Index IN05       GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
IN05 = 0,13 * A + 0,04 * B + 3,97 * C + 0,21 * D + 0,09 * E
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 horní mez
aktiva / cizí kapitál   1,79 1,85 2,24 2,07 2,19 2,45 2,20 2,01 2,05 1,97 1,86 1,97 2,13
EBIT / nákladové úroky   -3,18 7,23 8,15 4,14 4,59 6,57 9,00 3,30 9,00 9,00 7,31 4,87 3,78 9,00
EBIT / celková aktiva   -0,04 0,08 0,13 0,06 0,05 0,12 0,17 0,05 0,15 0,15 0,08 0,06 0,05
tržby / celková aktiva   1,68 1,77 1,77 1,69 1,60 1,85 1,44 1,74 1,47 1,52 1,71 1,68 1,61
oběžná aktiva / krát. závazky   1,92 2,15 2,04 2,19 2,37 2,39 2,82 1,97 2,32 2,33 1,86 1,93 2,10
Výsledný index   0,48 1,41 1,69 1,22 1,23 1,65 1,86 1,14 1,72 1,75 1,37 1,24 1,17
IN05 > 1,6 podnik tvoří hodnotu
0,9 < IN05 < 1,6 šedá zóna nevyhraněných výsledků
IN05 < 0,9 podnik hodnotu netvoří (ničí)
Aspekt Global Rating      
AGR = A + B + C + D + E + F + G
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dolní mez horní mez
A - ukazatel provozní marže   0,04 0,10 0,13 0,10 0,10 0,14 0,18 0,10 0,16 0,16 0,10 0,10 0,10 -0,50 2,00
B - ukazatel běžného ROE   -0,09 0,18 0,23 0,11 0,10 0,20 0,30 0,10 0,29 0,31 0,17 0,14 0,10 -0,50 2,00
C - ukazatel krytí odpisů   1,26 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00
D - ukazatel krátkodobé likvidity   0,35 0,38 0,37 0,37 0,39 0,44 0,92 0,35 0,70 0,70 0,37 0,35 0,47 0,00 1,00
E - ukazatel vlastního financování   0,43 0,45 0,55 0,52 0,53 0,58 0,54 0,50 0,50 0,48 0,46 0,48 0,53 0,00 1,50
F - ukazatel provozní rentability aktiv 0,07 0,18 0,23 0,16 0,17 0,26 0,26 0,17 0,24 0,24 0,17 0,17 0,16 -0,30 1,00
G - ukazatel využití aktiv   0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50
Výsledný součet   2,56 3,79 4,02 3,76 3,80 4,12 4,71 3,71 4,40 4,39 3,78 3,74 3,87
Výsledný index AGR   CCC B BB B B BB BB B BB BB B B B
8,5 ≤ AGR AAA   Optimálně hospodařící subjekt blížící se "ideálnímu podniku"
7 ≤ AGR < 8,5 AA   Velmi dobře hospodařící subjekt se silným finančním zdravím
5,75 ≤ AGR < 7 A  Stabilní a zdravý subjekt s minimálními rezervami v rentabilitě či likviditě
4,75 ≤ AGR < 5,75 BBB  Stabilní průměrně hospodařící subjekt
4 ≤ AGR < 4,75 BB  Průměrně hospodařící subjekt, jehož finanční zdraví má poměrně jasné rezervy
3,25 ≤ AGR < 4 B  Subjekt s jasnými rezervami a problémy, které je třeba velmi dobře sledovat
2,5 ≤ AGR < 3,25 CCC  Podprůměrně hospodařící subjekt, jehož rentabilita i likvidita si vyžadují ozdravení
1,5 ≤ AGR < 2,5 CC  Představitel nezdravě hospodařícího subjektu s krátkodobými i dlouhodobými problémy
AGR < 1,5 C  Subjekt na pokraji bankrotu se značnými riziky a častými krizemi
Bilanční analýza I. Rudolfa Douchy  
