Ukazatelé zadluženosti   GreenDay s.r.o., Masarykova 4, Praha
č.   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Ukazatelé zadluženosti                          
 4.1. Celková zadluženost 65% 64% 64% 63% 62% 61% 65% 64% 64% 64% 63% 61% 60%
 4.2. Dlouhodobá zadluženost 35% 36% 36% 35% 36% 35% 36% 35% 35% 36% 35% 34% 33%
 4.3. Běžná zadluženost 27% 26% 26% 26% 24% 24% 26% 27% 27% 27% 26% 26% 25%
 4.4. Koeficient samofinancování 34% 34% 36% 37% 37% 38% 35% 36% 36% 35% 37% 37% 40%
 4.5. Finanční páka 2,93 2,91 2,77 2,70 2,74 2,67 2,82 2,80 2,82 2,84 2,72 2,68 2,53
 4.6. Dlouhodobé krytí aktiv 0,71 0,73 0,74 0,74 0,75 0,75 0,74 0,73 0,72 0,73 0,74 0,73 0,75
 4.7. Míra zadluženosti 189% 188% 177% 170% 171% 164% 182% 180% 179% 182% 172% 165% 153%
 4.8. Úrokové krytí 8,58 8,17 8,15 9,35 11,76 6,57 8,13 8,01 7,25 8,75 11,66 8,87 8,54
 4.9. Poměr dlouhod. dluhů k vlastnímu jmě 1,03 1,06 1,00 0,95 1,00 0,94 1,02 0,98 0,98 1,01 0,96 0,91 0,84
 4.10. Míra finanční samostatnosti 0,53 0,53 0,56 0,59 0,59 0,61 0,55 0,56 0,56 0,55 0,58 0,61 0,65
 4.11. Dlouhodobé krytí stálých aktiv 2,09 2,11 2,05 2,00 2,05 1,99 2,08 2,03 2,02 2,06 2,02 1,95 1,89
 4.12. Doba návratnosti úvěru (roky) 0,9 1,0 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
 4.13. Úrokové zatížení 12% 12% 12% 11% 9% 15% 12% 12% 14% 11% 9% 11% 12%
 4.14. Doba splácení dluhu (roky) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2
 4.15. Doba splatnosti celkového dluhu (roky) 4,5 4,6 3,6 3,6 3,4 3,7 3,7 3,6 3,8 3,5 3,4 3,3 3,4