Rozbor zisku a výsledku hospodaření GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha Přehled
Položka                                   
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Provozní výsledek hospodaření (+/-) 3 896 17 388 57 077 30 812 28 296 18 642 78 930 28 818 84 524 93 728 45 954 37 463 30 832
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 5 772 19 948 58 376 32 072 30 030 19 280 80 230 29 738 85 152 95 420 49 014 39 381 31 656
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -1 472 13 676 50 530 25 160 24 677 14 986 73 906 23 618 76 365 85 982 37 314 30 781 24 904
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -1 716 13 456 50 281 24 968 24 501 14 832 73 710 23 426 76 131 85 652 37 032 30 516 24 696
                           
Provozní výsledek hospodaření (Operating Income) 2 476 16 292 53 036 29 216 26 760 18 082 77 764 27 640 83 593 90 614 43 908 35 438 29 208
NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) 3 117 14 084 46 232 24 958 22 920 15 100 63 933 23 343 68 464 75 920 37 223 30 345 24 974
Provozní výsledek hospodaření (+/-) 3 896 17 388 57 077 30 812 28 296 18 642 78 930 28 818 84 524 93 728 45 954 37 463 30 832
                           
EAT (Earnings After Taxes) -1 472 13 676 50 530 25 160 24 677 14 986 73 906 23 618 76 365 85 982 37 314 30 781 24 904
EBT (Earnings Before Taxes) 5 772 19 948 58 376 32 072 30 030 19 280 80 230 29 738 85 152 95 420 49 014 39 381 31 656
EBIT (Earning Before Interests and Taxes) 9 172 23 148 63 744 35 912 32 822 22 744 84 470 33 978 90 780 101 280 53 614 44 385 35 856
EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 24 200 37 880 84 674 49 516 44 396 33 879 100 442 51 062 116 286 129 462 81 712 70 515 53 460
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -1 472 13 676 50 530 25 160 24 677 14 986 73 906 23 618 76 365 85 982 37 314 30 781 24 904
Daň z příjmů 7 244 6 272 7 846 6 912 5 353 4 294 6 324 6 120 8 787 9 438 11 700 8 600 6 752
Nákladové úroky a podobné náklady 3 400 3 200 5 368 3 840 2 792 3 464 4 240 4 240 5 628 5 860 4 600 5 004 4 200
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 15 028 14 732 20 930 13 604 11 574 11 135 15 972 17 084 25 506 28 182 28 098 26 130 17 604
                           
OIBDA (Operating Income Before Depreciation and Amortization) 20 800 34 680 79 306 45 676 41 604 30 415 96 202 46 822 110 658 123 602 77 112 65 511 49 260
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -1 472 13 676 50 530 25 160 24 677 14 986 73 906 23 618 76 365 85 982 37 314 30 781 24 904
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 15 028 14 732 20 930 13 604 11 574 11 135 15 972 17 084 25 506 28 182 28 098 26 130 17 604
Daň z příjmů 7 244 6 272 7 846 6 912 5 353 4 294 6 324 6 120 8 787 9 438 11 700 8 600 6 752
                           
Obchodní marže 4 660 4 408 19 240 13 912 8 669 4 138 24 060 26 108 23 816 31 002 5 772 7 035 20 260
Ukazatel obchodní marže 11% 8% 27% 24% 18% 10% 42% 39% 31% 31% 7% 10% 33%
Tržby za prodej zboží 43 492 55 880 70 319 56 884 47 897 39 740 57 772 66 964 76 325 99 936 85 326 73 153 61 972
Náklady vynaložené na prodané zboží 38 832 51 472 51 079 42 972 39 228 35 602 33 712 40 856 52 509 68 934 79 554 66 118 41 712
Provozní výsledek hospodaření (Operating Income) = tržby - provozní náklady - odpisy
NOPAT = provozní výsledek hospodaření * (1 - sazba daně z příjmů v %)
    Změna 2009 - 2010 Změna 2010 - 2011 Změna 2011 - 2012 Změna 2012 - 2013 Změna 2013 - 2014 Změna 2014 - 2015 Změna 2015 - 2016 Změna 2016 - 2017 Změna 2017 - 2018 Změna 2018 - 2019 Změna 2019 - 2020 Změna 2020 - 2021
   
Provozní výsledek hospodaření (+/-)   346% 228% -46% -8% -34% 323% -63% 193% 11% -51% -18% -18%
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)   246% 193% -45% -6% -36% 316% -63% 186% 12% -49% -20% -20%
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)   -1029% 269% -50% -2% -39% 393% -68% 223% 13% -57% -18% -19%
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   -884% 274% -50% -2% -39% 397% -68% 225% 13% -57% -18% -19%
                           
Provozní výsledek hospodaření (Operating Income) 558% 226% -45% -8% -32% 330% -64% 202% 8% -52% -19% -18%
NOPAT (Net Operating Profit After Taxes)   352% 228% -46% -8% -34% 323% -63% 193% 11% -51% -18% -18%
                           
EAT (Earnings After Taxes)   -1029% 269% -50% -2% -39% 393% -68% 223% 13% -57% -18% -19%
EBT (Earnings Before Taxes)   246% 193% -45% -6% -36% 316% -63% 186% 12% -49% -20% -20%
EBIT (Earning Before Interests and Taxes)   152% 175% -44% -9% -31% 271% -60% 167% 12% -47% -17% -19%
EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 57% 124% -42% -10% -24% 196% -49% 128% 11% -37% -14% -24%
                           
OIBDA (Operating Income Before Depreciation and Amortization) 67% 129% -42% -9% -27% 216% -51% 136% 12% -38% -15% -25%
                           
Obchodní marže   -5% 336% -28% -38% -52% 481% 9% -9% 30% -81% 22% 188%