Index (indikátor) bonity     GreenDay s.r.o., Masarykova 4, Praha
IB = 1,5 * X1 + 0,08 * X2 + 10 * X3 + 5 * X4 + 0,3 * X5 + 0,1 * X6
Ukazatel   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
X1   0,27 0,13 0,14 0,16 0,02 0,23 0,21 0,15 0,19 0,14 0,22 0,07 0,15
X2   1,55 1,55 1,56 1,59 1,60 1,63 1,55 1,56 1,57 1,56 1,58 1,63 1,65
X3   0,10 0,09 0,11 0,12 0,13 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,12 0,10 0,11
X4   0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,08 0,07 0,08
X5   0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07
X6   1,57 1,55 1,51 1,49 1,41 1,55 1,53 1,50 1,49 1,50 1,51 1,50 1,41
Výsledný index   2,0 1,6 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,0 1,9 1,9 2,2 1,8 2,0
-3 < IB < -2 extrémně špatná
-2 < IB < -1 velmi špatná
-1 < IB < 0 špatná
0 < IB < 1 určité problémy
1 < IB < 2 dobrá
2 < IB < 3 velmi dobrá
3 < IB extrémně dobrá
Kralicekův rychlý test (modif. Kislingerová)  
Ukazatel   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
kvóta vlastního kapitálu   34,17 34,33 36,05 37,02 36,54 37,51 35,43 35,67 35,51 35,15 36,70 37,33 39,54
doba splácení dluhu   4,45 4,62 3,63 3,60 3,39 3,74 3,68 3,58 3,77 3,49 3,39 3,34 3,44
cash flow v % podn. výkonu   10,20 4,90 5,31 6,00 0,68 8,23 7,71 5,64 6,94 5,26 8,08 2,50 5,67
rentabilita celkového kapitálu 7,75 7,10 9,89 10,30 11,18 9,07 9,77 9,75 8,36 9,60 9,59 9,19 9,50
Ukazatel   Výborný (1) Velmi dobrý (2) Průměrný (3) Špatný (4) Ohrožen insolv. (5)
A   > 30 %   > 20 %   > 10 %   > 0 %   negativní  
B   < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let
C   > 10 %   > 8 %   > 5 %   > 0 %   negativní  
D   > 15 %   > 12 %   > 8 %   > 0 %   negativní  
Výsledné hodnocení   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
kvóta vlastního kapitálu   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
doba splácení dluhu   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
cash flow v % podn. výkonu   1 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 3
rentabilita celkového kapitálu 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Celková známka   2,0 2,8 2,3 2,3 2,5 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,0 2,5 2,3
celková známka < 2 podnik je velmi dobrý
2 < celková známka < 3 šedá zóna nevyhraněných výsledků
celková známka > 3 podnik se nachází ve špatné finanční situaci
Grünwaldův bonitní model   GreenDay s.r.o., Masarykova 4, Praha
GBM = (ROE / PUM + ROA / (PUM * (1 - sazba daně z příjmu)) + PPL / 1,2 + KZPK / 0,7 + DSD /0,3 + UK / 2,5) / 6
PUM (průměrná úroková míra z přijatých úvěrů) 11% 10% 13% 13% 13% 20% 18% 14% 16% 14% 13% 15% 17%
Ukazatel   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 20% 18% 24% 25% 28% 21% 24% 24% 20% 24% 24% 22% 21%
Rentabilita aktiv (ROA)   7% 6% 9% 9% 10% 8% 9% 9% 7% 9% 9% 8% 8%
Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) 1,15 1,29 1,25 1,35 1,43 1,39 1,27 1,28 1,21 1,26 1,30 1,29 1,40
Krytí zásob pracovním kapitálem 1,30 1,52 1,44 1,68 1,84 1,81 1,57 1,68 1,54 1,61 1,76 1,65 1,97
Doba splácení dluhu (roky)   0,20 0,19 0,24 0,23 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,25 0,25 0,25
Úrokové krytí   8,58 8,17 8,15 9,35 11,76 6,57 8,13 8,01 7,25 8,75 11,66 8,87 8,54
Výsledné hodnocení   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 1,85 1,76 1,82 1,95 2,14 1,03 1,36 1,66 1,24 1,79 1,86 1,43 1,26
Rentabilita aktiv (ROA)   0,80 0,75 0,81 0,89 0,97 0,48 0,59 0,73 0,54 0,78 0,84 0,66 0,61
Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) 0,96 1,07 1,04 1,13 1,20 1,16 1,06 1,07 1,01 1,05 1,08 1,07 1,17
Krytí zásob pracovním kapitálem 1,86 2,18 2,06 2,40 2,62 2,59 2,24 2,40 2,21 2,30 2,51 2,36 2,82
Krytí dluhů peněžními toky   0,65 0,62 0,78 0,77 0,83 0,75 0,76 0,79 0,76 0,81 0,84 0,84 0,82
Úrokové krytí   3 3 3 3 3 2,63 3 3 2,90 3 3 3 3
Celková známka   1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,4 1,5 1,6 1,4 1,6 1,7 1,6 1,6
celková známka ≥ 2 a všechny ukazatele dosahují alespoň 1,0 bodu A - pevné zdraví
1 ≤ celková známka ≤ 1,9 a PPL a ÚK dosahuji alespoň 1,0 bodu B - dobré zdraví
0,5 ≤ celková známka ≤ 0,9 a PPL dosahuje alespoň 1,0 bodu C - slabší zdraví
celková známka < 0,5 D - churavění