Horizontální analýza výsledovky     GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
Označení TEXT č. řá- Změna 2009 - 2010 Změna 2010 - 2011 Změna 2011 - 2012 Změna 2012 - 2013 Změna 2013 - 2014 Změna 2014 - 2015 Změna 2015 - 2016 Změna 2016 - 2017 Změna 2017 - 2018 Změna 2018 - 2019 Změna 2019 - 2020 Změna 2020 - 2021      
      dku abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index      
  a   b c                                                      
  I.   Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 30 744 7% 69 941 15% -119 337 -23% -68 088 -17% -14 771 -4% 92 395 29% -2 040 0% 124 752 30% 79 512 15% 24 376 4% -80 795 -13% -145 633 -26%      
  II.   Tržby za prodej zboží 2 12 388 28% 14 439 26% -13 435 -19% -8 987 -16% -8 157 -17% 18 032 45% 9 192 16% 9 361 14% 23 611 31% -14 610 -15% -12 173 -14% -11 181 -15%      
A.   Výkonová spotřeba 3 17 180 5% 50 378 13% -92 302 -22% -64 792 -20% -29 529 -11% 59 905 25% 46 336 16% 66 970 19% 85 588 21% 49 610 10% -80 247 -15% -131 101 -28%      
  1.   Náklady vynaložené na prodané zboží 4 12 640 33% -393 -1% -8 107 -16% -3 744 -9% -3 626 -9% -1 890 -5% 7 144 21% 11 653 29% 16 425 31% 10 620 15% -13 436 -17% -24 406 -37%      
  2.   Spotřeba materiálu a energie 5 5 784 2% 46 058 15% -81 682 -23% -59 173 -22% -22 258 -10% 54 787 28% 39 788 16% 50 607 18% 65 995 19% 44 054 11% -65 618 -15% -104 182 -27%      
  3.   Služby 6 -1 244 -10% 4 713 40% -2 513 -15% -1 875 -13% -3 645 -30% 7 008 83% -596 -4% 4 710 32% 3 168 16% -5 064 -22% -1 193 -7% -2 513 -15%      
B.     Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7 320 1% -2 230 -5% 2 254 5% -504 -1% 848 2% -338 -1% -400 -1% 226 0% -778 -2% 246 1% -662 -1% 666 1%      
C.     Aktivace (-) 8 352 25% -1 065 -101% 177 8% 716 37% 178 14% -578 -55% 532 33% -630 -57% -968 -56% 252 9% 1 018 42% 96 7%      
D.     Osobní náklady 9 -6 984 -18% 9 775 30% -8 471 -20% -6 753 -20% -4 425 -16% 14 750 66% -92 0% 12 728 34% 7 766 16% -1 236 -2% -4 112 -7% -11 394 -22%      
  1.   Mzdové náklady 10 -4 436 -17% 7 562 34% -6 854 -23% -5 830 -26% -2 028 -12% 9 694 65% -20 0% 10 768 44% 6 184 17% -2 034 -5% -3 604 -9% -7 314 -20%      
  2.   Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 -2 548 -20% 2 213 22% -1 617 -13% -923 -8% -2 397 -24% 5 056 67% -72 -1% 1 960 16% 1 582 11% 798 5% -508 -3% -4 080 -25%      
  1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 -2 420 -21% 1 670 18% -1 046 -10% -768 -8% -2 189 -24% 4 497 66% -124 -1% 1 715 15% 1 423 11% 246 2% 125 1% -3 509 -24%      
  2. Ostatní náklady 13 -128 -10% 543 47% -571 -34% -155 -14% -208 -21% 559 73% 52 4% 245 18% 159 10% 552 31% -633 -27% -571 -34%      
E.     Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 -296 -2% 6 198 42% -7 326 -35% -2 030 -15% -439 -4% 4 837 43% 1 112 7% 8 422 49% 2 676 10% -84 0% -1 968 -7% -8 526 -33%      
  1.   Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 -296 -2% 6 198 42% -7 326 -35% -2 030 -15% -439 -4% 4 837 43% 1 112 7% 8 422 49% 2 676 10% -84 0% -1 968 -7% -8 526 -33%      
  1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 -296 -2% 6 198 42% -7 326 -35% -2 030 -15% -439 -4% 4 837 43% 1 112 7% 8 422 49% 2 676 10% -84 0% -1 968 -7% -8 526 -33%      
  2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
  2.   Úpravy hodnot zásob 18 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
  3.   Úpravy hodnot pohledávek 19 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
  III.   Ostatní provozní výnosy 20 456 35% -60 -3% -520 -31% -12 -1% -152 -13% 548 54% -516 -33% 246 23% 650 50% 222 11% -133 -6% -985 -48%      
    1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 424 43% -125 -9% -339 -27% 52 6% -211 -21% 499 64% -456 -36% 13 2% 621 74% 216 15% -10 -1% -840 -50%      
    2. Tržby z prodaného materiálu 22 32 10% 65 18% -181 -43% -64 -27% 59 34% 49 21% -60 -21% 233 104% 29 6% 6 1% -123 -25% -145 -39%      
    3. Jiné provozní výnosy 23 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
F.     Ostatní provozní náklady 24 -476 -10% 1 575 37% -1 359 -23% -1 208 -27% -59 -2% 2 111 65% -740 -14% 937 20% 285 5% -1 026 -18% 1 361 28% -909 -15%      
  1.   Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  25 -96 -13% 140 22% 92 12% -44 -5% -76 -9% 12 2% 20 3% 204 27% -60 -6% 24 3% -172 -18% 92 12%      
