Přehled o peněžních tocích - Cash flow   GreenDay s.r.o., Masarykova 4, Praha