Ukazatelé rentability   GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Přehled
č.   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Ukazatelé rentability                          
1.1. Rentabilita aktiv (ROA) -1% 5% 15% 9% 10% 8% 23% 9% 18% 18% 9% 8% 8%
1.2. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) -2% 15% 35% 25% 28% 21% 50% 24% 42% 43% 24% 22% 21%
1.3. Rentabilita tržeb (ROS) 0% 3% 9% 5% 6% 4% 15% 5% 12% 12% 5% 5% 5%
1.4. Rentabilita dlouhodobobě investovaného kapitálu (ROCE) -1% 7% 21% 13% 14% 11% 30% 12% 25% 25% 12% 12% 12%
1.5. Rentabilita nákladů (ROC) 0% 3% 9% 6% 7% 5% 18% 5% 14% 13% 5% 5% 5%
1.6. Čisté ziskové rozpětí 0% 3% 8% 5% 6% 4% 15% 5% 12% 12% 5% 5% 5%
1.7. Nákladovost tržeb 102% 98% 93% 96% 95% 97% 86% 96% 89% 89% 96% 96% 96%
1.8. Rentabilita provozního VH (RETS) 1% 3% 10% 7% 7% 5% 16% 6% 14% 13% 6% 6% 7%
v čitateli je použit čistý zisk, tedy položka Výsledek hospodaření po zdanění
Ukazatelé rentability vázané na EBIT
 
č.   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Ukazatelé rentability                          
1.1a. Rentabilita aktiv (ROA) *) 3% 8% 19% 13% 14% 12% 26% 12% 22% 22% 13% 12% 12%
1.2a. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)*) 13% 26% 44% 36% 38% 31% 57% 35% 50% 51% 34% 32% 31%
1.3a. Rentabilita tržeb (ROS) *) 2% 5% 11% 8% 9% 7% 18% 7% 15% 14% 7% 7% 8%
1.3b. Rentabilita tržeb (ROS) *) **) 2% 5% 11% 8% 9% 7% 18% 7% 15% 14% 7% 7% 8%
1.4a. Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) *) 5% 11% 27% 18% 19% 16% 34% 17% 30% 29% 18% 17% 17%
1.5a. Rentabilita nákladů (ROC) *) 2% 5% 12% 8% 9% 7% 20% 7% 16% 16% 8% 7% 8%
*) v čitateli je použito místo čistého zisku velikost EBIT (čistý zisk + daň + nákladové úroky)
**) ve výpočtu ukazatele je použito místo celk. tržeb pouze tržeb z obchodní a výrobní činnosti
Výnosnost vlastního kapitálu  
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) -2,03% 15,38% 34,55% 24,93% 28,21% 20,54% 49,79% 24,02% 42,33% 43,44% 23,92% 21,93% 21,29%
  Úroková míra státních obligací 2,76% 2,54% 1,78% 1,12% 0,71% 0,13% -0,07% 0,22% 1,40% 1,39% 0,84% 1,51% 1,58%