Altmanův index Z-Score       GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Přehled
Z = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + 1,0 * X5
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
X(1) = (oběžná aktiva - krátkodobé závazky) / suma aktiv   0,18 0,20 0,22 0,23 0,23 0,21 0,32 0,19 0,26 0,27 0,18 0,19 0,21
X(2) = nerozdělený zisk / suma aktiv   0,21 0,20 0,20 0,21 0,19 0,20 0,17 0,21 0,16 0,16 0,20 0,19 0,18
X(3) = zisk před zdaněním a úroky / suma aktiv   0,03 0,08 0,19 0,13 0,14 0,12 0,26 0,12 0,22 0,22 0,13 0,12 0,12
X(4) = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkového dluhu   0,42 0,42 0,94 0,38 0,73 1,10 0,16 0,15 0,79 0,61 0,54 0,73 1,14
X(5) = tržby / suma aktiv   1,72 1,70 1,77 1,69 1,60 1,75 1,47 1,74 1,49 1,54 1,71 1,69 1,61
Výsledný koeficient   2,60 2,74 3,50 2,92 3,03 3,34 3,04 2,75 3,23 3,17 2,94 3,01 3,20
Z >2,99 podnik je v dobré situaci
1,81 < Z < 2,99 šedá zóna nevyhraněných výsledků
Z < 1,81 u podniku je velmi pravděpodobný bankrot
Altmanův index Z-Score pro s.r.o.    
Z = 0,717 * X1 + 0,847 * X2 + 3,107 * X3 + 0,42 * X4 + 0,998 * X5
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
X(1) = (oběžná aktiva - krátkodobé závazky) / suma aktiv   0,18 0,20 0,22 0,23 0,23 0,21 0,32 0,19 0,26 0,27 0,18 0,19 0,21
X(2) = nerozdělený zisk / suma aktiv   0,21 0,20 0,20 0,21 0,19 0,20 0,17 0,21 0,16 0,16 0,20 0,19 0,18
X(3) = zisk před zdaněním a úroky / suma aktiv   0,03 0,08 0,19 0,13 0,14 0,12 0,26 0,12 0,22 0,22 0,13 0,12 0,12
X(4) = vlastní kapitál / (dlouhod. závazky + krátkod. závazky + bankovní úvěry a výpomoci)   0,38 0,47 0,80 0,61 0,60 0,63 0,86 0,57 0,79 0,76 0,60 0,62 0,68
X(5) = tržby / suma aktiv   1,72 1,70 1,77 1,69 1,60 1,75 1,47 1,74 1,49 1,54 1,71 1,69 1,61
Výsledný index Z   2,29 2,46 3,02 2,69 2,60 2,70 3,00 2,67 2,82 2,85 2,64 2,61 2,57
Z >2,9 podnik je v dobré situaci
1,2 < Z < 2,9 šedá zóna nevyhraněných výsledků
Z < 1,2 u podniku je velmi pravděpodobný bankrot
Altmanův index Z-Score pro a.s. pro ČR  
Z = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + 1,0 * X5 + 1,0 * X6
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
X(1) = (oběžná aktiva - krátkodobé závazky) / suma aktiv   0,18 0,20 0,22 0,23 0,23 0,21 0,32 0,19 0,26 0,27 0,18 0,19 0,21
X(2) = nerozdělený zisk / suma aktiv   0,21 0,20 0,20 0,21 0,19 0,20 0,17 0,21 0,16 0,16 0,20 0,19 0,18
X(3) = zisk před zdaněním a úroky / suma aktiv   0,03 0,08 0,19 0,13 0,14 0,12 0,26 0,12 0,22 0,22 0,13 0,12 0,12
X(4) = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkového dluhu   0,42 0,42 0,94 0,38 0,73 1,10 0,16 0,15 0,79 0,61 0,54 0,73 1,14
X(5) = tržby / suma aktiv   1,72 1,70 1,77 1,69 1,60 1,75 1,47 1,74 1,49 1,54 1,71 1,69 1,61
X(6) = závazky po lhůtě splatnosti / výnosy   0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledný koeficient   2,60 2,75 3,51 2,93 3,04 3,34 3,04 2,76 3,23 3,17 2,94 3,01 3,20
Z >2,99 podnik je v dobré situaci
1,81 < Z < 2,99 šedá zóna nevyhraněných výsledků
Z < 1,81 u podniku je velmi pravděpodobný bankrot