Aplikace pro finanční analýzu firmy FinAnalysis 2.16

Převodový můstek z účetních výkazů s novou strukturou po 1.1.2016 do struktury FinAnalysis

Pro finanční období začínající od 1.1.2016 začínají platit nové struktury účetních výkazů rozvahy a výsledovky. Kvůli této změne jsme připravili ve FinAnalysis převodový můstek z nových výkazů do výkazů původních, aby bylo možné vložit do vybraných období FinAnalysis i data podle nových výkazů. Zároveň je nutné neztratit kontinuitu firmy a umožnit uživateli zadávat data dosavadních období podle dosud platných výkazů. Potom lze mít v jedné aplikaci dlouhodobou historii firmy a neztratit kontinuitu vývoje podniku.

Převod

V definici převodového můstku byla použita definice převodového můstku popsaná v "Českém účetním standardu pro podnikatele č. 024". Materiál je k dispozici na webových stránkách Ministerstva financí.

Podrobněji o převodovém můstku zde...

 

Naše aplikace FinAnalysis je určena pro rychlou a účinnou analýzu ekonomických dat spojenou s možností tvorby grafických výstupů, které mohou být součástí výročních zpráv, podnikatelských záměrů, žádostí o úvěr nebo prezentace firmy před zákazníky nebo konkurencí.

   Je vhodná zejména pro majitele firem, manažery, hlavní účetní, po nichž jejich nadřízení požadují přehledné a graficky zpracované výsledky hospodaření. Také je použitelná jako podklad pro jednání s bankovními domy např. při žádostech o úvěr.

   Aplikace je vytvořena v prostředí MS Excel. Umožňuje rozbor účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) za až třináct účetních období. Po naplnění lze získat více jak 50 stran tiskových výstupů ve formě tabulek a grafů, které napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje sledovaných veličin, např. Horizontální a vertikální analýzy, Rozbory majetkové struktury, struktury zásob, struktury pasiv, struktury výnosů a nákladů, provozních nákladů, struktury tržeb, Poměrové ukazatele, Bankrotní a bonitní modely...

 

 

Uživatelé

WWW.AutomobiloVedily.Cz

 

 

FinAnalysis 2.16

lze pořídit již za cenu

3 509 (cena i s DPH)

     

 

 

Prodáváme ekonomické a účetní systémy ABRA Gen
ABRA Gen

Informační systémy ABRA jsou ideálním řešením pro evidenci podnikových procesů pokrývajících oblasti obchodu, ekonomických a účetních agend a manažerské řízení a plánování.

Systémy ABRA jsou vhodné pro velké firmy, podnikatele, živnostníky i neziskové organizace. Z takřka 80 modulů a dalších funkčních doplňků si své ERP na míru sestaví firmy všech podnikatelských oborů a velikostí.

 

Copyright © Atlantis PC s.r.o. 2000-2016 | All Rights Reserved | W3C XHTML 4.01 | W3C CSS 3.0