Nastavit výchozí období pro bazické indexyZměna listu
Horizontální analýza výsledovky - bazické indexy GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Označení TEXT č. řá- Změna 2009 - 2009 Změna 2010 - 2009 Změna 2011 - 2009 Změna 2012 - 2009 Změna 2013 - 2009 Změna 2014 - 2009 Změna 2015 - 2009 Změna 2016 - 2009 Změna 2017 - 2009 Změna 2018 - 2009 Změna 2019 - 2009 Změna 2020 - 2009 Změna 2021 - 2009  
      dku abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index   2009
  a   b c                                                       0
  I.   Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 0 0% 30 744 7% 100 685 24% -18 652 -4% -86 740 -21% -101 511 -24% -9 116 -2% -11 156 -3% 113 596 27% 193 108 46% 217 484 52% 136 689 32% -8 944 -2%   421 696
  II.   Tržby za prodej zboží 2 0 0% 12 388 28% 26 827 62% 13 392 31% 4 405 10% -3 752 -9% 14 280 33% 23 472 54% 32 833 75% 56 444 130% 41 834 96% 29 661 68% 18 480 42%   43 492
A.   Výkonová spotřeba 3 0 0% 17 180 5% 67 558 19% -24 744 -7% -89 536 -25% -119 065 -33% -59 160 -17% -12 824 -4% 54 146 15% 139 734 39% 189 344 53% 109 097 31% -22 004 -6%   356 456
  1.   Náklady vynaložené na prodané zboží 4 0 0% 12 640 33% 12 247 32% 4 140 11% 396 1% -3 230 -8% -5 120 -13% 2 024 5% 13 677 35% 30 102 78% 40 722 105% 27 286 70% 2 880 7%   38 832
  2.   Spotřeba materiálu a energie 5 0 0% 5 784 2% 51 842 17% -29 840 -10% -89 013 -29% -111 271 -37% -56 484 -19% -16 696 -5% 33 911 11% 99 906 33% 143 960 47% 78 342 26% -25 840 -8%   304 568
  3.   Služby 6 0 0% -1 244 -10% 3 469 27% 956 7% -919 -7% -4 564 -35% 2 444 19% 1 848 14% 6 558 50% 9 726 74% 4 662 36% 3 469 27% 956 7%   13 056
B.     Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7 0 0% 320 1% -1 910 -4% 344 1% -160 0% 688 1% 350 1% -50 0% 176 0% -602 -1% -356 -1% -1 018 -2% -352 -1%   48 400
C.     Aktivace (-) 8 0 0% 352 25% -713 -51% -536 -38% 180 13% 358 25% -220 -16% 312 22% -318 -23% -1 286 -91% -1 034 -73% -16 -1% 80 6%   -1 408
D.     Osobní náklady 9 0 0% -6 984 -18% 2 791 7% -5 680 -14% -12 433 -32% -16 858 -43% -2 108 -5% -2 200 -6% 10 528 27% 18 294 46% 17 058 43% 12 946 33% 1 552 4%   39 360
  1.   Mzdové náklady 10 0 0% -4 436 -17% 3 126 12% -3 728 -14% -9 558 -36% -11 586 -44% -1 892 -7% -1 912 -7% 8 856 33% 15 040 57% 13 006 49% 9 402 35% 2 088 8%   26 540
  2.   Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 0 0% -2 548 -20% -335 -3% -1 952 -15% -2 875 -22% -5 272 -41% -216 -2% -288 -2% 1 672 13% 3 254 25% 4 052 32% 3 544 28% -536 -4%   12 820
  1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 0 0% -2 420 -21% -750 -6% -1 796 -16% -2 564 -22% -4 753 -41% -256 -2% -380 -3% 1 335 12% 2 758 24% 3 004 26% 3 129 27% -380 -3%   11 540
  2. Ostatní náklady 13 0 0% -128 -10% 415 32% -156 -12% -311 -24% -519 -41% 40 3% 92 7% 337 26% 496 39% 1 048 82% 415 32% -156 -12%   1 280
E.     Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 0 0% -296 -2% 5 902 39% -1 424 -9% -3 454 -23% -3 893 -26% 944 6% 2 056 14% 10 478 70% 13 154 88% 13 070 87% 11 102 74% 2 576 17%   15 028
  1.   Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 0 0% -296 -2% 5 902 39% -1 424 -9% -3 454 -23% -3 893 -26% 944 6% 2 056 14% 10 478 70% 13 154 88% 13 070 87% 11 102 74% 2 576 17%   15 028
  1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 0 0% -296 -2% 5 902 39% -1 424 -9% -3 454 -23% -3 893 -26% 944 6% 2 056 14% 10 478 70% 13 154 88% 13 070 87% 11 102 74% 2 576 17%   15 028
  2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
  2.   Úpravy hodnot zásob 18 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
  3.   Úpravy hodnot pohledávek 19 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
  III.   Ostatní provozní výnosy 20 0 0% 456 35% 396 30% -124 -10% -136 -10% -288 -22% 260 20% -256 -20% -10 -1% 640 49% 862 66% 729 56% -256 -20%   1 304
    1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 0 0% 424 43% 299 31% -40 -4% 12 1% -199 -20% 300 31% -156 -16% -143 -15% 478 49% 694 71% 684 70% -156 -16%   980
    2. Tržby z prodaného materiálu 22 0 0% 32 10% 97 30% -84 -26% -148 -46% -89 -27% -40 -12% -100 -31% 133 41% 162 50% 168 52% 45 14% -100 -31%   324
    3. Jiné provozní výnosy 23 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
F.     Ostatní provozní náklady 24 0 0% -476 -10% 1 099 23% -260 -5% -1 468 -31% -1 527 -32% 584 12% -156 -3% 781 16% 1 066 22% 40 1% 1 401 29% 492 10%   4 760
  1.   Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  25 0 0% -96 -13% 44 6% 136 19% 92 13% 16 2% 28 4% 48 7% 252 35% 192 27% 216 30% 44 6% 136 19%   720
  2.   Prodaný materiál 26 0 0% 32 10% 97 30% -84 -26% -148 -46% -89 -27% -40 -12% -100 -31% 133 41% 162 50% 168 52% 45 14% -100 -31%   324
  3.   Daně a poplatky 27 0 0% -284 -52% -139 -26% -36 -7% -80 -15% -113 -21% 136 25% 32 6% 246 45% -160 -29% 380 70% 340 63% 32 6%   544
  4.   Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období 28 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
  5.   Jiné provozní náklady 29 0 0% -128 -4% 1 097 35% -276 -9% -1 332 -42% -1 341 -42% 460 15% -136 -4% 150 5% 872 27% -724 -23% 972 31% 424 13%   3 172
  *   Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 0 0% 33 492 860% 53 181 1365% 26 916 691% 24 400 626% 34 746 892% 65 034 1669% 24 922 640% 70 628 1813% 79 832 2049% 42 058 1080% 33 567 862% 26 936 691%   3 896
  IV.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 0 0% 424 21% 299 15% -40 -2% 12 1% -199 -10% 300 15% -156 -8% -143 -7% 478 24% 694 35% 684 35% -156 -8%   1 980
    1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0% 424 21% 299 15% -40 -2% 12 1% -199 -10% 300 15% -156 -8% -143 -7% 478 24% 694 35% 684 35% -156 -8%   1 980
    2. Ostatní výnosy z podílů 33 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
G.     Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
  V.   Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 0 0% 32 1% 997 30% -84 -3% -748 -23% -989 -30% -40 -1% -100 -3% 1 033 31% 1 662 50% 1 668 50% 945 28% -100 -3%   3 324
