Ukazatelé aktivity   GreenDay s.r.o., Masarykova 4, Praha
č.   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Ukazatelé aktivity                          
 3.1. Obrat aktiv 1,72 1,76 1,70 1,69 1,60 1,75 1,73 1,74 1,70 1,73 1,71 1,69 1,61
 3.2. Obrat stálých aktiv 3,47 3,69 3,56 3,62 3,28 3,47 3,55 3,59 3,26 3,39 3,28 3,33 3,26
 3.3. Obrat dlouhodobého hmotného majetku 6,32 6,78 6,31 6,58 5,40 5,83 6,10 6,49 5,38 5,71 5,63 5,49 5,31
 3.4. Obrat oběžných aktiv 3,78 3,66 3,62 3,49 3,41 3,88 3,77 3,73 3,91 3,88 3,93 3,73 3,50
 3.5. Obrat zásob 12,35 12,21 11,64 12,54 12,83 15,07 13,83 15,16 16,36 15,56 16,92 14,61 15,37
 3.6. Doba obratu aktiv (ve dnech) 212 208 215 216 227 208 210 210 215 211 213 217 227
 3.7. Doba obratu stálých aktiv (ve dnech) 105 99 102 101 111 105 103 102 112 108 111 110 112
 3.8. Doba obratu závazků (ve dnech) 133 130 134 132 138 123 131 131 133 131 130 130 132
 3.9. Doba obratu oběžných aktiv (ve dnech) 97 100 101 105 107 94 97 98 93 94 93 98 104
 3.10. Doba obratu zásob (ve dnech) 30 30 31 29 28 24 26 24 22 23 22 25 24
 3.11. Doba obratu pohledávek (ve dnech) 50 52 50 54 57 50 50 53 51 51 52 52 60
 3.12. Obchodní deficit (ve dnech) 16 21 15 18 16 17 15 18 19 16 18 15 24
 3.13. Doba samoreprodukce (roky) 2,8 2,9 2,5 2,6 2,4 2,8 2,5 2,4 2,5 2,3 2,4 2,5 2,8
Zpřesněné poměrové ukazatele
  (Poměrové ukazatele zaměřené na hlavní činnost)
č.   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Ukazatelé aktivity                          
3.1a. Obrat aktiv *) 1,72 1,75 1,69 1,69 1,60 1,75 1,73 1,73 1,69 1,72 1,70 1,68 1,60
3.2a. Obrat stálých aktiv *) 3,46 3,68 3,55 3,61 3,27 3,46 3,54 3,58 3,25 3,38 3,27 3,32 3,25
3.3a. Obrat dlouhodobého hmotného majetku *) 6,30 6,76 6,29 6,56 5,39 5,82 6,08 6,48 5,37 5,70 5,61 5,47 5,30
3.4a. Obrat oběžných aktiv *) 3,77 3,64 3,61 3,48 3,40 3,87 3,76 3,72 3,91 3,87 3,92 3,72 3,50
3.5a. Obrat zásob *) 12,31 12,17 11,61 12,50 12,79 15,02 13,78 15,13 16,33 15,52 16,87 14,56 15,33
*) ve výpočtu ukazatele je použito místo celk. tržeb pouze tržeb z obchodní a výrobní činnosti