Vstupní data pro finanční analýzu     Přehled
Plnou verzi aplikace FinAnalysis si můžete zakoupit na webu        
Atlantis PC s.r.o. https://www.finanalysis.cz/jak-koupit-finanalysis.html        
Gerská 40, 323 00 Plzeň Cena aplikace začíná na 3 900 Kč bez DPH        
+420 603 425 485
atlantispc@email.cz
www.finanalysis.cz Verze 2.22 CZ Zjistit aktuální verzi
2.22.006 Součástí instalace je i Uživatelská příručka
                               
  Perioda měsícčtvrtletípololetírokkumulované měsíce
 
                             
      období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7 období 8 období 9 období 10 období 11 období 12 období 13  
    Název období (např. 2019) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
                                 
    Počet dní v období 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365  
    Počet měsíců v období 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  
                                 
    Název firmy:   GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha      
                                 
    Počet zaměstnanců 107 92 121 85 64 57 79 82 109 120 117 105 79  
    Průměrná měsíční mzda v odvětví 20 280 Kč 21 887 Kč 22 609 Kč 23 105 Kč 23 627 Kč 24 252 Kč 24 221 Kč 24 906 Kč 25 697 Kč 26 837 Kč 28 704 Kč 31 006 Kč 32 923 Kč  
    Vyprodukované fyzické množství 288 734 349 709 345 236 362 216 429 682 474 930 484 434 417 417 416 783 412 546 419 874 425 897 416 258  
                                 
    Nominální hodnota 1 akcie 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč  
    Počet vydaných kmenových akcií 6 667 6 667 22 000 6 667 18 667 24 667 6 667 6 667 55 333 43 333 43 333 55 333 73 333  
    Dividenda na akcii 150 Kč 150 Kč 150 Kč 110 Kč 110 Kč 120 Kč 120 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč  
    Průměrná tržní cena akcie 12 000 Kč 12 000 Kč 7 821 Kč 9 524 Kč 5 654 Kč 5 126 Kč 4 231 Kč 3 854 Kč 3 258 Kč 3 698 Kč 3 211 Kč 2 954 Kč 2 685 Kč  
                                 
    Úroková míra státních obligací 2,76% 2,54% 1,78% 1,12% 0,71% 0,13% -0,07% 0,22% 1,40% 1,39% 0,84% 1,51% 1,58%  
    Jednotný měnový kurz vyhlaš. MFČR (EUR) 26,500 25,270 24,600 25,120 26,030 27,550 27,270 27,040 26,290 25,680 25,660 26,500 25,650  
                               
  Aktuální sazba daně ze zisku (v %) 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19  
                                 
 
 
 
                             
      2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
    Závazky po lhůtě splatnosti 3 458 5 485 5 698 1 252 1 284 1 584 2 214 3 521 3 841 3 120 1 526 1 254 1 154  
                                 
    Kód OKEČ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
    Hodnota váhy ukazatelů V(1) 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22  
    Hodnota váhy ukazatelů V(2) 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11  
    Hodnota váhy ukazatelů V(3) 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33  
    Hodnota váhy ukazatelů V(4) 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52  
    Hodnota váhy ukazatelů V(5) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10  
    Hodnota váhy ukazatelů V(6) 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80  
                                 
 
                             
    (částky v tis. Kč)                         Použito v Cash flow
Opravná položka k dlouhodobému majetku (účty 09) 22 12 5 6 21 15 0 0 12 2 8 6 9   A 1.2 a B.1
Opravná položka k zásobám (účty 19) 330 358 215 302 561 542 325 590 511 214 251 210 559   A 1.2 a A 2.3
Opravná položka k pohledávkám (účet 391) 15 25 21 25 12 9 9 8 12 21 22 18 15   A 1.2 a A 2.1
Zůstatek daně z příjmu (341, pohledávka = "+", závazek ="-") 251 522 542 548 251 521 412 521 826 532 541 256 325   A 2.1 a A 2.2. a A.5
Závazky ke společníkům při rozdělení zisku (účet 364 DAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   A 2.2 a C 2.6
Pohledávky z prodeje dlouhodobého majetku (Aktiva C.II a C.III) 302 561 542 325 590 511 302 561 542 325 590 511 214   A 2.1 a B 2
Závazky z pořízení dlouhodobého majetku (Pasiva B.II a B.III) 154 215 302 561 542 325 590 511 214 215 321 145 254   A 2.2 a B 1
Pohledávky získané vkladem v průběhu období (411 DAL) 0 408 -4 931 5 802 5 880 2 457 -6 012 -6 340 -1 889 -6 697 7 302 1 236 4 568   A 2.1
Zásoby získané vkladem v průběhu období (411 DAL) 245 351 244 235 310 279 320 206 161 243 279 320 251   A 2.3
Dlouhodobý majetek získaný vkladem v průb. období (411 DAL) 0 -25 579 -5 442 -57 061 -64 332 -25 219 6 335 -29 728 5 650 -30 096 -19 720 -73 471 -54 389   B 1
Zvýšení zákl. kap. peněžním vkladem včetně nesplac. (411 DAL) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   C 2.1
Peněžní vklad do emisního ažia v průběhu období (412 DAL) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   C 2.1
Další peněžní vklady společníků a akcionářů v PO (např. 413 DAL) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   C 2.3
Přímé platby na vrub fondů (účty 421 až 427 MD) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   C 2.5
Peněžní vklady do rezervního fondu v průběhu období (421 DAL) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   C 2.1
Výplata podílů na vlastním kapitálu společníkům (365 DAL) -10 -970 97 709 -255 -507 2 108 1 246 -773 -904 351 -174 -842   C 2.2
Peněžní úhrada ztráty společníky v průběhu období (354 DAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   C 2.4
Zúčtování rozhodnutí o výplatě dividend a podílů (364 DAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   C 2.6
                               