    1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 36 0 0% 32 1% 997 30% -84 -3% -748 -23% -989 -30% -40 -1% -100 -3% 1 033 31% 1 662 50% 1 668 50% 945 28% -100 -3%   3 324
    2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
H.     Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%   30 000
  VI.   Výnosové úroky a podobné výnosy 39 0 0% 28 0% 166 2% -40 0% -49 0% -48 0% 36 0% 56 1% 94 1% 128 1% 164 2% 120 1% 20 0%   10 244
    1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 0 0% 28 11% 166 68% -40 -16% -49 -20% -48 -20% 36 15% 56 23% 94 39% 128 52% 164 67% 120 49% 20 8%   244
    2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%   10 000
I.     Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
J.   Nákladové úroky a podobné náklady 43 0 0% -200 -6% 1 968 58% 440 13% -608 -18% 64 2% 840 25% 840 25% 2 228 66% 2 460 72% 1 200 35% 1 604 47% 800 24%   3 400
  1.   Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0% -200 -8% 1 968 82% 440 18% -608 -25% 64 3% 840 35% 840 35% 2 228 93% 2 460 103% 1 200 50% 1 604 67% 800 33%   2 400
  2.   Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%   1 000
  VII.   Ostatní finanční výnosy 46 0 0% -12 -30% 1 3% -12 -30% -21 -53% -24 -60% -4 -10% -8 -20% 1 3% 2 5% 14 35% 1 3% -4 -10%   40
K.     Ostatní finanční náklady 47 0 0% -12 -4% 72 23% 0 0% -56 -18% -86 -28% 28 9% -92 -29% 5 2% -6 -2% 156 50% 104 33% 12 4%   312
  *   Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 0 0% 684 4% -577 -3% -616 -3% -142 -1% -1 238 -7% -576 -3% -956 -5% -1 248 -7% -184 -1% 1 184 7% 42 0% -1 052 -6%   -18 124
  **   Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 0 0% 34 176 240% 52 604 370% 26 300 185% 24 258 170% 33 508 236% 64 458 453% 23 966 168% 69 380 488% 79 648 560% 43 242 304% 33 609 236% 25 884 182%   -14 228
L.   Daň z příjmů 50 0 0% 5 028 404% 6 602 531% 5 668 456% 4 109 330% 3 050 245% 5 080 408% 4 876 392% 7 543 606% 8 194 659% 10 456 841% 7 356 591% 5 508 443%   1 244
  1.   Daň z příjmů splatná 51 0 0% 4 596 1017% 6 344 1404% 5 260 1164% 3 973 879% 2 944 651% 4 620 1022% 4 476 990% 6 718 1486% 7 606 1683% 9 412 2082% 7 098 1570% 5 368 1188%   452
  2.   Daň z příjmů odložená (+/-) 52 0 0% 432 55% 258 33% 408 52% 136 17% 106 13% 460 58% 400 51% 825 104% 588 74% 1 044 132% 258 33% 140 18%   792
  **   Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 0 0% 29 148 188% 46 002 297% 20 632 133% 20 149 130% 30 458 197% 59 378 384% 19 090 123% 61 837 400% 71 454 462% 32 786 212% 26 253 170% 20 376 132%   -15 472
M.     Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0
  ***   Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 0 0% 29 148 188% 46 002 297% 20 632 133% 20 149 130% 30 458 197% 59 378 384% 19 090 123% 61 837 400% 71 454 462% 32 786 212% 26 253 170% 20 376 132%   -15 472
  *   Čistý obrat za účetní období 56 0 0% 44 060 9% 129 371 27% -5 560 -1% -83 277 -17% -106 811 -22% 5 716 1% 11 852 2% 147 404 31% 252 462 52% 262 720 54% 168 829 35% 9 040 2%   482 080
-15 472 13 676 30 530 5 160 4 677 14 986 43 906 3 618 46 365 55 982 17 314 10 781 4 904