C = (2 * S + 1 * A + 5 * R + 4 * L) / 12
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stabilita (S) = vlastní kapitál / stálá aktiva   0,88 1,01 1,22 1,11 1,09 1,15 1,31 1,04 1,10 1,07 0,89 0,95 1,08
Aktivita (A) = výkony / (2 * celková pasiva)   0,68 0,70 0,71 0,65 0,60 0,70 0,56 0,66 0,59 0,60 0,70 0,68 0,62
Rentabilita (R) = (8 * EAT) / vlastní kapitál   -1,04 0,85 1,31 0,29 0,29 1,06 1,97 0,21 1,76 1,96 0,71 0,48 0,25
Likvidita (L) = (finanční majetek + pohledávky) / (2,17 * krátkodobé závazky)   1,03 1,12 1,04 1,14 1,22 1,29 1,43 1,09 1,24 1,24 1,06 1,03 1,13
Výsledný koeficient   0,11 0,95 1,15 0,74 0,76 1,12 1,56 0,68 1,38 1,46 0,85 0,76 0,71
C > 1,0 dobrá finanční situace podniku
0,5 ≤ C ≤ 1,0 šedá zóna (finanční situaci podniku nelze jednoznačně posoudit)
C < 0,5 špatná finanční situace podniku (vážné problémy v hospodaření)
Bilanční analýza II. Rudolfa Douchy   GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
C = (2 * S + 1 * A + 5 * R + 4 * L) / 12
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
                             
S1 = vlastní kapitál / stálá aktiva   0,88 1,01 1,22 1,11 1,09 1,15 1,31 1,04 1,10 1,07 0,89 0,95 1,08
S2 = (vlastní kapitál / stálá aktiva) * 2   1,77 2,03 2,44 2,22 2,18 2,30 2,63 2,08 2,20 2,13 1,77 1,90 2,15
S3 = vlastní kapitál / cizí kapitál   0,77 0,83 1,24 1,07 1,17 1,42 1,20 1,01 1,04 0,95 0,86 0,94 1,13
S4 = celková aktiva / (krátkodobé závazky * 5)   0,86 0,96 0,83 0,90 1,01 1,05 1,04 0,84 0,92 0,92 0,86 0,85 0,92
S5 = celková aktiva / (zásoby * 15)   0,49 0,50 0,44 0,49 0,53 0,57 0,63 0,58 0,73 0,67 0,66 0,58 0,64
Ukazatel stability   0,88 0,98 1,12 1,06 1,09 1,17 1,25 1,03 1,12 1,07 0,94 0,96 1,09
                             
A1 = (tržby / 2) / celková pasiva   0,84 0,89 0,88 0,85 0,80 0,93 0,72 0,87 0,73 0,76 0,85 0,84 0,80
A2 = (tržby / 4) / vlastní kapitál   0,98 0,99 0,80 0,82 0,75 0,80 0,66 0,86 0,73 0,78 0,93 0,88 0,76
A3 = (přidaná hodnota * 4) / tržby   0,53 0,68 0,84 0,71 0,72 0,83 1,07 0,72 1,01 0,97 0,73 0,76 0,79
Ukazatel aktivity   0,78 0,85 0,84 0,79 0,76 0,85 0,82 0,82 0,82 0,84 0,84 0,83 0,78
                             
R1 = (10 * EAT) / přidaná hodnota   -2,51 1,57 2,46 0,63 0,68 2,01 3,49 0,42 3,01 3,23 1,30 0,90 0,52
R2 = (8 * EAT) / vlastní kapitál   -1,04 0,85 1,31 0,29 0,29 1,06 1,97 0,21 1,76 1,96 0,71 0,48 0,25
R3 = (20 * EAT) / celková pasiva   -1,12 0,95 1,81 0,38 0,39 1,54 2,68 0,26 2,22 2,38 0,81 0,57 0,33
R4 = (40 * EAT) / (tržby + výkony)   -1,48 1,18 2,22 0,50 0,56 1,92 4,13 0,34 3,28 3,33 1,02 0,73 0,46
R5 = (1,33 * provozní výsledek hospodaření) / (provozní VH + finanční VH + mimořádný VH)   -0,36 2,49 1,98 3,39 3,75 2,67 1,83 3,94 1,80 1,70 2,11 2,57 3,52
Ukazatel rentability   -1,33 1,14 1,78 0,58 0,62 1,54 2,65 0,49 2,27 2,43 0,96 0,73 0,53
                             
L1 = (2 * finanční majetek) / krátkodobé závazky   4,46 4,85 4,51 4,95 5,31 5,58 6,22 4,72 5,39 5,39 4,62 4,48 4,89
L2 = (finanční majetek + pohledávky) / krátkodobé závazky   2,23 2,42 2,25 2,47 2,65 2,79 3,11 2,36 2,69 2,70 2,31 2,24 2,45
L3 = (oběžná aktiva / krátkodobé závazky) / 2,5   0,77 0,86 0,81 0,87 0,95 0,95 1,13 0,79 0,93 0,93 0,74 0,77 0,84
L4 = (pracovní kapitál / celková pasiva) * 3,33   2,18 2,13 2,31 2,28 2,17 2,15 2,35 2,24 2,25 2,27 2,13 2,13 2,13
Ukazatel likvidity   2,74 2,97 2,78 3,03 3,24 3,39 3,79 2,89 3,29 3,29 2,82 2,75 2,99
Výsledný koeficient   0,57 1,70 1,92 1,49 1,58 2,04 2,64 1,41 2,30 2,36 1,57 1,45 1,47
C > 1,0 dobrá finanční situace podniku
0,5 ≤ C ≤ 1,0 šedá zóna (finanční situaci podniku nelze jednoznačně posoudit)
C < 0,5 problémy ve finanční situaci a hospodaření podniku
C < 0,0 signál značných problémů
D-skóre ČNB      
 D = - 0,46 + 0,019 * D(1) + 0,026 * D(2) - 0,028 * D(3) - 0,015 * D(4) + 0,02 * D(5) - 0,018 * D(6) - 0,023 * D(7) - 0,01 * D(8) - 0,301 * D(9) + 0,015 * D(10) + 0,003 * D(11)
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DHM / aktiva   0,267 0,241 0,239 0,257 0,297 0,300 0,241 0,267 0,277 0,270 0,304 0,307 0,303
dlouhodobé pohledávky / aktiva   0,116 0,120 0,117 0,132 0,140 0,123 0,100 0,136 0,114 0,108 0,119 0,123 0,117
rezervy / aktiva   0,018 0,018 0,019 0,019 0,019 0,022 0,019 0,019 0,014 0,017 0,022 0,016 0,021
dlouhodobé závazky / pasiva   0,308 0,313 0,186 0,242 0,239 0,197 0,244 0,241 0,257 0,275 0,283 0,258 0,229
krátkodobé závazky / pasiva   0,232 0,208 0,240 0,222 0,198 0,190 0,193 0,237 0,216 0,216 0,234 0,234 0,218
tržby / výnosy   0,968 0,969 0,972 0,968 0,963 0,962 0,967 0,969 0,974 0,976 0,976 0,973 0,969
odpisy / výnosy   0,031 0,028 0,034 0,029 0,029 0,030 0,033 0,035 0,041 0,038 0,038 0,040 0,036
EAT / tržby   -0,033 0,027 0,051 0,011 0,012 0,042 0,093 0,008 0,076 0,078 0,024 0,017 0,010
výnosy / aktiva   1,740 1,827 1,817 1,747 1,665 1,928 1,487 1,791 1,508 1,559 1,751 1,730 1,659
(cizí zdroje + ostatní pasiva) / aktiva   0,571 0,552 0,446 0,483 0,467 0,419 0,455 0,498 0,495 0,516 0,539 0,520 0,469
(cizí zdroje + ost. pasiva) / (EAT + odpisy) -356,063 5,589 2,915 7,018 6,885 3,121 2,494 6,632 2,878 2,887 5,044 5,300 6,169
Výsledný index   -2,054 -0,997 -1,001 -0,967 -0,942 -1,034 -0,906 -0,981 -0,909 -0,924 -0,974 -0,966 -0,943
D < -0,365  bonitní klient, standardní závazky
-0,365 < D < 1,614 šedá zóna, je třeba provést další analýzu
D > 1,614  rizikový klient, problematické závazky