Index IN05       GreenDay s.r.o., Masarykova 4, Praha
IN05 = 0,13 * A + 0,04 * B + 3,97 * C + 0,21 * D + 0,09 * E
Ukazatel   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Horní mez
aktiva / cizí kapitál   1,55 1,55 1,56 1,59 1,60 1,63 1,55 1,56 1,57 1,56 1,58 1,63 1,65
EBIT / nákladové úroky   8,58 8,17 8,15 9,00 9,00 6,57 8,13 8,01 7,25 8,75 9,00 8,87 8,54 9,00
EBIT / celková aktiva   0,11 0,10 0,12 0,13 0,14 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12
tržby / celková aktiva   1,72 1,76 1,70 1,69 1,60 1,75 1,73 1,74 1,70 1,73 1,71 1,69 1,61
oběžná aktiva / krát. závazky 1,66 1,84 1,81 1,87 1,96 1,87 1,75 1,70 1,59 1,67 1,69 1,73 1,82
Výsledný index   1,48 1,45 1,54 1,61 1,63 1,48 1,54 1,53 1,43 1,55 1,58 1,54 1,54
IN05 > 1,6 podnik tvoří hodnotu
0,9 < IN05 < 1,6 šedá zóna nevyhraněných výsledků
IN05 < 0,9 podnik hodnotu netvoří (ničí)
Aspekt Global Rating    
AGR = A + B + C + D + E + F + G
Ukazatel   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dolní mez Horní mez
A - ukazatel provozní marže 0,08 0,07 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 -0,50 2,00
B - ukazatel běžného ROE   0,20 0,18 0,24 0,25 0,28 0,20 0,24 0,24 0,20 0,24 0,24 0,22 0,21 -0,50 2,00
C - ukazatel krytí odpisů   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00
D - ukazatel krátkodobé likvidity 0,30 0,32 0,33 0,32 0,32 0,35 0,32 0,30 0,28 0,32 0,34 0,32 0,41 0,00 1,00
E - ukazatel vlastního financování 0,34 0,34 0,36 0,37 0,37 0,38 0,35 0,36 0,36 0,35 0,37 0,37 0,40 0,00 1,50
F - ukazatel provozní rentability aktiv 0,14 0,13 0,17 0,16 0,17 0,15 0,16 0,17 0,16 0,17 0,17 0,17 0,16 -0,30 1,00
G - ukazatel využití aktiv   0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50
Výsledný součet   3,57 3,55 3,69 3,69 3,74 3,66 3,67 3,66 3,60 3,68 3,72 3,68 3,78
Výsledný index AGR   B B B B B B B B B B B B B
8,5 ≤ AGR AAA   Optimálně hospodařící subjekt blížící se "ideálnímu podniku"
7 ≤ AGR < 8,5 AA   Velmi dobře hospodařící subjekt se silným finančním zdravím
5,75 ≤ AGR < 7 A  Stabilní a zdravý subjekt s minimálními rezervami v rentabilitě či likviditě
4,75 ≤ AGR < 5,75 BBB  Stabilní průměrně hospodařící subjekt
4 ≤ AGR < 4,75 BB  Průměrně hospodařící subjekt, jehož finanční zdraví má poměrně jasné rezervy
3,25 ≤ AGR < 4 B  Subjekt s jasnými rezervami a problémy, které je třeba velmi dobře sledovat
2,5 ≤ AGR < 3,25 CCC  Podprůměrně hospodařící subjekt, jehož rentabilita i likvidita si vyžadují ozdravení
1,5 ≤ AGR < 2,5 CC  Představitel nezdravě hospodařícího subjektu s krátkodobými i dlouhodobými problémy
AGR < 1,5 C  Subjekt na pokraji bankrotu se značnými riziky a častými krizemi
Bilanční analýza I. Rudolfa Douchy
C = (2 * S + 1 * A + 5 * R + 4 * L) / 12
Ukazatel   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ukazatel stability   0,69 0,72 0,76 0,79 0,75 0,74 0,72 0,74 0,68 0,69 0,71 0,74 0,80
Ukazatel aktivity   0,78 0,77 0,75 0,75 0,71 0,78 0,77 0,75 0,75 0,75 0,76 0,75 0,70
Ukazatel rentability   1,58 1,43 1,92 1,98 2,24 1,63 1,93 1,91 1,60 1,93 1,90 1,74 1,69
Ukazatel likvidity   0,89 0,96 0,92 0,98 1,01 1,01 0,92 0,94 0,89 0,92 0,97 0,93 0,97
Výsledný koeficient   1,13 1,10 1,30 1,34 1,45 1,20 1,29 1,29 1,14 1,29 1,29 1,22 1,22
C > 1,0 dobrá finanční situace podniku
0,5 ≤ C ≤ 1,0 šedá zóna (finanční situaci podniku nelze jednoznačně posoudit)
C < 0,5 špatná finanční situace podniku (vážné problémy v hospodaření)
Bilanční analýza II. Rudolfa Douchy GreenDay s.r.o., Masarykova 4, Praha
C = (2 * S + 1 * A + 5 * R + 4 * L) / 12
Ukazatel   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ukazatele stability                            
