Vstupní data pro finanční analýzu     Změna listu
Plnou verzi aplikace FinAnalysis si můžete zakoupit na webu        
Atlantis PC s.r.o. https://www.finanalysis.cz/jak-koupit-finanalysis.html        
Gerská 40, 323 00 Plzeň Cena aplikace začíná na 3 900 Kč bez DPH        
+420 603 425 485
atlantispc@email.cz
www.finanalysis.cz Verze 2.22 CZ Zjistit aktuální verzi
2.22.012 Součástí instalace je i Uživatelská příručka
                               
  Perioda měsícčtvrtletípololetírokkumulované měsíce
 
                             
      období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7 období 8 období 9 období 10 období 11 období 12 období 13  
    Název období (např. 2019) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
                                 
    Počet dní v období 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365  
    Počet měsíců v období 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  
                                 
    Název firmy:   GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha      
                                 
    Počet zaměstnanců 107 92 121 85 64 57 79 82 109 120 117 105 79  
    Průměrná měsíční mzda v odvětví 20 280 Kč 21 887 Kč 22 609 Kč 23 105 Kč 23 627 Kč 24 252 Kč 24 221 Kč 24 906 Kč 25 697 Kč 26 837 Kč 28 704 Kč 31 006 Kč 32 923 Kč  
    Objem vyrobené produkce (počet ks, …) 6 000 6 200 5 800 6 000 6 500 6 000 7 100 6 500 6 000 6 200 6 400 6 300 6 000  
                                 
    Nominální hodnota 1 akcie 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč  
    Počet vydaných kmenových akcií 6 667 6 667 22 000 6 667 18 667 24 667 6 667 6 667 55 333 43 333 43 333 55 333 73 333  
    Dividenda na akcii 150 Kč 150 Kč 150 Kč 110 Kč 110 Kč 120 Kč 120 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč  
    Průměrná tržní cena akcie 12 000 Kč 12 000 Kč 7 821 Kč 9 524 Kč 5 654 Kč 5 126 Kč 4 231 Kč 3 854 Kč 3 258 Kč 3 698 Kč 3 211 Kč 2 954 Kč 2 685 Kč  
                                 
    Úroková míra státních obligací 4,67% 3,71% 3,79% 2,31% 2,26% 1,58% 0,58% 0,43% 0,98% 1,98% 1,55% 1,13% 1,90%  
                                 
  Jednotný měnový kurz vyhlaš. MFČR (EUR) 26,500 25,270 24,600 25,120 26,030 27,550 27,270 27,040 26,290 25,680 25,660 26,500 25,650  
  Aktuální sazba daně ze zisku (v %) 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19  
                                 
 
 
 
                             
      2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
    Závazky po lhůtě splatnosti 3 458 5 485 5 698 1 252 1 284 1 584 2 214 3 521 3 841 3 120 1 526 1 254 1 154  
                                 
    Kód OKEČ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
    Hodnota váhy ukazatelů V(1) 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22  
    Hodnota váhy ukazatelů V(2) 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11  
    Hodnota váhy ukazatelů V(3) 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33  
    Hodnota váhy ukazatelů V(4) 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52  
    Hodnota váhy ukazatelů V(5) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10  
    Hodnota váhy ukazatelů V(6) 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80  
                                 
 
                             
    (částky v tis. Kč)                         Použito v Cash flow
Opravná položka k dlouhodobému majetku (účty 09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   A 1.2 a B.1
Opravná položka k zásobám (účty 19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   A 1.2 a A 2.3
Opravná položka k pohledávkám (účet 391) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   A 1.2 a A 2.1
Zůstatek daně z příjmu (341, pohledávka = "+", závazek ="-") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   A 2.1 a A 2.2. a A.5
Závazky ke společníkům při rozdělení zisku (účet 364 DAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   A 2.2 a C 2.6
Pohledávky z prodeje dlouhodobého majetku (Aktiva C.II a C.III) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   A 2.1 a B 2
Závazky z pořízení dlouhodobého majetku (Pasiva B.II a B.III) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   A 2.2 a B 1
Pohledávky získané vkladem v průběhu období (411 DAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   A 2.1
Zásoby získané vkladem v průběhu období (411 DAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   A 2.3
Dlouhodobý majetek získaný vkladem v průb. období (411 DAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   B 1
Zvýšení zákl. kap. peněžním vkladem včetně nesplac. (411 DAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   C 2.1
Peněžní vklad do emisního ažia v průběhu období (412 DAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   C 2.1
Další peněžní vklady společníků a akcionářů v PO (např. 413 DAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   C 2.3
Přímé platby na vrub fondů (účty 421 až 427 MD) -13 811 10 088 -12 833 51 760 17 873 31 968 -8 607 57 082 -14 767 55 520 52 508 31 728 28 755   C 2.5
Peněžní vklady do rezervního fondu v průběhu období (421 DAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   C 2.1
Výplata podílů na vlastním kapitálu společníkům (365 DAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   C 2.2
Peněžní úhrada ztráty společníky v průběhu období (354 DAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   C 2.4
Zúčtování rozhodnutí o výplatě dividend a podílů (364 DAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   C 2.6
                               
