Webová on-line aplikace pro podporu financování a dalších plánů firmy

"Diagnostický test finančního zdraví malého a středního podniku"

 

Tento interaktivní test finančního zdraví malého a středního podniku Vám pomůže zdarma a anonymně rozhodnout správně o budoucnosti Vašeho podniku. Aplikace byla vytvořena díky dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19 z dubna 2020 pro překonání následků Covid-19.

Tuto on-line kalkulačku finančního zdraví firmy najdete na webu www.diagnostickytest.cz (verze pro účetní, CEO, controlling...) a www.financnizdravimsp.cz (verze pro majitele firem).

Diagnostický test Diagnostický test

 

Náš test finančního zdraví jako SW aplikace naplněná daty ze standardních finančních výkazů resp. plánů (Výsledovka, Rozvaha), umožní malým a středním podnikům rychle, přesně a objektivně otestovat úroveň svého finanční zdraví ještě před podáním žádosti o úvěr u komerční banky, o záruku za úvěr ze strany státu nebo správně rozhodnout o parametrech primární emise dluhopisů MSP pro kapitálový trh. Výsledky testu tak mohou výrazně přispět ke kvalitě finančního rozhodování MSP v důsledku efektu podpory a zlepšení racionality při rozhodování MSP o rozsahu zvládnutelného objemu a doby splatnosti půjčky externího střednědobého kapitálu.

K získání dlouhodobých stabilních investičních zdrojů, budou potřebovat MSP jistotu, že projdou úspěšně náročným procesem zkoumání jejich bonity klienta v procesech řízení bankovního rizika. Především podniky, které budou sto prokázat dostatečné finanční zdraví v období výrazné konjunktury uplynulých 3 let (2017 - 2019), resp. příznivou hodnotu orientačního ratingu, budou vhodnými žadateli úvěru a podpory, s dostatečnou stabilitou a odolností proti úpadku (bankrotu).

 

Proto vznikl komplexní Diagnostický test finančního zdraví jakožto uživatelsky přívětivý, interaktivní nástroj finančního řízení malého a středního podniku na bázi finanční analýzy a matematických modelů IN05 a AGR. Aplikace je zdarma k dispozici na webu nejen pro ekonomy a účetní, ale je vytvořen tak, aby byl zcela srozumitelný a využitelný i podnikatelům bez ekonomického vzdělání (například v případě mikro podniků).

Diagnostický test FZ MSP

Aplikace má tři části:

Testování finančního zdraví MSP probíhá ve třech na sobě navazujících fázích

I. Test finančního zdraví za roky 2015 - 2019

Tato první část testu zobrazí hodnotu finančního zdraví podniku za uplynulé roky 2015 - 2019. Jeho výsledky jsou postaveny na českém bonitně-bankrotním modelu IN05. Výsledek je vypočten a následně graficky zobrazen podle specifického algoritmu tak, aby stanovil roční hodnoty indexu IN05.

Pomocí přímky Lineární trend vyjádří a zobrazí dynamiku vývoje indexu IN05 jako ukazatele finančního zdraví testovaného podniku.

Diagnostický test FZ MSP
Diagnostický test FZ MSP
Diagnostický test FZ MSP
Diagnostický test FZ MSP
Diagnostický test FZ MSP

II. Test perspektivy finančního zdraví do roku 2024

V návaznosti na výsledky testu finančního zdraví v letech 2015 – 2019 z 1. části, lze ve 2. části testu využít jednoduchý interaktivní plánovací nástroj pro modelování a otestování dlouhodobé perspektivy finančního zdraví podniku do roku 2024. Na bázi algoritmu Indexu IN05 umožňuje tato aplikace postupně sestavit dlouhodobou finanční perspektivu podniku odpovídající požadavkům na finanční zdraví podniku.

Perspektiva finančního zdraví je objektivním východiskem k sestavení finanční strategie pro kvalifikované dlouhodobé i roční finanční plánování a řízení malého a středního podniku v období překonání ekonomických důsledků koronavirové krize v roce 2021 a dalších letech.

Diagnostický test FZ MSP
Diagnostický test FZ MSP

III. Orientační test investičního rizika

Třetí část testu Finančního zdraví malého a středního podniku je použit jako orientační pohled investorů z kapitálového trhu na rizikový profil testovaného podniku. Tato třetí a poslední část této webové aplikace Test finančního zdraví MSP je postavena na metodice ratingu typu AGR. Výsledkem je Index investičního rizika (IIR), který s pomocí 9 stupňů připojené stupnice (AAA-C) vyjadřuje orientační stupeň investičního rizika podle hodnot ukazatelů finanční perspektivy, kterou jste vymodelovali a naplánovali pro každý rok v období 2020 – 2024 v Testu perspektivy finančního zdraví ve 2. části.

Diagnostický test FZ MSP

 

 

Aplikace je k dispozici bezplatně všem uživatelům, především MSP v Česku pro podporu jejich racionálního ekonomického a finančního rozhodování. Jedná se o srozumitelnou podporu pro ekonomické rozhodování podnikatelů, majitelů a manažerů MSP o dalším vývoji financování testovaného podniku v situaci překonání důsledků epidemie COVID-19 ve sféře MSP.

 

Aplikace "Diagnostický test finančního zdraví MSP" byla vytvořena v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19.
MPO
© 2000 - 2021 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz