Vertikální analýza výsledovky       GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
Označení TEXT č. řá-                          
      dku index index index index index index index index index index index index index
  a   b c 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  I.   Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 90,7% 89,0% 88,1% 87,6% 87,5% 89,0% 87,7% 86,0% 87,5% 86,0% 88,2% 88,4% 86,9%
  II.   Tržby za prodej zboží 2 9,3% 11,0% 11,9% 12,4% 12,5% 11,0% 12,3% 14,0% 12,5% 14,0% 11,8% 11,6% 13,1%
A.   Výkonová spotřeba 3 76,6% 73,5% 71,5% 72,1% 69,7% 66,0% 63,2% 72,0% 67,1% 69,4% 75,3% 73,7% 70,5%
  1.   Náklady vynaložené na prodané zboží 4 8,3% 10,1% 8,6% 9,3% 10,2% 9,9% 7,2% 8,6% 8,6% 9,6% 11,0% 10,5% 8,8%
  2.   Spotřeba materiálu a energie 5 65,5% 61,1% 60,1% 59,7% 56,3% 53,7% 52,7% 60,3% 55,3% 56,6% 61,9% 60,6% 58,7%
  3.   Služby 6 2,8% 2,3% 2,8% 3,0% 3,2% 2,4% 3,3% 3,1% 3,2% 3,2% 2,4% 2,6% 3,0%
B.     Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7 10,4% 9,6% 7,8% 10,6% 12,6% 13,6% 10,4% 10,1% 7,9% 6,7% 6,6% 7,5% 10,1%
C.     Aktivace (-) 8 -0,3% -0,2% -0,4% -0,4% -0,3% -0,3% -0,3% -0,2% -0,3% -0,4% -0,3% -0,2% -0,3%
D.     Osobní náklady 9 8,5% 6,4% 7,1% 7,3% 7,0% 6,3% 7,9% 7,8% 8,2% 8,1% 7,8% 8,3% 8,6%
  1.   Mzdové náklady 10 5,7% 4,3% 5,0% 5,0% 4,4% 4,2% 5,2% 5,2% 5,8% 5,8% 5,5% 5,7% 6,0%
  2.   Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 2,8% 2,0% 2,1% 2,4% 2,6% 2,1% 2,7% 2,6% 2,4% 2,2% 2,3% 2,6% 2,6%
  1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 2,5% 1,8% 1,8% 2,1% 2,3% 1,9% 2,4% 2,3% 2,1% 2,0% 2,0% 2,3% 2,4%
  2. Ostatní náklady 13 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2%
E.     Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 3,2% 2,9% 3,5% 3,0% 3,0% 3,1% 3,4% 3,6% 4,2% 3,9% 3,9% 4,1% 3,7%
  1.   Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 3,2% 2,9% 3,5% 3,0% 3,0% 3,1% 3,4% 3,6% 4,2% 3,9% 3,9% 4,1% 3,7%
  1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 3,2% 2,9% 3,5% 3,0% 3,0% 3,1% 3,4% 3,6% 4,2% 3,9% 3,9% 4,1% 3,7%
  2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  2.   Úpravy hodnot zásob 18 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  3.   Úpravy hodnot pohledávek 19 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  III.   Ostatní provozní výnosy 20 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%
    1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2%
    2. Tržby z prodaného materiálu 22 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
    3. Jiné provozní výnosy 23 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
F.     Ostatní provozní náklady 24 1,0% 0,8% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 1,0% 1,1%
  1.   Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  25 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
  2.   Prodaný materiál 26 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
  3.   Daně a poplatky 27 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
  4.   Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období 28 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  5.   Jiné provozní náklady 29 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,8% 0,6% 0,5% 0,6% 0,3% 0,7% 0,8%
  *   Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 0,8% 7,4% 9,6% 6,7% 7,4% 10,7% 14,7% 6,0% 12,2% 11,7% 6,3% 5,9% 6,5%
  IV.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%
    1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%
    2. Ostatní výnosy z podílů 33 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
G.     Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  V.   Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
    1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 36 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
    2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
H.     Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 6,4% 5,9% 5,1% 6,5% 7,8% 8,3% 6,4% 6,3% 4,9% 4,2% 4,1% 4,8% 6,3%
  VI.   Výnosové úroky a podobné výnosy 39 2,2% 2,0% 1,8% 2,2% 2,7% 2,8% 2,2% 2,2% 1,7% 1,5% 1,4% 1,6% 2,2%
    1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
    2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 2,1% 2,0% 1,7% 2,2% 2,6% 2,8% 2,1% 2,1% 1,6% 1,4% 1,4% 1,6% 2,1%
I.     Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
J.   Nákladové úroky a podobné náklady 43 0,7% 0,6% 0,9% 0,8% 0,7% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,6% 0,8% 0,9%
  1.   Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0,5% 0,4% 0,7% 0,6% 0,5% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,5% 0,6% 0,7%
  2.   Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2%
  VII.   Ostatní finanční výnosy 46 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
K.     Ostatní finanční náklady 47 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
  *   Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 -3,9% -3,4% -3,2% -4,1% -4,8% -5,4% -4,0% -4,0% -3,2% -2,6% -2,3% -2,9% -4,0%
  **   Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 -3,1% 3,9% 6,5% 2,6% 2,6% 5,4% 10,7% 2,0% 9,0% 9,2% 4,0% 3,1% 2,5%
L.   Daň z příjmů 50 0,3% 1,2% 1,3% 1,5% 1,4% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,3% 1,6% 1,4% 1,4%
  1.   Daň z příjmů splatná 51 0,1% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 0,9% 1,1% 1,0% 1,2% 1,1% 1,4% 1,2% 1,2%
  2.   Daň z příjmů odložená (+/-) 52 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2%
  **   Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 -3,3% 2,7% 5,2% 1,1% 1,2% 4,2% 9,3% 0,8% 7,6% 7,8% 2,4% 1,7% 1,0%
M.     Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  ***   Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 -3,3% 2,7% 5,2% 1,1% 1,2% 4,2% 9,3% 0,8% 7,6% 7,8% 2,4% 1,7% 1,0%
  *   Čistý obrat za účetní období 56 103,6% 103,5% 103,2% 103,6% 104,2% 104,3% 103,7% 103,4% 102,9% 102,8% 102,8% 103,1% 103,5%