Ukazatelé likvidity   GreenDay s.r.o., Masarykova 4, Praha
č.   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Ukazatelé likvidity                          
 2.1. Běžná likvidita (likvidita III. stupně) 1,66 1,84 1,81 1,87 1,96 1,87 1,75 1,70 1,59 1,67 1,69 1,73 1,82
 2.2. Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) 1,15 1,29 1,25 1,35 1,43 1,39 1,27 1,28 1,21 1,26 1,30 1,29 1,40
 2.3. Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) 0,29 0,33 0,35 0,39 0,39 0,39 0,37 0,36 0,33 0,34 0,35 0,37 0,36
 2.4. Provozní pohotová likvidita 1,49 1,69 1,64 1,73 1,72 1,64 1,55 1,73 1,54 1,68 1,61 1,61 1,76
 2.5. Podíl prac. kapitálu na celkových aktivech 0,18 0,22 0,21 0,23 0,23 0,21 0,20 0,19 0,16 0,18 0,18 0,19 0,21
 2.6. Výše závazků vzhledem ke kapitálu 1,84 1,82 1,72 1,65 1,66 1,58 1,76 1,75 1,75 1,77 1,67 1,60 1,47
 2.7. Krytí zásob pracovním kapitálem 1,30 1,52 1,44 1,68 1,84 1,81 1,57 1,68 1,54 1,61 1,76 1,65 1,97
 2.8. Poměr dlouhodobých závazků k majetku 0,35 0,36 0,36 0,35 0,36 0,35 0,36 0,35 0,35 0,36 0,35 0,34 0,33
 2.9. Krytí cizích zdrojů 0,53 0,53 0,56 0,59 0,59 0,61 0,55 0,56 0,56 0,55 0,58 0,61 0,65