Přehled o peněžních tocích - Cash flow   GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha Přehled
Přehled o peněžních tocích - Cash flow z provozní činnosti
Změna 2009 - 2010 Změna 2010 - 2011 Změna 2011 - 2012 Změna 2012 - 2013 Změna 2013 - 2014 Změna 2014 - 2015 Změna 2015 - 2016 Změna 2016 - 2017 Změna 2017 - 2018 Změna 2018 - 2019 Změna 2019 - 2020 Změna 2020 - 2021
-18 732 70 719 -17 667 -7 057 -9 441 -13 513 60 824 -31 674 43 098 23 808 -59 680 -17 078