Provozní náklady     GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
Horizontální analýza výsledovky Řá- Změna 2009 - 2010 Změna 2010 - 2011 Změna 2011 - 2012 Změna 2012 - 2013 Změna 2013 - 2014 Změna 2014 - 2015 Změna 2015 - 2016 Změna 2016 - 2017 Změna 2017 - 2018 Změna 2018 - 2019 Změna 2019 - 2020 Změna 2020 - 2021    
  dek abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index    
Výkonová spotřeba 3 17 180 5% 50 378 13% -92 302 -22% -64 792 -20% -29 529 -11% 59 905 25% 46 336 16% 66 970 19% 85 588 21% 49 610 10% -80 247 -15% -131 101 -28%    
Náklady vynaložené na prodané zboží 4 12 640 33% -393 -1% -8 107 -16% -3 744 -9% -3 626 -9% -1 890 -5% 7 144 21% 11 653 29% 16 425 31% 10 620 15% -13 436 -17% -24 406 -37%    
Spotřeba materiálu a energie 5 5 784 2% 46 058 15% -81 682 -23% -59 173 -22% -22 258 -10% 54 787 28% 39 788 16% 50 607 18% 65 995 19% 44 054 11% -65 618 -15% -104 182 -27%    
Služby 6 -1 244 -10% 4 713 40% -2 513 -15% -1 875 -13% -3 645 -30% 7 008 83% -596 -4% 4 710 32% 3 168 16% -5 064 -22% -1 193 -7% -2 513 -15%    
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7 320 1% -2 230 -5% 2 254 5% -504 -1% 848 2% -338 -1% -400 -1% 226 0% -778 -2% 246 1% -662 -1% 666 1%    
Aktivace (-) 8 352 25% -1 065 -101% 177 8% 716 37% 178 14% -578 -55% 532 33% -630 -57% -968 -56% 252 9% 1 018 42% 96 7%    
Osobní náklady 9 -6 984 -18% 9 775 30% -8 471 -20% -6 753 -20% -4 425 -16% 14 750 66% -92 0% 12 728 34% 7 766 16% -1 236 -2% -4 112 -7% -11 394 -22%    
Mzdové náklady 10 -4 436 -17% 7 562 34% -6 854 -23% -5 830 -26% -2 028 -12% 9 694 65% -20 0% 10 768 44% 6 184 17% -2 034 -5% -3 604 -9% -7 314 -20%    
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 -2 548 -20% 2 213 22% -1 617 -13% -923 -8% -2 397 -24% 5 056 67% -72 -1% 1 960 16% 1 582 11% 798 5% -508 -3% -4 080 -25%    
Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 -296 -2% 6 198 42% -7 326 -35% -2 030 -15% -439 -4% 4 837 43% 1 112 7% 8 422 49% 2 676 10% -84 0% -1 968 -7% -8 526 -33%    
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 -296 -2% 6 198 42% -7 326 -35% -2 030 -15% -439 -4% 4 837 43% 1 112 7% 8 422 49% 2 676 10% -84 0% -1 968 -7% -8 526 -33%    
Úpravy hodnot zásob 18 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0      
Úpravy hodnot pohledávek 19 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0      
Ostatní provozní náklady 24 -476 -10% 1 575 37% -1 359 -23% -1 208 -27% -59 -2% 2 111 65% -740 -14% 937 20% 285 5% -1 026 -18% 1 361 28% -909 -15%    
Celkové provozní náklady   10 096 1% 64 631 17% -107 027 -87% -74 571 -46% -33 426 -17% 80 687 144% 46 748 40% 88 653 66% 94 569 -6% 47 762 0% -84 610 40% -151 168 -89%    
   
Vertikální analýza výsledovky řá- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  dek                          
Celkové provozní náklady   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Výkonová spotřeba 3 77% 74% 72% 72% 70% 66% 63% 72% 67% 69% 75% 74% 70%
Náklady vynaložené na prodané zboží 4 11% 14% 12% 13% 15% 15% 11% 12% 13% 14% 15% 14% 12%
Spotřeba materiálu a energie 5 85% 83% 84% 83% 81% 81% 83% 84% 82% 82% 82% 82% 83%
Služby 6 4% 3% 4% 4% 5% 4% 5% 4% 5% 5% 3% 4% 4%
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7 10% 10% 8% 11% 13% 14% 10% 10% 8% 7% 7% 8% 10%
Aktivace (-) 8 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Osobní náklady 9 8% 6% 7% 7% 7% 6% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9%
Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Ostatní provozní náklady 24 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%