S1   0,69 0,72 0,76 0,79 0,75 0,74 0,72 0,74 0,68 0,69 0,71 0,74 0,80
S2   1,38 1,44 1,51 1,58 1,49 1,48 1,45 1,48 1,36 1,38 1,41 1,47 1,60
S3   0,53 0,53 0,56 0,59 0,59 0,61 0,55 0,56 0,56 0,55 0,58 0,61 0,65
S4   0,73 0,77 0,77 0,77 0,83 0,83 0,76 0,73 0,73 0,75 0,78 0,77 0,79
S5   0,48 0,46 0,46 0,49 0,53 0,57 0,53 0,58 0,64 0,60 0,66 0,58 0,64
S   0,71 0,73 0,75 0,79 0,78 0,79 0,75 0,77 0,76 0,75 0,79 0,78 0,85
Ukazatel aktivity                            
A1   0,86 0,88 0,85 0,85 0,80 0,88 0,87 0,87 0,85 0,86 0,85 0,84 0,80
A2   1,26 1,28 1,18 1,14 1,10 1,17 1,22 1,22 1,19 1,23 1,16 1,13 1,02
A3   0,70 0,60 0,70 0,71 0,72 0,64 0,71 0,72 0,73 0,73 0,73 0,76 0,79
A   0,94 0,92 0,91 0,90 0,87 0,89 0,93 0,94 0,93 0,94 0,92 0,91 0,87
Ukazatele rentability                            
R1   2,24 2,35 2,90 3,07 3,55 2,72 2,76 2,70 2,29 2,67 2,78 2,54 2,64
R2   1,58 1,43 1,92 1,98 2,24 1,63 1,93 1,91 1,60 1,93 1,90 1,74 1,69
R3   1,35 1,23 1,73 1,83 2,05 1,53 1,71 1,70 1,42 1,69 1,74 1,62 1,67
R4   1,56 1,39 2,02 2,15 2,53 1,73 1,96 1,95 1,67 1,95 2,03 1,91 2,06
R5   1,23 1,18 1,28 1,28 1,25 1,29 1,27 1,29 1,31 1,28 1,25 1,27 1,30
R   1,62 1,53 2,02 2,12 2,40 1,79 1,99 1,97 1,67 1,97 1,99 1,85 1,87
Ukazatele likvidity                            
L1   3,85 4,15 4,01 4,24 4,38 4,39 4,00 4,09 3,85 4,01 4,19 4,02 4,23
L2   1,93 2,07 2,00 2,12 2,19 2,19 2,00 2,04 1,93 2,01 2,10 2,01 2,11
L3   0,66 0,74 0,72 0,75 0,78 0,75 0,70 0,68 0,63 0,67 0,68 0,69 0,73
L4   2,23 2,28 2,21 2,28 2,17 2,15 2,17 2,24 2,10 2,15 2,13 2,13 2,13
L   2,39 2,57 2,48 2,62 2,70 2,70 2,47 2,52 2,38 2,47 2,58 2,48 2,60
Výsledný koeficient   1,67 1,69 1,87 1,96 2,10 1,85 1,86 1,87 1,69 1,85 1,90 1,80 1,86
C > 1,0 dobrá finanční situace podniku
0,5 ≤ C ≤ 1,0 šedá zóna (finanční situaci podniku nelze jednoznačně posoudit)
C < 0,5 problémy ve finanční situaci a hospodaření podniku
C < 0,0 signál značných problémů
D-skóre ČNB      
 D = - 0,46 + 0,019 * D(1) + 0,026 * D(2) - 0,028 * D(3) - 0,015 * D(4) + 0,02 * D(5) - 0,018 * D(6) - 0,023 * D(7) - 0,01 * D(8) - 0,301 * D(9) + 0,015 * D(10) + 0,003 * D(11)
Ukazatel   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DHM / aktiva   0,273 0,259 0,269 0,257 0,297 0,301 0,285 0,267 0,315 0,302 0,304 0,307 0,303
dlouhodobé pohledávky / aktiva 0,119 0,129 0,112 0,132 0,140 0,124 0,118 0,136 0,129 0,120 0,119 0,123 0,117
rezervy / aktiva   0,018 0,020 0,018 0,019 0,019 0,022 0,022 0,019 0,016 0,019 0,022 0,016 0,021
dlouhodobé závazky / pasiva 0,352 0,363 0,362 0,352 0,365 0,351 0,360 0,351 0,347 0,355 0,354 0,338 0,331
krátkodobé závazky / pasiva 0,275 0,261 0,259 0,259 0,240 0,241 0,264 0,274 0,273 0,266 0,258 0,261 0,252
tržby / výnosy   0,988 0,987 0,988 0,988 0,988 0,987 0,988 0,989 0,990 0,989 0,989 0,989 0,989
odpisy / výnosy   0,032 0,031 0,035 0,029 0,030 0,032 0,033 0,035 0,041 0,038 0,038 0,041 0,037
EAT / tržby   0,039 0,035 0,051 0,054 0,064 0,044 0,049 0,049 0,042 0,049 0,051 0,048 0,052
výnosy / aktiva   1,745 1,779 1,717 1,711 1,624 1,775 1,756 1,756 1,714 1,745 1,729 1,705 1,626
(cizí zdroje + ostatní pasiva) / aktiva 0,658 0,657 0,640 0,630 0,635 0,625 0,646 0,643 0,645 0,648 0,633 0,627 0,605
(cizí zdroje + ost. pasiva) / (EAT + odpisy) 5,346 5,636 4,374 4,451 4,210 4,680 4,520 4,377 4,587 4,276 4,131 4,160 4,228
Výsledný index   -0,970 -0,980 -0,966 -0,964 -0,938 -0,982 -0,977 -0,977 -0,963 -0,974 -0,970 -0,962 -0,939
D <  -0,365  bonitní klient, standardní závazky
-0,365 < D < 1,614 šedá zóna, je třeba provést další analýzu
D > 1,614  rizikový klient, problematické závazky