Ukazatelé na bázi cash flow (provozní CF) GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Přehled
č.   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Ukazatelé na bázi provozního cash flow                          
6.1. Cash flow rentabilita aktiv ROA (CF) 8% 1% 22% 20% 20% 20% 8% 31% 13% 21% 28% 16% 15%
6.2. Cash flow rentabilita vlastního kapitálu ROE (CF) 28% 2% 50% 54% 55% 53% 17% 87% 30% 49% 78% 44% 38%
6.3. Cash flow rentabilita tržeb ROS (CF) 4% 0% 12% 12% 12% 11% 5% 18% 9% 13% 17% 10% 9%
6.4. Cash flow rentabilita celkového kapitálu 8% 1% 22% 20% 20% 20% 8% 31% 13% 21% 28% 16% 15%
6.5. Cash flow rentabilita nákladů ROC (CF) 4% 0% 13% 12% 13% 12% 6% 19% 10% 15% 17% 10% 10%
6.6. Běžná likvidita z cash flow 0,28 0,03 0,80 0,78 0,83 0,82 0,34 1,14 0,54 0,87 1,10 0,62 0,59
6.7. Doba samoreprodukce z cash flow (roky) 3,5 48,9 2,0 1,8 1,8 1,9 6,0 1,1 3,3 2,0 1,3 2,3 2,6
6.8. Stupeň oddlužení 11% 1% 38% 32% 32% 32% 14% 48% 23% 36% 45% 26% 25%
6.9. Doba splácení dluhu z cash flow 9,2 104,6 2,5 3,0 3,0 3,0 7,0 2,0 4,2 2,7 2,1 3,7 3,9
6.10. Solventnost 11% 1% 40% 33% 33% 33% 14% 50% 24% 37% 47% 27% 26%
6.11. Úrokové krytí z cash flow 6 1 14 14 17 11 6 20 10 17 26 12 11
6.12. Cash flow na akcii 3 Kč 0 Kč 3 Kč 8 Kč 3 Kč 2 Kč 4 Kč 13 Kč 1 Kč 2 Kč 3 Kč 1 Kč 1 Kč
6.13. Poměr tržní ceny akcie ke CF na akcii 3893 44029 2372 1157 2207 3295 1135 300 3338 1650 1151 2669 4459