Ukazatelé na bázi cash flow   GreenDay s.r.o., Masarykova 4, Praha
č.   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Ukazatelé na bázi cash flow                          
6.1. Cash flow rentabilita tržeb 9% 5% 5% 12% 12% 11% 5% 7% 9% 6% 10% 10% 9%
6.2. Cash flow rentabilita obratu 9% 5% 5% 12% 12% 11% 5% 7% 9% 6% 10% 10% 9%
6.3. Cash flow rentabilita aktiv 15% 9% 9% 20% 20% 20% 9% 13% 15% 11% 17% 16% 15%
6.4. Cash flow rentabilita celkového kapitálu 15% 9% 9% 20% 20% 20% 9% 13% 15% 11% 17% 16% 15%
6.5. Cash flow rentabilita vlastního kapitálu 44% 27% 26% 54% 55% 53% 25% 36% 41% 32% 45% 44% 38%
6.6. Stupeň oddlužení 23% 14% 15% 32% 32% 32% 14% 20% 23% 17% 26% 26% 25%
6.7. Doba splácení dluhů (v letech) 4,3 6,9 6,9 3,1 3,1 3,1 7,2 5,0 4,3 5,7 3,8 3,8 4,1
6.8. Finanční rentabilita finančních fondů 83% 42% 44% 89% 87% 94% 45% 67% 92% 63% 94% 85% 72%
6.9. Likvidita z cash flow 55% 35% 36% 78% 83% 82% 34% 47% 54% 42% 65% 62% 59%
6.10. Úrokové krytí 12 8 6 14 17 11 6 8 10 8 15 12 11
6.11. Cash flow úrokové krytí nákladů 16 11 8 19 22 15 8 11 13 11 20 16 14
6.12. Cash flow na akcii 6 Kč 4 Kč 1 Kč 8 Kč 3 Kč 2 Kč 4 Kč 5 Kč 1 Kč 1 Kč 2 Kč 1 Kč 1 Kč
6.13. Poměr tržní ceny akcie ke CF na akcii 1973 3224 5288 1157 2207 3295 1135 720 3338 3402 1962 2669 4459