     
 
                       
Odpisy opravné položky k nabytému majetku (účet 557) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   A 1.1 a B 1
Odpisy nedokončeného majetku (účet 548) 9 12 9 9 8 25 12 9 9 14 12 21 16   A 1.1 a B 1
Odpisy pohledávek (účet 546) 12 11 21 52 56 25 12 18 21 20 22 21 18   A 1.6 a A 2.1
                               
Přepočítat výkazy na EURo
Upravit tabulky Překreslit grafy Vynásobit období koeficientem
Vymazat data Nastavit demo
OKEČ Název V(1) V(2) V(3) V(4) V(5) V(6) Výnos dluhopisů 5R - ČR Sazba daně z příjmů právnických osob
A Zemědělství 0,24 0,11 21,35 0,76 0,10 14,57 Rok Výnos Rok Sazba daně
B Rybolov 0,05 0,11 10,76 0,09 0,10 84,11 2022 2022 19
C Dobývání nerostných surovin 0,14 0,11 17,74 0,72 0,10 16,89 2021 1,58% (odhad) 2021 19
CA Dobývání energetických surovin 0,14 0,11 21,38 0,74 0,10 16,31 2020 1,51% 2020 19
CB Dobývání ostatních surovin 0,16 0,11 5,39 0,56 0,10 25,39 2019 0,84% 2019 19
D Zpracovatelský průmysl 0,24 0,11 7,61 0,48 0,10 11,92 2018 1,39% 2018 19
DA Potravinařský průmysl 0,26 0,11 4,99 0,33 0,10 17,38 2017 1,40% 2017 19
DB Textilní a oděvní průmysl 0,23 0,11 6,08 0,43 0,10 12,37 2016 0,22% 2016 19
DC Kožedělný průmysl 0,24 0,11 7,95 0,43 0,10 8,79 2015 -0,07% 2015 19
DD Dřevařský průmysl 0,24 0,11 18,73 0,41 0,10 11,57 2014 0,13% 2014 19
DE Papírenský a polygrafický průmysl 0,23 0,11 6,07 0,44 0,10 16,99 2013 0,71% 2013 19
DF Koksování a rafinérie 0,19 0,11 4,09 0,32 0,10 2026,93 2012 1,12% 2012 19
DG Výroba chemických výrobků 0,21 0,11 4,81 0,57 0,10 17,06 2011 1,78% 2011 19
DH Gumárenský a plastikářský průmysl 0,22 0,11 5,87 0,38 0,10 43,01 2010 2,54% 2010 19
DI Stavební hmoty 0,20 0,11 5,28 0,55 0,10 28,05 2009 2,76% 2009 20
DJ Výroby kovů 0,24 0,11 10,55 0,46 0,10 9,74 2008 3,84% 2008 21
DK Výroba strojů a přistrojů 0,28 0,11 13,07 0,64 0,10 6,36 2007 4,17% 2007 24
DL Elektrotechnika a elektronika 0,27 0,11 9,50 0,51 0,10 8,27 2006 3,78% 2006 24
DM Výroba dopravních prostředků  0,23 0,11 29,29 0,71 0,10 7,46 2005 3,37% 2005 26
DN Jinde nezařazený průmysl  0,26 0,11 3,91 0,38 0,10 17,62 2004 2,86% 2004 28
E Elektřina, voda plyn  0,15 0,11 4,61 0,72 0,10 55,89 2003 3,97% 2003 31
F Stavebnictví  0,34 0,11 5,74 0,35 0,10 16,54 https://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/vynos-dluhopisu-5r-cr/rocni/ 2002 31
G Obchod, opravy motorových vozidel  0,33 0,11 9,70 9,70 0,10 28,32 2001 31
H Pohostinství a ubytování  0,35 0,11 12,57 0,88 0,10 15,97 2000 31
I Doprava , sklad., spoje  0,07 0,11 14,35 0,75 0,10 60,61 1999 35
Z Ekonomika ČR  0,22 0,11 8,33 0,52 0,10 16,80
Jednotné měnové kurzy pro zdaňovací období vyhlašované MFČR https://www.kurzy.cz/kurzy-men/jednotny-kurz/
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EUR 25,050 26,500 25,270 24,600 25,120 26,030 27,550 27,270 27,040 26,290 25,680 25,660 26,500 25,650
USD 17,110 19,060 19,170 17,600 19,450 19,560 20,900 24,690 24,530 23,180 21,780 22,930 23,140 21,720