Přehled o peněžních tocích - Cash flow   GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha Změna listu
Přehled o peněžních tocích - Cash flow z provozní činnosti
Změna 2009 - 2010 Změna 2010 - 2011 Změna 2011 - 2012 Změna 2012 - 2013 Změna 2013 - 2014 Změna 2014 - 2015 Změna 2015 - 2016 Změna 2016 - 2017 Změna 2017 - 2018 Změna 2018 - 2019 Změna 2019 - 2020 Změna 2020 - 2021
6 589 50 169 -27 943 -8 025 14 186 -34 528 70 485 -46 078 48 288 19 524 -53 616 -19 803