Ukazatelé rentability   GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
č.   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Ukazatelé rentability                          
1.1. Rentabilita aktiv (ROA) -4% 8% 13% 6% 5% 12% 17% 5% 15% 15% 8% 6% 5%
1.2. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) -9% 18% 23% 11% 10% 20% 30% 10% 29% 31% 17% 14% 10%
1.3. Rentabilita tržeb (ROS) -2% 5% 7% 3% 3% 6% 12% 3% 10% 10% 5% 4% 3%
1.4. Rentabilita dlouhodobobě investovaného kapitálu (ROCE) -5% 11% 18% 8% 7% 15% 21% 7% 19% 20% 11% 9% 7%
1.5. Rentabilita nákladů (ROC) -2% 5% 8% 3% 3% 6% 12% 3% 10% 11% 5% 4% 3%
1.6. Čisté ziskové rozpětí -3% 3% 5% 1% 1% 4% 9% 1% 7% 8% 2% 2% 1%
1.7. Nákladovost tržeb 107% 100% 98% 102% 103% 100% 94% 102% 95% 95% 100% 101% 102%
1.8. Rentabilita provozního VH (RETS) 1% 7% 10% 7% 7% 11% 15% 6% 12% 12% 6% 6% 7%
v čitateli je použita velikost EBIT (čistý zisk + daň + nákladové úroky)
Ukazatelé rentability (použit provozní zisk)
 
č.   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Ukazatelé rentability                          
1.1a. Rentabilita aktiv (ROA) *) 1% 13% 17% 11% 12% 20% 21% 10% 18% 18% 11% 10% 10%
1.2a. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)*) 3% 29% 31% 22% 22% 34% 39% 21% 35% 37% 23% 21% 20%
1.3a. Rentabilita tržeb (ROS) *) 1% 7% 10% 7% 7% 11% 15% 6% 12% 12% 6% 6% 6%
1.4a. Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) *) 2% 17% 23% 15% 15% 26% 27% 14% 23% 23% 15% 13% 14%
1.5a. Rentabilita nákladů (ROC) *) 1% 7% 10% 7% 7% 11% 16% 6% 13% 12% 6% 6% 6%
*) místo EBIT je v čitateli použit provozní zisk
Výnosnost vlastního kapitálu  
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) -9,10% 17,93% 23,45% 11,28% 10,05% 20,11% 30,49% 10,09% 28,86% 31,22% 17,13% 13,50% 10,09%
  Úroková míra státních obligací 4,67% 3,71% 3,79% 2,31% 2,26% 1,58% 0,58% 0,43% 0,98% 1,98% 1,55% 1,13% 1,90%