Zajímáte se o další rozvoj vaší společnosti?

Proč vám nabízíme aplikaci pro zpracování finanční analýzy vašich dat se dozvíte v následujícím textu.

Jaké otázky ohledně vašeho podnikání by vás měly zajímat

odrážka Hledáte slabá místa svého podnikání, potenciálně nebezpečné oblasti?

Tabulky a grafy finanční analýzy

odrážka Máte pod kontrolou peněžní toky ve firmě?

odrážka Víte jak jste zhodnotili peníze, které jste do firmy vložili?

odrážka Nehrozí vaší firmě bankrot nebo potíže?

odrážka Můžete pomýšlet na získání úvěru od banky?

odrážka Máte dostatečné zásoby? Nebo naopak předimenzovaná aktiva?

odrážka Zajímá vás, zda je váš podnik rentabilní, není nezdravě zadlužený?

odrážka Máte funkční poměr vlastního a cizího kapitálu, kterým financujete svou firmu?

odrážka A potřebujete prezentovat výsledky vaší firmy v lepší formě než jen pracovní tabulkou v Excelu?

 

Na tyto a další otázky vám odpovídá finanční analýza vašich firemních výkazů

Finanční analýza představuje velice důležitou podnikovou disciplinu. Jakékoliv finanční rozhodování v podniku musí být podloženo finanční analýzou, na jejichž výsledcích je založeno řízení majetkové i finanční řízení podniku, investiční a cenová politika, řízení zásob atd.

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást komplexu finančního řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností. Je to formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnutí. Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku.

Finanční analýza představuje systematický rozbor dat získaných převážně z údajů finančního účetnictví, rozšiřuje tím jejich vypovídací schopnost o celkové kvalitě hospodaření podniku a umožňuje tak přijmout příslušná rozhodnutí. Finanční analýza je nejen nedílnou součástí hospodářského rozboru podniku, ale také nezbytným východiskem pro finanční plánování.

 

Jak řešíte hledání odpovědí na předcházející otázky dnes?

Nebo je vůbec neřešíte a pomíjíte tyto informace důležité ke správnému rozvoji firmy? Či děláte jen určité rozbory v Excelu? Máte nějakou pomocnou aplikaci pro finanční analýzu či poradenskou firmu, která vám s rozbory výkazů pomáhá? Uvažovali jste o nějakých pomocných produktech, které by vám ulehčili práci nebo ukázali věci, které dnes ještě nevidíte

 

Co vám v oblasti finanční analýzy nabízíme my

Máme pro vás připravenou aplikaci, která vám vypočítá a zobrazí desítky různých pohledů na vaše finanční data z hlediska finanční analýzy účetních výkazů. Náš produkt sice nenahradí spolupráci se specializovanou firmou zabývající se vytvářením finanční analýzy pro zákazníky a interpretace její výsledků. (Kde jistě za více služeb zaplatíte i více peněz.) Ale naše aplikace vám rozbor finančních dat připraví a ve formě tabulek a grafů znázorní. Na vás je potom se ve vypočtených výsledcích orientovat a umět je pro svůj prospěch interpretovat. Protože aplikace FinAnalysis umí vyhodnotit vaše finanční data a zobrazit rozbory účetních výkazů, a to za cenu, která je pro vás uživatele víc jak přijatelná - ceník.

Tabulky a grafy finanční analýzy

 

odrážka Jednotlivé tabulky i grafy můžete vytisknout nebo vytvořit pdf dokumenty. Obrázky můžete použít do vašich prezentací.

odrážka Připravené výsledky můžete použít i jako součást výročních správ.

odrážka Grafy můžete použít do různých vašich prezentací např. před vlastníky nebo akcionáři.

odrážka Rozbory můžete využít i jako podklady pro jednání s bankami.

 

Prohlédnout aplikaci pro finanční analýzu

 

 

 

Můžete si aplikaci ZDARMA kdykoliv vyzkoušet

Aplikaci si za posledních 15 let zakoupily stovky firem od menších s.r.o. nebo živnostníků po velké akciové podniky. Z mnoha oborů činnosti - výrobní, obchodní, auditorské, účetní ... - reference.

 

Uživatelé finanční analýzy firmy

WWW.AutomobiloVedily.Cz

 

Pro otestování aplikace si stáhněte demoverzi pro 3 období ZDARMA

Demoverze se chová stejně jako plná verze. Je pouze omezena možností zadat nejvýše 3 období. Je předem naplněna demodaty fiktivní firmy. Demoverze není omezena časem, počtem spuštění ani nutností registrace.

Demodata můžete vymazat a naplnit údaji ze svých finančních výkazů. Můžete si prohlédnout pdf prezentaci plně vyplněnou 13 obdobími.

Na základě své vlastní zkušenosti se můžete sami rozhodnout, zda je pro vás náš produkt užitečný.

 

 

 

Demoverze na 3 období ZDARMA   

 Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu
 

Bez časového omezení a nutnosti registrace   

 

Kdo zejména potřebuje finanční analýzu účetních dat

 

Tedy - proč byste mohli zkusit FinAnalysis?

Uživatelé finanční analýzy firmy

Predikujete takhle budoucnost vaší firmy? Zkuste raději naši aplikaci pracující s vašimi finančními výkazy.

 

 

Slezská univerzita

Aplikaci FinAnalysis zakoupila Katedra financí a účetnictví na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity pro zkvalitnění výuky studentů. Fakulta se tak rozhodla podpořit výuku Finanční analýzy svých studentů.

 

© 2000 - 2019 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz