Index IN01       GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Přehled
IN01 = 0,13 * A + 0,04 * B + 3,92 * C + 0,21 * D + 0,09 * E
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
aktiva / cizí kapitál   1,39 1,47 1,77 1,59 1,60 1,63 1,83 1,56 1,79 1,75 1,58 1,63 1,65
EBIT / nákladové úroky   2,70 7,23 11,87 9,35 11,76 6,57 19,92 8,01 16,13 17,28 11,66 8,87 8,54
EBIT / celková aktiva   0,03 0,08 0,19 0,13 0,14 0,12 0,26 0,12 0,22 0,22 0,13 0,12 0,12
tržby / celková aktiva   1,72 1,70 1,77 1,69 1,60 1,75 1,47 1,74 1,49 1,54 1,71 1,69 1,61
oběžná aktiva / krát. závazky 1,66 1,84 1,81 1,87 1,96 1,87 2,43 1,70 2,08 2,12 1,69 1,73 1,82
Výsledný index   0,93 1,32 1,98 1,62 1,73 1,47 2,57 1,52 2,23 2,28 1,68 1,54 1,53
IN01 > 1,77 podnik tvoří hodnotu
0,75 ≤ IN01 < 1,77 bonitní podnik, hodnotu netvoří
IN01 < 0,75 podnik spěje k bankrotu
Index IN95      
IN95 = V(1) * A + V(2) * B + V(3) * C + V(4) * D + V(5) * E - V(6) * F
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
aktiva / cizí kapitál   1,39 1,47 1,77 1,59 1,60 1,63 1,83 1,56 1,79 1,75 1,58 1,63 1,65
EBIT / nákladové úroky   2,70 7,23 11,87 9,35 11,76 6,57 19,92 8,01 16,13 17,28 11,66 8,87 8,54
EBIT / celková aktiva   0,03 0,08 0,19 0,13 0,14 0,12 0,26 0,12 0,22 0,22 0,13 0,12 0,12
tržby / celková aktiva   1,72 1,70 1,77 1,69 1,60 1,75 1,47 1,74 1,49 1,54 1,71 1,69 1,61
oběžná aktiva / krát. závazky 1,66 1,84 1,81 1,87 1,96 1,87 2,43 1,70 2,08 2,12 1,69 1,73 1,82
závazky po lhůtě splat. / tržby 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledný index   1,82 2,67 4,21 3,50 3,76 3,08 5,67 3,20 4,86 5,02 3,70 3,33 3,29
IN95 > 2  uspokojivá finanční situace
1 < IN95 ≤ 2  šedá zóna nevyhraněných výsledků
IN95 ≤ 1  firma je ohrožena vážnými finančními problémy
Index IN99      
IN99 = -0,017 * A + 4,573 * C + 0,481 * D + 0,015 * E
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
aktiva / cizí kapitál   1,390 1,472 1,770 1,588 1,604 1,628 1,828 1,556 1,787 1,748 1,580 1,626 1,654
EBIT / celková aktiva   0,034 0,080 0,190 0,132 0,137 0,117 0,258 0,123 0,218 0,215 0,126 0,118 0,121
tržby / celková aktiva   1,724 1,704 1,768 1,691 1,604 1,753 1,470 1,736 1,493 1,543 1,710 1,685 1,608
oběžná aktiva / krát. závazky 1,660 1,839 1,810 1,874 1,955 1,873 2,430 1,702 2,084 2,119 1,689 1,731 1,819
Výsledný index   0,986 1,190 1,714 1,417 1,401 1,378 1,891 1,398 1,714 1,728 1,398 1,349 1,327
IN99 > 2,07 podnik tvoří novou hodnotu pro vlastníka
1,42 ≤ IN99 < 2,07 spíše tvoří hodnotu pro vlastníka
1,089 ≤ IN99 < 1,42 nelze určit, zda tvoří nebo netvoří hodnotu pro vlastníka
0,684 ≤ IN99 < 1,089 spíše netvoří hodnotu pro vlastníka
IN99 < 0,684 podnik netvoří hodnotu pro vlastníka