01 šedá zóna nevyhraněných výsledků
celková známka > 3 3,01 podnik se nachází ve špatné finanční situaci
Grünwaldův bonitní model    
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Celková známka   0,6 2,1 2,1 1,7 1,8 2,0 2,3 1,6 2,2 2,4 2,0 1,7 1,6
Celkový výsledek s podmínkami 0,8 1,5 3,0 1,5 1,5 1,5 3,0 1,5 3,0 3,0 1,5 1,5 1,5
celková známka ≥ 2 2 a všechny ukazatele dosahují alespoň 1,0 bodu A - pevné zdraví
1 ≤ celková známka ≤ 1,9 1 a PPL a ÚK dosahuji alespoň 1,0 bodu B - dobré zdraví
0,5 ≤ celková známka ≤ 0,9 0,5 a PPL dosahuje alespoň 1,0 bodu C - slabší zdraví
celková známka < 0,5 0 D - churavění
1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2