Vertikální analýza výsledovky       GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Přehled
Označení TEXT č. řá-                          
      dku index index index index index index index index index index index index index
  a   b c 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  I.   Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 90,7% 88,6% 88,1% 87,6% 87,5% 88,3% 88,0% 86,0% 87,7% 86,2% 88,2% 88,4% 86,9%
  II.   Tržby za prodej zboží 2 9,3% 11,4% 11,9% 12,4% 12,5% 11,7% 12,0% 14,0% 12,3% 13,8% 11,8% 11,6% 13,1%
A.   Výkonová spotřeba 3 87,4% 86,8% 80,0% 83,0% 82,8% 84,5% 72,3% 82,4% 74,1% 75,4% 82,2% 81,6% 81,0%
  1.   Náklady vynaložené na prodané zboží 4 8,3% 10,5% 8,6% 9,3% 10,2% 10,5% 7,0% 8,6% 8,4% 9,5% 11,0% 10,5% 8,8%
  2.   Spotřeba materiálu a energie 5 76,2% 73,8% 68,6% 70,6% 69,4% 71,6% 62,1% 70,8% 62,5% 62,7% 68,8% 68,5% 69,2%
  3.   Služby 6 2,8% 2,4% 2,8% 3,0% 3,2% 2,5% 3,2% 3,1% 3,2% 3,1% 2,4% 2,6% 3,0%
B.     Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7 -0,3% -0,3% -0,6% -0,3% -0,5% -0,3% -0,3% -0,3% -0,2% -0,3% -0,3% -0,4% -0,4%
C.     Aktivace (-) 8 -0,3% -0,2% -0,4% -0,4% -0,3% -0,3% -0,3% -0,2% -0,3% -0,4% -0,3% -0,2% -0,3%
D.     Osobní náklady 9 8,5% 6,6% 7,1% 7,3% 7,0% 6,6% 7,8% 7,8% 8,0% 8,0% 7,8% 8,3% 8,6%
  1.   Mzdové náklady 10 5,7% 4,5% 5,0% 5,0% 4,4% 4,4% 5,1% 5,2% 5,7% 5,7% 5,5% 5,7% 6,0%
  2.   Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 2,8% 2,1% 2,1% 2,4% 2,6% 2,2% 2,6% 2,6% 2,3% 2,2% 2,3% 2,6% 2,6%
  1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 2,5% 1,9% 1,8% 2,1% 2,3% 2,0% 2,3% 2,3% 2,1% 2,0% 2,0% 2,3% 2,4%
  2. Ostatní náklady 13 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2%
E.     Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 3,2% 3,0% 3,5% 3,0% 3,0% 3,3% 3,3% 3,6% 4,1% 3,9% 3,9% 4,1% 3,7%
  1.   Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 3,2% 3,0% 3,5% 3,0% 3,0% 3,3% 3,3% 3,6% 4,1% 3,9% 3,9% 4,1% 3,7%
  1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 3,2% 3,0% 3,5% 3,0% 3,0% 3,3% 3,3% 3,6% 4,1% 3,9% 3,9% 4,1% 3,7%
  2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  2.   Úpravy hodnot zásob 18 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  3.   Úpravy hodnot pohledávek 19 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  III.   Ostatní provozní výnosy 20 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%
    1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2%
    2. Tržby z prodaného materiálu 22 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
    3. Jiné provozní výnosy 23 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
F.     Ostatní provozní náklady 24 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 1,0% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 1,0% 1,1%
  1.   Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  25 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
  2.   Prodaný materiál 26 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
  3.   Daně a poplatky 27 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
  4.   Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období 28 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  5.   Jiné provozní náklady 29 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,8% 0,6% 0,5% 0,6% 0,3% 0,7% 0,8%
  *   Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 0,8% 3,6% 9,6% 6,7% 7,4% 5,5% 16,4% 6,0% 13,6% 12,9% 6,3% 5,9% 6,5%
  IV.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%
    1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%
    2. Ostatní výnosy z podílů 33 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
G.     Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  V.   Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
    1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 36 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
    2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
H.     Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  VI.   Výnosové úroky a podobné výnosy 39 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
    1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
    2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
I.     Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
J.   Nákladové úroky a podobné náklady 43 0,7% 0,7% 0,9% 0,8% 0,7% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,6% 0,8% 0,9%
  1.   Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0,5% 0,5% 0,7% 0,6% 0,5% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 0,6% 0,7%
  2.   Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2%
  VII.   Ostatní finanční výnosy 46 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
K.     Ostatní finanční náklady 47 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
  *   Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 0,4% 0,5% 0,2% 0,3% 0,5% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,4% 0,3% 0,2%
  **   Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 1,2% 4,1% 9,8% 7,0% 7,8% 5,7% 16,7% 6,2% 13,7% 13,2% 6,8% 6,2% 6,7%
L.   Daň z příjmů 50 1,6% 1,3% 1,3% 1,5% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 1,3% 1,6% 1,4% 1,4%
  1.   Daň z příjmů splatná 51 1,4% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,0% 1,1% 1,0% 1,2% 1,1% 1,4% 1,2% 1,2%
  2.   Daň z příjmů odložená (+/-) 52 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2%
  **   Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 -0,3% 2,8% 8,5% 5,5% 6,4% 4,4% 15,4% 4,9% 12,3% 11,9% 5,2% 4,9% 5,2%
M.     Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  ***   Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 -0,4% 2,8% 8,5% 5,4% 6,4% 4,4% 15,3% 4,9% 12,2% 11,8% 5,1% 4,8% 5,2%
  *   Čistý obrat za účetní období 56 101,5% 101,6% 101,5% 101,4% 101,6% 101,6% 101,5% 101,3% 101,3% 101,4% 101,4% 101,5% 101,3%