Analýza finančních fondů     GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
Položka Řá-                                             
  dek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Oběžná aktiva 37 123 703 128 829 164 573 132 486 112 676 88 014 178 066 128 515 209 377 237 488 185 160 170 063 136 007
Zásoby 38 37 776 38 488 51 049 36 784 29 942 22 626 34 854 31 561 38 073 46 698 42 942 43 370 30 963
Peněžní prostředky 71 21 360 23 016 31 569 27 684 22 608 18 068 27 164 26 984 33 212 38 256 38 718 35 833 26 984
Peněžní prostředky v pokladně 72 8 980 9 404 11 679 8 940 7 392 6 381 9 280 8 824 11 237 13 458 13 674 12 064 8 824
Peněžní prostředky na účtech 73 12 380 13 612 19 890 18 744 15 216 11 687 17 884 18 160 21 975 24 798 25 044 23 769 18 160
Krátkodobé závazky 123 64 356 59 940 80 783 60 597 47 534 36 899 63 208 65 392 90 338 101 894 99 476 88 086 64 656
Krátkodobé závazky 123 64 356 59 940 80 783 60 597 47 534 36 899 63 208 65 392 90 338 101 894 99 476 88 086 64 656
Čistý pracovní kapitál (ř. 37 - ř. 123)   59 347 68 889 83 790 71 889 65 142 51 115 114 858 63 123 119 039 135 594 85 684 81 977 71 351
(oběžná aktiva - krátkodobé závazky)                            
Čistý peněžně pohledávkový fond   21 571 30 401 32 741 35 105 35 200 28 489 80 004 31 562 80 966 88 896 42 742 38 607 40 388
(oběžná aktiva - zásoby - krátkodobé závazky)                            
Čisté pohotové (peněžní) prostředky   -42 996 -36 924 -49 214 -32 913 -24 926 -18 831 -36 044 -38 408 -57 126 -63 638 -60 758 -52 253 -37 672
(peněžní prostředky - krátkodobé závazky)                            
Ukazatelé na bázi finančních fondů    
Položka                                               
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilita obratu z hlediska ČPK   13% 14% 14% 16% 17% 14% 24% 13% 19% 19% 12% 13% 15%
Podíl čistého pracovního kapitálu z majetku   0,21 0,24 0,25 0,26 0,27 0,26 0,35 0,23 0,29 0,29 0,20 0,22 0,24
Rentabilita čistého pracovního kapitálu   -26% 20% 36% 7% 7% 29% 38% 6% 39% 41% 20% 13% 7%
Doba obratu čistého prac. kapitálu (ve dnech)   46 49 51 57 62 52 89 48 71 69 43 47 55
Finanční rentabilita finančních fondů   1% 10% 68% 41% 33% 70% 1% 113% 21% 54% 109% 48% 28%