Aplikace pro finanční analýzu firmy FinAnalysis

Aplikace FinAnalysis je určena pro analýzu ekonomických dat zadané firmy prezentovanou jak tabulkami tak grafickými výstupy. Tyto výstupy mohou být součástí výročních zpráv, podnikatelských záměrů, žádostí o úvěr nebo prezentace firmy před zákazníky nebo konkurencí.

Finanční výkazy jako rozvaha a výsledovka zobrazují strohá finanční data firmy bez vzájemného srovnání období a bez časové tendence směřování podniku. Bez jeho slabých a silných míst, bez kritických oblastí pro podnik.

Kdo potřebuje výpočet a zobrazení výsledků finanční analýzy a pro koho je tento produkt určen? Komu lze výsledky aplikace FinAnalysis prezentovat?

Manažeři využívají informace poskytované finančním účetnictvím především pro dlouhodobé a operativní řízení podniku. Znalost finanční situace podniku jim umožňuje rozhodovat se při získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury, při alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování zisku apod.

Investoři a společníci očekávají, že po určitém čase se jim vložené prostředkydo firmy vrátí, a že získají i něco navíc, ať už ve formě dividend či podílů na zisku nebo prodejem zhodnocených akcií.

Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě svého podniku. Často bývají podobně jako řídící pracovníci motivováni hospodářskými výsledky.

Dodavatelé se zaměřují především na to, zda bude podnik schopen hradit splatné závazky. Jde jim především o prosperitu, solventnost a likviditu i u dlouhodobou stabilitu, s cílem zajistit svůj odbyt u stabilního zákazníka.

Zákazníci mají zájem na finanční situaci dodavatele zejména v dlouhodobém obchodním vztahu, aby v případě finančních potíží nebo bankrotu dodavatele neměli např. potíže s vlastním zajištěním výroby.

Banky a jiní věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu dlužníka, aby se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek.

Stát a jeho orgány se zajímají o finančně-účetní data např. pro statistiku, pro kontrolu podniků se státní účastí, pro rozdělování finanční výpomoci podnikům, získání přehledů o finančním stavu podniků se státní zakázkou atd.

 

Uživatelé

WWW.AutomobiloVedily.Cz

 

 

Verze FinAnalysis roku 2017 obsahuje analýzu výkazů platných pro účetní období 2016 tak i platných dříve

Poslední verzí je FinAnalysis 2.17, která byla připravena na novou strukturu účetních výkazů platných od účetního roku 2016. Klient tak dostává v jednom instalačním souboru dvě verze aplikace - FinAnalysis 2.16 pro účetní výkazy platné do roku 2016 a FinAnalysis 2.17 pro účetní výkazy platné od období 2016. Při instalaci programu se nainstaluje sešit verze 2.16 i sešit verze 2.17. Obě aplikace FinAnalysis jsou samostatné, a klient může používat jakoukoliv verzi nezávisle na sobě.


Kvůli změně nové struktury rozvahy a výsledovky, platící pro finanční období začínající od 1.1.2016, jsme připravili ve FinAnalysis 2.16 převodový můstek. Tento můstek umožňuje převést data ze struktury nových výkazů do výkazů původních, aby bylo možné vložit do vybraných období i data podle nových výkazů. Zároveň je nutné neztratit kontinuitu firmy a umožnit uživateli zadávat data dosavadních období podle dosud platných výkazů. Potom lze mít v jedné aplikaci dlouhodobou historii firmy a neztratit kontinuitu vývoje podniku. Převod

Podrobněji o převodovém můstku zde...

 

 

Slezská univerzita

FinAnalysis 2.17 zakoupila Katedra financí a účetnictví na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity pro zkvalitnění výuky studentů. Fakulta se tak rozhodla podpořit výuku Finanční analýzy svých studentů.

 

 

Prodáváme ekonomické a účetní systémy ABRA Gen
ABRA Gen

Informační systémy ABRA jsou ideálním řešením pro evidenci podnikových procesů pokrývajících oblasti obchodu, ekonomických a účetních agend a manažerské řízení a plánování.

Systémy ABRA jsou vhodné pro velké firmy, podnikatele, živnostníky i neziskové organizace. Z takřka 80 modulů a dalších funkčních doplňků si své ERP na míru sestaví firmy všech podnikatelských oborů a velikostí.

 

Copyright © Atlantis PC s.r.o. 2000-2017 | All Rights Reserved | W3C XHTML 4.01 | W3C CSS 3.0