Analýza finančních fondů     GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Přehled
Položka Řá-                                             
  dek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Oběžná aktiva 37 123 459 128 609 164 324 132 294 112 500 87 860 177 870 128 323 209 143 237 158 184 878 169 798 135 799
Zásoby 38 37 776 38 488 51 049 36 784 29 942 22 626 34 854 31 561 38 073 46 698 42 942 43 370 30 963
Peněžní prostředky 71 21 360 23 016 31 569 27 684 22 608 18 068 27 164 26 984 33 212 38 256 38 718 35 833 26 984
Peněžní prostředky v pokladně 72 8 980 9 404 11 679 8 940 7 392 6 381 9 280 8 824 11 237 13 458 13 674 12 064 8 824
Peněžní prostředky na účtech 73 12 380 13 612 19 890 18 744 15 216 11 687 17 884 18 160 21 975 24 798 25 044 23 769 18 160
Krátkodobé závazky 123 74 356 69 940 90 783 70 597 57 534 46 899 73 208 75 392 100 338 111 894 109 476 98 086 74 656
Krátkodobé závazky 123 74 356 69 940 90 783 70 597 57 534 46 899 73 208 75 392 100 338 111 894 109 476 98 086 74 656
Čistý pracovní kapitál (ř. 37 - ř. 123)   49 103 58 669 73 541 61 697 54 966 40 961 104 662 52 931 108 805 125 264 75 402 71 712 61 143
(oběžná aktiva - krátkodobé závazky)                            
Čistý peněžně pohledávkový fond   11 327 20 181 22 492 24 913 25 024 18 335 69 808 21 370 70 732 78 566 32 460 28 342 30 180
(oběžná aktiva - zásoby - krátkodobé závazky)                            
Čisté pohotové (peněžní) prostředky   -52 996 -46 924 -59 214 -42 913 -34 926 -28 831 -46 044 -48 408 -67 126 -73 638 -70 758 -62 253 -47 672
(peněžní prostředky - krátkodobé závazky)                            
Ukazatelé na bázi finančních fondů    
Položka                                               
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilita obratu z hlediska ČPK   11% 12% 12% 13% 14% 12% 22% 11% 17% 17% 10% 11% 13%
Podíl čistého pracovního kapitálu z majetku   0,18 0,20 0,22 0,23 0,23 0,21 0,32 0,19 0,26 0,27 0,18 0,19 0,21
Rentabilita čistého pracovního kapitálu   -3% 23% 68% 40% 45% 36% 70% 44% 70% 68% 49% 43% 40%
Doba obratu čistého prac. kapitálu (ve dnech)   38 44 45 49 52 44 79 40 64 63 38 41 47
Finanční rentabilita finančních fondů   42% 3% 99% 89% 87% 94% 24% 162% 50% 78% 160% 85% 72%