     
 
                       
Odpisy opravné položky k nabytému majetku (účet 557) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   A 1.1 a B 1
Odpisy nedokončeného majetku (účet 548) 9 12 9 9 8 25 12 9 9 14 12 21 16   A 1.1 a B 1
Odpisy pohledávek (účet 546) 12 11 21 52 56 25 12 18 21 20 22 21 18   A 1.6 a A 2.1
                               
Přepočítat výkazy na EURo
Upravit tabulky Překreslit grafy Vynásobit období koeficientem
Vymazat data Nastavit demo
OKEČ Název V(1) V(2) V(3) V(4) V(5) V(6) Výnos dluhopisů 10R - ČR Sazba daně z příjmů právnických osob
A Zemědělství 0,24 0,11 21,35 0,76 0,10 14,57 Rok Výnos Rok Sazba daně
B Rybolov 0,05 0,11 10,76 0,09 0,10 84,11 2022 19
C Dobývání nerostných surovin 0,14 0,11 17,74 0,72 0,10 16,89 2022 3,51% odhad 2021 19
CA Dobývání energetických surovin 0,14 0,11 21,38 0,74 0,10 16,31 2021 1,90% 2020 19
CB Dobývání ostatních surovin 0,16 0,11 5,39 0,56 0,10 25,39 2020 1,13% 2019 19
D Zpracovatelský průmysl 0,24 0,11 7,61 0,48 0,10 11,92 2019 1,55% 2018 19
DA Potravinařský průmysl 0,26 0,11 4,99 0,33 0,10 17,38 2018 1,98% 2017 19
DB Textilní a oděvní průmysl 0,23 0,11 6,08 0,43 0,10 12,37 2017 0,98% 2016 19
DC Kožedělný průmysl 0,24 0,11 7,95 0,43 0,10 8,79 2016 0,43% 2015 19
DD Dřevařský průmysl 0,24 0,11 18,73 0,41 0,10 11,57 2015 0,58% 2014 19
DE Papírenský a polygrafický průmysl 0,23 0,11 6,07 0,44 0,10 16,99 2014 1,58% 2013 19
DF Koksování a rafinérie 0,19 0,11 4,09 0,32 0,10 2026,93 2013 2,26% 2012 19
DG Výroba chemických výrobků 0,21 0,11 4,81 0,57 0,10 17,06 2012 2,31% 2011 19
DH Gumárenský a plastikářský průmysl 0,22 0,11 5,87 0,38 0,10 43,01 2011 3,79% 2010 19
DI Stavební hmoty 0,20 0,11 5,28 0,55 0,10 28,05 2010 3,71% 2009 20
DJ Výroby kovů 0,24 0,11 10,55 0,46 0,10 9,74 2009 4,67% 2008 21
DK Výroba strojů a přistrojů 0,28 0,11 13,07 0,64 0,10 6,36 2008 4,55% 2007 24
DL Elektrotechnika a elektronika 0,27 0,11 9,50 0,51 0,10 8,27 2007 4,28% 2006 24
DM Výroba dopravních prostředků  0,23 0,11 29,29 0,71 0,10 7,46 2006 3,80% 2005 26
DN Jinde nezařazený průmysl  0,26 0,11 3,91 0,38 0,10 17,62 2005 3,54% 2004 28
E Elektřina, voda plyn  0,15 0,11 4,61 0,72 0,10 55,89 2004 4,82% 2003 31
F Stavebnictví  0,34 0,11 5,74 0,35 0,10 16,54 https://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/vynos-dluhopisu-10r-cr/rocni/ 2002 31
G Obchod, opravy motorových vozidel  0,33 0,11 9,70 9,70 0,10 28,32 2001 31
H Pohostinství a ubytování  0,35 0,11 12,57 0,88 0,10 15,97 2000 31
I Doprava , sklad., spoje  0,07 0,11 14,35 0,75 0,10 60,61 1999 35
Z Ekonomika ČR  0,22 0,11 8,33 0,52 0,10 16,80
Jednotné měnové kurzy pro zdaňovací období vyhlašované MFČR https://www.kurzy.cz/kurzy-men/jednotny-kurz/
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EUR 25,050 26,500 25,270 24,600 25,120 26,030 27,550 27,270 27,040 26,290 25,680 25,660 26,500 25,650
USD 17,110 19,060 19,170 17,600 19,450 19,560 20,900 24,690 24,530 23,180 21,780 22,930 23,140 21,720
Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
zdroj Český statistický úřad https://www.czso.cz/csu/czso/pmz_cr
Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ### 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q2
Česká republika celkem 13 219 14 378 15 524 16 430 17 466 18 344 19 546 20 957 22 592 23 344 23 864 24 455 25 067 25 035 ### 26 591 27 764 29 638 32 051 34 578 36 176 37 903 39 033
B + C + D + E Průmysl celkem 13 234 14 153 15 081 15 850 17 021 17 837 18 977 20 311 22 118 22 625 23 639 24 392 25 132 25 336 ### 26 857 28 000 29 910 32 227 34 364 35 061 36 503 38 401
