Ukazatelé zadluženosti   GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
č.   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Ukazatelé zadluženosti                          
4.1. Celková zadluženost (cizí zdroje) 56% 54% 45% 48% 46% 41% 46% 50% 49% 51% 54% 51% 47%
4.2. Dlouhodobá zadluženost (dlouh. závazky) 31% 31% 19% 24% 24% 20% 24% 24% 26% 27% 28% 26% 23%
4.3. Běžná zadluženost (krátk. závazky) 23% 21% 24% 22% 20% 19% 19% 24% 22% 22% 23% 23% 22%
4.4. Koeficient samofinancování 43% 45% 55% 52% 53% 58% 54% 50% 50% 48% 46% 48% 53%
4.5. Finanční páka (Financial leverage) 2,33 2,23 1,80 1,93 1,88 1,72 1,84 1,99 1,98 2,06 2,17 2,08 1,88
4.6. Dlouhodobé krytí aktiv 0,76 0,78 0,76 0,78 0,79 0,80 0,81 0,76 0,78 0,78 0,77 0,75 0,78
4.7. Koeficient zadlužení 1,30 1,20 0,80 0,93 0,86 0,70 0,84 0,99 0,97 1,05 1,17 1,06 0,88
4.8. Poměr dlouhod. dluhů k vlastnímu jmění 0,72 0,70 0,34 0,47 0,45 0,34 0,45 0,48 0,51 0,57 0,61 0,54 0,43
4.9. Míra finanční samostatnosti 0,77 0,83 1,24 1,07 1,17 1,42 1,20 1,01 1,04 0,95 0,86 0,94 1,13
4.10. Dlouhodobé krytí stálých aktiv 1,56 1,76 1,67 1,67 1,62 1,58 1,95 1,58 1,69 1,71 1,47 1,49 1,59
4.11. Úrokové krytí -3,18 7,23 8,15 4,14 4,59 6,57 12,85 3,30 10,80 12,16 7,31 4,87 3,78
4.12. Úrokové zatížení -0,31 0,14 0,12 0,24 0,22 0,15 0,08 0,30 0,09 0,08 0,14 0,21 0,26
4.13. Doba splácení dluhu (roky) -337,2 5,3 2,8 6,7 6,4 2,9 2,4 6,4 2,8 2,7 4,8 5,0 5,9
4.14. Solventnost 0% 19% 36% 15% 16% 35% 42% 16% 36% 36% 21% 20% 17%