  2.   Prodaný materiál 26 32 10% 65 18% -181 -43% -64 -27% 59 34% 49 21% -60 -21% 233 104% 29 6% 6 1% -123 -25% -145 -39%      
  3.   Daně a poplatky 27 -284 -52% 145 56% 103 25% -44 -9% -33 -7% 249 58% -104 -15% 214 37% -406 -51% 540 141% -40 -4% -308 -35%      
  4.   Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období 28 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
  5.   Jiné provozní náklady 29 -128 -4% 1 225 40% -1 373 -32% -1 056 -36% -9 0% 1 801 98% -596 -16% 286 9% 722 22% -1 596 -39% 1 696 69% -548 -13%      
  *   Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 33 492 860% 19 689 53% -26 265 -46% -2 516 -8% 10 346 37% 30 288 78% -40 112 -58% 45 706 159% 9 204 12% -37 774 -45% -8 491 -18% -6 631 -18%      
  IV.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 424 21% -125 -5% -339 -15% 52 3% -211 -11% 499 28% -456 -20% 13 1% 621 34% 216 9% -10 0% -840 -32%      
    1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 424 21% -125 -5% -339 -15% 52 3% -211 -11% 499 28% -456 -20% 13 1% 621 34% 216 9% -10 0% -840 -32%      
    2. Ostatní výnosy z podílů 33 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
G.     Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
  V.   Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 32 1% 965 29% -1 081 -25% -664 -20% -241 -9% 949 41% -60 -2% 1 133 35% 629 14% 6 0% -723 -14% -1 045 -24%      
    1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 36 32 1% 965 29% -1 081 -25% -664 -20% -241 -9% 949 41% -60 -2% 1 133 35% 629 14% 6 0% -723 -14% -1 045 -24%      
    2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
H.     Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%      
  VI.   Výnosové úroky a podobné výnosy 39 28 0% 138 1% -206 -2% -9 0% 1 0% 84 1% 20 0% 38 0% 34 0% 36 0% -44 0% -100 -1%      
    1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 28 11% 138 51% -206 -50% -9 -4% 1 1% 84 43% 20 7% 38 13% 34 10% 36 10% -44 -11% -100 -27%      
    2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%      
I.     Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
J.   Nákladové úroky a podobné náklady 43 -200 -6% 2 168 68% -1 528 -28% -1 048 -27% 672 24% 776 22% 0 0% 1 388 33% 232 4% -1 260 -22% 404 9% -804 -16%      
  1.   Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 -200 -8% 2 168 99% -1 528 -35% -1 048 -37% 672 38% 776 31% 0 0% 1 388 43% 232 5% -1 260 -26% 404 11% -804 -20%      
  2.   Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%      
  VII.   Ostatní finanční výnosy 46 -12 -30% 13 46% -13 -32% -9 -32% -3 -16% 20 125% -4 -11% 9 28% 1 2% 12 29% -13 -24% -5 -12%      
K.     Ostatní finanční náklady 47 -12 -4% 84 28% -72 -19% -56 -18% -30 -12% 114 50% -120 -35% 97 44% -11 -3% 162 53% -52 -11% -92 -22%      
  *   Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 684 4% -1 261 -7% -39 0% 474 3% -1 096 -6% 662 3% -380 -2% -292 -2% 1 064 5% 1 368 7% -1 142 -7% -1 094 -6%      
  **   Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 34 176 240% 18 428 92% -26 304 -69% -2 042 -17% 9 250 92% 30 950 161% -40 492 -81% 45 414 466% 10 268 19% -36 406 -56% -9 633 -33% -7 725 -40%      
L.   Daň z příjmů 50 5 028 404% 1 574 25% -934 -12% -1 559 -23% -1 059 -20% 2 030 47% -204 -3% 2 667 44% 651 7% 2 262 24% -3 100 -26% -1 848 -21%      
  1.   Daň z příjmů splatná 51 4 596 1017% 1 748 35% -1 084 -16% -1 287 -23% -1 029 -23% 1 676 49% -144 -3% 2 242 45% 888 12% 1 806 22% -2 314 -23% -1 730 -23%      
  2.   Daň z příjmů odložená (+/-) 52 432 55% -174 -14% 150 14% -272 -23% -30 -3% 354 39% -60 -5% 425 36% -237 -15% 456 33% -786 -43% -118 -11%      
  **   Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 29 148 188% 16 854 123% -25 370 -83% -483 -9% 10 309 220% 28 920 193% -40 288 -92% 42 747 1182% 9 617 21% -38 668 -69% -6 533 -38% -5 877 -55%      
M.     Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        
  ***   Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 29 148 188% 16 854 123% -25 370 -83% -483 -9% 10 309 220% 28 920 193% -40 288 -92% 42 747 1182% 9 617 21% -38 668 -69% -6 533 -38% -5 877 -55%      
  *   Čistý obrat za účetní období 56 44 060 9% 85 311 16% -134 931 -22% -77 717 -16% -23 534 -6% 112 527 30% 6 136 1% 135 552 27% 105 058 17% 10 258 1% -93 891 -13% -159 789 -25%