Krytí aktiv pasivy GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha Přehled
    2009 AKTIVA PASIVA   2010 AKTIVA PASIVA   2011 AKTIVA PASIVA   2012 AKTIVA PASIVA   2013 AKTIVA PASIVA   2014 AKTIVA PASIVA  
AKTIVA PASIVA                                    
Pohledávky za upsaný základní kapitál   8 000     8 000     10 400     8 000     6 400     5 600    
Stálá aktiva Vlastní kapitál 134 473 72 456   127 327 88 904   152 769 146 269   127 383 100 924   117 073 87 464   98 361 72 947  
Oběžná aktiva Cizí zdroje 123 459 194 692   128 609 195 384   164 324 189 996   132 294 171 681   112 500 149 264   87 860 119 459  
Ostatní aktiva  Ostatní pasiva 4 616 3 400   23 752 3 400   8 772 0   4 928 0   3 382 2 627   2 662 2 077  
    2015 AKTIVA PASIVA   2016 AKTIVA PASIVA   2017 AKTIVA PASIVA   2018 AKTIVA PASIVA   2019 AKTIVA PASIVA   2020 AKTIVA PASIVA   2021 AKTIVA PASIVA  
AKTIVA PASIVA                                          
Pohledávky za upsaný základní kapitál   8 000     8 000     10 400     12 000     12 000     10 400     8 000    
Stálá aktiva Vlastní kapitál 135 872 148 430   133 233 98 310   191 054 180 389   214 273 197 952   221 245 156 004   190 303 140 338   145 935 116 976  
Oběžná aktiva Cizí zdroje 177 870 179 348   128 323 177 102   209 143 233 448   237 158 269 403   184 878 269 043   169 798 231 218   135 799 178 842  
Ostatní aktiva  Ostatní pasiva 6 036 0   6 060 204   6 630 3 390   7 464 3 540   6 924 0   5 480 4 425   6 084 0  
Pohledávky za upsaný základní kapitál 
Stálá aktiva a Vlastní kapitál
Oběžná aktiva a Cizí zdroje
Ostatní aktiva a Ostatní pasiva