Ukazatelé aktivity   GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
č.   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Ukazatelé aktivity                          
3.1. Obrat celkových aktiv 1,68 1,77 1,76 1,69 1,60 1,85 1,43 1,73 1,47 1,52 1,70 1,68 1,60
3.2. Obrat stálých aktiv 3,46 3,99 3,88 3,61 3,27 3,66 3,46 3,58 3,20 3,34 3,27 3,32 3,25
3.3. Obrat dlouhodobého hmotného majetku 6,30 7,33 7,38 6,56 5,39 6,16 5,95 6,48 5,29 5,62 5,61 5,47 5,30
3.4. Obrat oběžných aktiv 3,76 3,95 3,60 3,47 3,40 4,09 2,64 3,72 2,92 3,01 3,91 3,71 3,49
3.5. Obrat zásob 12,31 13,21 11,61 12,50 12,79 15,91 13,49 15,13 16,06 15,31 16,87 14,56 15,33
3.6. Doba obratu aktiv (ve dnech) 217 207 207 216 228 197 255 211 249 241 214 217 228
3.7. Doba obratu stálých aktiv (ve dnech) 106 91 94 101 112 100 105 102 114 109 111 110 112
3.8. Doba obratu oběžných aktiv (ve dnech) 97 93 101 105 107 89 138 98 125 121 93 98 105
3.9. Doba obratu zásob (ve dnech) 30 28 31 29 29 23 27 24 23 24 22 25 24
3.10. Doba obratu pohledávek (ve dnech) 51 48 50 54 57 48 90 53 82 78 52 53 60
3.11. Doba obratu krát. pohledávek (ve dnech) 25 23 26 25 25 24 65 25 54 52 27 26 33
3.12. Doba obratu závazků (ve dnech) 117 108 88 100 100 76 111 101 118 118 111 107 102
3.13. Doba obratu krát. závazků (ve dnech) 50 43 50 48 45 37 49 50 54 52 50 51 50
3.14. Obchodní deficit (ve dnech) 20 22 16 21 22 23 18 22 21 17 19 17 27
3.15. Doba samoreprodukce (roky) -267,9 4,5 3,6 7,5 7,9 4,3 3,0 6,7 2,9 2,7 4,3 4,9 7,0
Doba obratu je počítána jako = položka / (tržby za prodej zboží + tržby za prodej výrobků a služeb) * počet dnů v období
Výpočet doby obratu zásob je počítán z tržeb. Je třeba si ale uvědomit, že zásoby jsou při prodeji účtovány v ceně pořízení a prodej zásob a výrobků je včetně marže. Ukazatel je tak zkreslený, výpočet bude lepší než je realita.
Zpřesněné ukazatele ponížené o marži
 
č.   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Ukazatelé aktivity                          
3.6.a Doba obratu aktiv (ve dnech) * 269 254 262 272 285 244 329 273 317 307 263 268 291
3.7.a Doba obratu stálých aktiv (ve dnech) * 130 112 119 127 139 123 136 132 145 139 137 135 143
3.8.a Doba obratu oběžných aktiv (ve dnech) * 120 114 128 132 134 110 179 127 159 155 114 121 133
3.9.a Doba obratu zásob (ve dnech) * 37 34 40 37 36 28 35 31 29 30 27 31 30
3.12.a Doba obratu závazků (ve dnech) * 145 133 112 126 125 94 144 130 150 151 136 132 130
*) Doba obratu = položka / (náklady na prodané zboží + (tržby za prodej výrobků a služeb * (100%-marže)) * počet dnů v období
*) Úprava původního vzorce - tržby zde vyjadřuje tržní hodnota, kdežto zásoby jsou uváděny v nákladových cenách. Položka Náklady na prodané zboží je vhodnější, neboť neobsahuje marži. Čitatel i jmenovatel jsou tak oceněny na obdobné bázi a jsou tak srovnatelné. Položka Tržby za prodej výrobků a služeb je ponížena o fiktivní marži 20%.