Krytí aktiv pasivy GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha Změna listu
    2009 AKTIVA PASIVA   2010 AKTIVA PASIVA   2011 AKTIVA PASIVA   2012 AKTIVA PASIVA   2013 AKTIVA PASIVA   2014 AKTIVA PASIVA  
AKTIVA PASIVA                                    
Pohledávky za upsaný základní kapitál   8 000     8 000     10 400     8 000     6 400     5 600    
Stálá aktiva Vlastní kapitál 134 473 118 944   127 327 129 124   152 769 186 518   127 383 141 116   117 073 127 640   98 361 113 101  
Oběžná aktiva Cizí zdroje 123 703 154 692   128 829 155 384   164 573 149 996   132 486 131 681   112 676 109 264   88 014 79 459  
Ostatní aktiva  Ostatní pasiva 10 860 3 400   23 752 3 400   8 772 0   4 928 0   3 382 2 627   2 662 2 077  
    2015 AKTIVA PASIVA   2016 AKTIVA PASIVA   2017 AKTIVA PASIVA   2018 AKTIVA PASIVA   2019 AKTIVA PASIVA   2020 AKTIVA PASIVA   2021 AKTIVA PASIVA  
AKTIVA PASIVA                                          
Pohledávky za upsaný základní kapitál   8 000     8 000     10 400     12 000     12 000     10 400     8 000    
Stálá aktiva Vlastní kapitál 135 872 178 626   133 233 138 502   191 054 210 623   214 273 228 282   221 245 196 286   190 303 180 603   145 935 157 184  
Oběžná aktiva Cizí zdroje 178 066 149 348   128 515 137 102   209 377 203 448   237 488 239 403   185 160 229 043   170 063 191 218   136 007 138 842  
Ostatní aktiva  Ostatní pasiva 6 036 0   6 060 204   6 630 3 390   7 464 3 540   6 924 0   5 480 4 425   6 084 0  
Pohledávky za upsaný základní kapitál 
Stálá aktiva a Vlastní kapitál
Oběžná aktiva a Cizí zdroje
Ostatní aktiva a Ostatní pasiva