Ukazatelé na bázi cash flow (provozní CF) GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
č.   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Ukazatelé na bázi provozního cash flow                          
6.1. Cash flow rentabilita aktiv ROA (CF) 0% 2% 17% 11% 9% 18% 0% 26% 6% 16% 22% 11% 7%
6.2. Cash flow rentabilita vlastního kapitálu ROE (CF) 0% 6% 31% 21% 17% 31% 1% 52% 12% 32% 47% 22% 13%
6.3. Cash flow rentabilita tržeb ROS (CF) 0% 1% 10% 6% 6% 10% 0% 15% 4% 10% 13% 6% 4%
6.4. Cash flow rentabilita celkového kapitálu 0% 2% 17% 11% 9% 18% 0% 26% 6% 16% 22% 11% 7%
6.5. Cash flow rentabilita nákladů ROC (CF) 0% 1% 10% 6% 5% 10% 0% 15% 4% 11% 13% 6% 4%
6.6. Běžná likvidita z cash flow 0,01 0,12 0,71 0,48 0,45 0,96 0,02 1,09 0,28 0,72 0,94 0,45 0,31
6.7. Doba samoreprodukce z cash flow (roky) 216,7 18,1 3,3 4,8 6,0 3,2 179,2 1,9 8,3 3,1 2,1 4,6 7,9
6.8. Stupeň oddlužení 0% 5% 38% 22% 20% 45% 1% 52% 12% 31% 41% 21% 14%
6.9. Doba splácení dluhu z cash flow 272,7 21,0 2,5 4,3 4,9 2,1 143,7 1,8 7,8 3,1 2,4 4,7 6,7
6.10. Solventnost 0% 5% 40% 23% 20% 47% 1% 54% 13% 32% 42% 21% 15%
6.11. Úrokové krytí z cash flow 0 2 11 8 8 10 0 17 5 13 20 8 5
6.12. Cash flow na akcii 0 Kč 1 Kč 3 Kč 4 Kč 1 Kč 1 Kč 0 Kč 11 Kč 0 Kč 2 Kč 2 Kč 1 Kč 0 Kč
6.13. Poměr tržní ceny akcie ke CF na akcii 145719 11208 3002 2162 4946 3559 28292 359 7096 2175 1493 4128 9946