A Zemědělství, lesnictví a rybářství 10 456 11 447 11 813 12 188 13 244 13 961 14 838 16 194 17 765 17 644 18 465 19 003 19 855 20 545 ### 21 668 22 634 23 831 25 486 28 044 29 138 29 973 29 512
B Těžba a dobývání 16 553 17 743 18 749 19 688 21 122 22 679 24 047 25 714 29 271 28 312 30 270 31 531 32 529 31 442 ### 31 800 31 602 33 483 36 028 37 301 37 320 39 711 41 094
C Zpracovatelský průmysl 12 845 13 761 14 659 15 410 16 584 17 362 18 490 19 852 21 564 21 968 22 982 23 781 24 472 24 796 ### 26 457 27 676 29 585 31 893 34 008 34 597 36 018 37 884
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 18 468 19 833 21 675 23 084 24 725 26 594 29 179 31 157 35 420 39 436 40 299 40 203 42 662 40 764 ### 40 449 41 432 43 595 46 375 49 480 52 509 54 763 59 634
E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 13 235 14 071 15 144 15 788 16 775 17 703 18 749 19 750 21 461 22 049 23 059 23 166 23 724 23 622 ### 24 768 25 394 26 941 28 736 30 715 32 264 33 457 34 480
F Stavebnictví 12 623 13 537 14 213 15 203 16 279 16 808 17 885 19 036 20 948 22 022 22 284 22 797 22 861 22 388 ### 23 979 24 944 25 995 28 193 30 187 31 442 32 112 33 059
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 12 570 13 709 14 778 15 382 16 302 17 058 18 238 19 821 21 341 21 358 22 040 22 814 23 329 23 133 ### 24 911 26 097 28 040 29 986 32 321 33 482 34 661 36 717
H Doprava a skladování 13 368 14 298 15 417 16 260 17 350 18 188 19 262 20 663 22 369 23 000 23 064 23 063 23 293 23 415 ### 24 657 25 822 27 438 29 462 31 626 32 078 33 350 34 859
I Ubytování, stravování a pohostinství 7 526 8 664 9 586 9 826 10 183 10 637 11 676 12 380 12 474 12 330 13 204 13 133 13 255 13 736 ### 14 845 15 701 17 480 19 272 20 934 20 296 21 640 22 918
J Informační a komunikační činnosti 22 089 25 442 27 399 29 466 31 317 33 423 35 814 38 167 41 800 43 083 43 793 45 336 46 652 46 158 ### 49 003 50 146 52 814 56 724 59 207 62 317 65 351 70 935
K Peněžnictví a pojišťovnictví 25 125 28 649 31 283 32 878 35 232 37 296 40 020 42 351 45 655 46 124 46 188 47 663 50 807 46 321 ### 48 729 50 103 52 051 54 882 59 181 59 578 61 469 70 966
L Činnosti v oblasti nemovitostí 12 381 13 696 15 566 16 293 17 436 17 879 19 263 20 718 20 808 20 715 21 346 22 346 22 563 22 157 ### 23 564 24 524 26 038 28 116 31 480 29 873 33 312 36 235
M Profesní, vědecké a technické činnosti 16 003 17 370 19 594 20 722 21 812 23 486 24 678 26 925 30 244 31 789 31 603 32 384 32 825 31 833 ### 33 891 34 863 36 864 39 006 42 037 44 112 45 818 48 492
N Administrativní a podpůrné činnosti 10 465 11 303 12 127 12 203 12 969 13 516 14 478 15 254 15 521 15 927 15 953 16 551 17 044 16 837 ### 17 579 18 586 19 571 20 955 22 972 24 438 26 038 28 197
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 15 472 16 855 18 461 19 859 20 858 22 244 23 292 25 040 26 209 27 045 26 939 26 328 26 711 26 753 ### 28 869 30 488 32 982 36 323 38 695 40 787 41 181 40 874
P Vzdělávání 12 207 13 473 14 779 16 539 17 748 18 787 20 040 21 251 22 119 23 429 23 033 23 775 24 403 24 829 ### 25 728 26 711 28 386 31 464 35 409 38 503 40 747 38 138
Q Zdravotní a sociální péče 11 969 13 444 15 173 16 465 16 882 17 609 19 043 20 169 21 177 23 032 23 595 24 681 25 080 25 134 ### 26 971 28 289 30 931 33 871 37 331 41 751 46 392 42 488
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 11 407 12 888 13 211 14 247 15 075 16 071 16 827 17 908 18 797 19 434 19 830 19 861 20 813 20 513 ### 22 051 23 522 25 533 28 404 31 137 32 254 32 353 33 751
S Ostatní činnosti 11 145 12 096 13 230 14 079 14 800 15 450 16 497 17 612 17 990 18 340 18 356 19 217 19 373 19 862 ### 20 801 21 467 22 422 23 710 25 291 26 874 28 049 29 187