Ukazatelé rentability   GreenDay s.r.o., Masarykova 4, Praha
č.   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Ukazatelé rentability                          
 1.1. Rentabilita aktiv (ROA) 7% 6% 9% 9% 10% 8% 9% 9% 7% 9% 9% 8% 8%
 1.2. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 20% 18% 24% 25% 28% 21% 24% 24% 20% 24% 24% 22% 21%
 1.3. Rentabilita tržeb (ROS) 4% 4% 5% 5% 6% 4% 5% 5% 4% 5% 5% 5% 5%
 1.4. Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) 10% 9% 12% 13% 14% 11% 12% 12% 10% 12% 12% 12% 12%
 1.5. Rentabilita nákladů (ROC) 4% 4% 5% 6% 7% 5% 5% 5% 4% 5% 5% 5% 5%
 1.6. Čisté ziskové rozpětí 4% 4% 5% 5% 6% 4% 5% 5% 4% 5% 5% 5% 5%
 1.7. Nákladovost tržeb 0,97 0,98 0,96 0,96 0,95 0,97 0,96 0,96 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96
Zpřesněné poměrové ukazatele
  (Poměrové ukazatele zaměřené na hlavní činnost)
č.   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Ukazatelé rentability                          
1.1a. Rentabilita aktiv (ROA) *) 11% 10% 12% 13% 14% 12% 12% 12% 11% 12% 13% 12% 12%
1.2a. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)*) 32% 28% 35% 36% 38% 31% 35% 35% 31% 35% 34% 32% 31%
1.3a. Rentabilita tržeb (ROS) *) 6% 6% 7% 8% 9% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8%
1.3b. Rentabilita tržeb (ROS) *) **) 6% 6% 7% 8% 9% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8%
1.4a. Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) *) 16% 14% 17% 18% 19% 16% 17% 17% 16% 17% 18% 17% 17%
1.5a. Rentabilita nákladů (ROC) *) 6% 6% 8% 8% 9% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 7% 8%
1.6a. Čisté ziskové rozpětí *) 6% 5% 7% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 7% 7% 7% 7%
*) ve výpočtu ukazatele je použito místo čistého zisku velikost EBIT (č. zisk + daň + nákladové úroky)
**) ve výpočtu ukazatele je použito místo celk. tržeb pouze tržeb z obchodní a výrobní činnosti
*) ve výpočtu ukazatele je použito místo čistého zisku velikost EBIT (č. zisk + daň + nákladové úroky)
Výnosnost vlastního kapitálu  
    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 20,04% 18,15% 24,18% 24,93% 28,21% 20,54% 24,29% 24,02% 20,22% 24,32% 23,92% 21,93% 21,29%
  Úroková míra státních obligací 3,84% 2,76% 2,54% 1,78% 1,12% 0,71% 0,13% -0,07% 0,22% 1,40% 1,39% 0,84% 1,51%