Ukazatelé aktivity   GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Přehled
č.   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Ukazatelé aktivity                          
3.1. Obrat celkových aktiv 1,72 1,70 1,76 1,69 1,60 1,75 1,47 1,73 1,49 1,54 1,70 1,68 1,60
3.2. Obrat stálých aktiv 3,46 3,84 3,88 3,61 3,27 3,46 3,54 3,58 3,25 3,38 3,27 3,32 3,25
3.3. Obrat dlouhodobého hmotného majetku 6,30 7,04 7,38 6,56 5,39 5,82 6,08 6,48 5,37 5,70 5,61 5,47 5,30
3.4. Obrat oběžných aktiv 3,77 3,80 3,61 3,48 3,40 3,87 2,70 3,72 2,97 3,06 3,92 3,72 3,50
3.5. Obrat zásob 12,31 12,69 11,61 12,50 12,79 15,02 13,78 15,13 16,33 15,52 16,87 14,56 15,33
3.6. Doba obratu aktiv (ve dnech) 212 215 207 216 228 209 249 211 245 237 214 217 227
3.7. Doba obratu stálých aktiv (ve dnech) 106 95 94 101 112 106 103 102 112 108 111 110 112
3.8. Doba obratu oběžných aktiv (ve dnech) 97 96 101 105 107 94 135 98 123 119 93 98 104
3.9. Doba obratu zásob (ve dnech) 30 29 31 29 29 24 26 24 22 24 22 25 24
3.10. Doba obratu pohledávek (ve dnech) 50 50 50 54 57 51 88 53 81 77 52 52 60
3.11. Doba obratu krát. pohledávek (ve dnech) 25 24 26 25 25 25 63 25 53 51 26 26 33
3.12. Doba obratu závazků (ve dnech) 149 142 113 132 138 124 132 131 134 132 131 130 133
3.13. Doba obratu krát. závazků (ve dnech) 58 52 56 56 55 50 56 58 59 56 55 57 57
3.14. Obchodní deficit (ve dnech) 12 16 10 13 12 13 10 14 15 12 14 11 19
3.15. Doba samoreprodukce (roky) 5,4 3,2 2,1 2,6 2,4 2,8 1,7 2,4 1,8 1,7 2,4 2,5 2,8
Doba obratu je počítána jako = položka / (tržby za prodej zboží + tržby za prodej výrobků a služeb) * počet dnů v období
Výpočet doby obratu zásob je počítán z tržeb. Je třeba si ale uvědomit, že zásoby jsou při prodeji účtovány v ceně pořízení a prodej zásob a výrobků je včetně marže. Ukazatel je tak zkreslený, výpočet bude lepší než je realita.
Zpřesněné ukazatele ponížené o marži
 
č.   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Ukazatelé aktivity                          
3.6.a Doba obratu aktiv (ve dnech) * 263 264 262 272 284 257 322 272 312 302 263 268 290
3.7.a Doba obratu stálých aktiv (ve dnech) * 130 117 119 127 139 130 133 132 143 138 137 135 143
3.8.a Doba obratu oběžných aktiv (ve dnech) * 120 118 128 132 134 116 175 127 156 152 114 121 133
3.9.a Doba obratu zásob (ve dnech) * 37 35 40 37 36 30 34 31 28 30 27 31 30
3.12.a Doba obratu závazků (ve dnech) * 184 175 143 166 172 152 170 170 170 168 160 160 169
*) Doba obratu = položka / (náklady na prodané zboží + (tržby za prodej výrobků a služeb * (100%-marže)) * počet dnů v období
*) Úprava původního vzorce - tržby zde vyjadřuje tržní hodnota, kdežto zásoby jsou uváděny v nákladových cenách. Položka Náklady na prodané zboží je vhodnější, neboť neobsahuje marži. Čitatel i jmenovatel jsou tak oceněny na obdobné bázi a jsou tak srovnatelné. Položka Tržby za prodej výrobků a služeb je ponížena o fiktivní marži 20%.